Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nữ
Ngày gửi: 12h:36' 19-08-2022
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 764
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ

+ Cấu tạo và chức năng của xương dài?

+ Thành phần hóa học và tính chất của xương?
* Ñaàu xöông:

- Suïn boïc ñaàu xöông đeå giaûm ma saùt trong khôùp.

- Moâ xöông xoáp goàm caùc nan xöông hình voøng cung coù taùc duïng phaân taùn löïc vaø taïo oâ chöùa tuûy ñoû.
* Thaân xöông:

- Maøng xöông giuùp xöông phaùt trieån beà ngang.

- Moâ xöông cöùng coù taùc duïng chòu löïc.

- Khoang xöông roãng, chöùa tuûy ñoû ôû treû em vaø tuûy vaøng ôû ngöôøi lôùn.

Ñaùp aùn
BÀI 9
CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ
_? Nhận xét số lượng, hình dạng của cơ trên cơ thể người?_

_? Mô cơ gồm mấy loại?_

_? Cơ vân có chủ yếu ở đâu?_

I - Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ
Gồm ba loại: Mô cơ vân, cơ trơn và cơ tim.

- Có chủ yếu trong bắp cơ, là loại cơ có chủ yếu trong cơ thể.

- Cơ bám vào xương làm xương cử động. Do vậy còn gọi là cơ vân hay cơ xương.

I - Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ
I. Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ:

Bắp cơ

Nhân

Sợi cơ (tế bào cơ)

Các tơ cơ

Tơ cơ dày

Tơ cơ mảnh

Bó cơ

Đĩa sáng

Đĩa tối

z

Đơn vị cấu trúc

Hình 9.1 Bắp cơ, bó cơ và cấu tạo tế bào cơ

*Quan sát hình và nghiên cứu thông tin SGK hãy thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau (thời gian 2 phút):

_1/ Mô tả hình dạng, cấu tạo của bắp cơ?_

_2/ Tế bào cơ có cấu tạo ra sao?_

_3/ Đơn vị cấu trúc của tế bào cơ là gì?_
_1/Hãy mô tả hình dạng, cấu tạo của bắp cơ?_

- Bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm nhiều sợi cơ (tế bào cơ), bọc trong màng liên kết.

- Bắp cơ có dạng hình thoi, hai đầu bắp cơ có gân bám vào các xương qua khớp, phần giữa phình to là bụng cơ.

1 - Cấu tạo bắp cơ:
I. Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ:

Tế bào cơ gồm nhiều tơ cơ, có 2 loại:

-Tơ cơ mảnh:

+ Tơ cơ mảnh:Trơn, tạo thành vân sáng

-Tơ cơ dày:Có các mấu lồi sinh chất tạo thành vân tối

Tơ cơ dày và tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau theo chiều dọc tạo thành các vân ngang.

_2/ Tế bào cơ có cấu tạo ra sao?_
3/ Đơn vị cấu trúc tế bào cơ ( tiết cơ): là giới hạn giữa 2 tấm Z(giữa tơ cơ mảnh và tơ cơ dày) gồm đĩa tối ở giữa, hai nửa đĩa sáng ở hai đầu.

I. Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ:

_3/ Đơn vị cấu trúc của tế bào cơ là gì?_
I - Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ

- Bắp cơ có dạng hình thoi, hai đầu bắp cơ có gân bám vào các xương qua khớp, phần giữa phình to là bụng cơ.

- Bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm nhiều sợi cơ (tế bào cơ), bọc trong màng liên kết.

1 - Cấu tạo bắp cơ:

* Tế bào cơ gồm nhiều tơ cơ, có 2 loại: tơ cơ mảnh và tơ cơ dày xếp xen kẽ với nhau tạo nên đĩa sáng và đĩa tối.

* Đơn vị cấu trúc tế bào cơ (tiết cơ): là giới hạn giữa 2 tấm Z gồm đĩa tối ở giữa, hai nửa đĩa sáng ở hai đầu.

2 - Cấu tạo tế bào cơ:

C¸c em ®äc th«ng tin phÇn II SGK vµ quan s¸t hình 9-2,
C¸c em ®äc th«ng tin phÇn II SGK vµ quan s¸t hình 9-2,
Cơ co dãn có phải là phản xạ không?

Tính chất của cơ là gì?

Tính chất của cơ là sự co và dãn cơ

Do tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại.

II. Tính chất của cơ:

Khi kích thích vào cơ đùi ếch thì hiện tượng gì xảy ra?

Khi cơ co, bắp cơ như thế nào? Vì sao ?
II. Tính chất của cơ

- Tính chất của cơ là sự co và dãn cơ

- Khi tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại, đó là sự co cơ. C¸c em ®äc th«ng tin phÇn II SGK vµ quan s¸t hình 9-3,
_Hình Sơ đồ phản xạ đầu gối_

C¸c em ®äc th«ng tin phÇn II SGK vµ quan s¸t hình 9-3,
- Ngồi thả lỏng trên ghế, dùng búa (y tế) gõ nhẹ vào gân xương bánh chè:

Cơ co khi nào?

Cơ co khi có kích thích của môi trường và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh

Hiện tượng gì xảy ra?

Giải thích cơ chế phản xạ của sự co cơ?
II. Tính chất của cơ

- Cơ co khi có kích thích của môi trường và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh
* Gập cẳng tay vào sát với cánh tay em thấy hiện tượng gì xảy ra ? Vì sao
Sự co cơ có ý nghĩa như thế nào ?

III. Ý nghĩa của hoạt động co cơ

Cơ 2 đầu, cơ 3 đầu có đặc điểm gì khác nhau?
Cơ thường bám vào hai xương qua khớp nên khi cơ co làm xương cử động dẫn tới sự vận động của cơ thể .

III. Ý nghĩa của hoạt động co cơ
III. Ý nghĩa của hoạt động co cơ

-Cơ co giúp xương cử động, cơ thể vận động và lao động.

-Trong cơ thể luôn có sự phối hợp hoạt động của các nhóm cơ
CUÛNG COÁ

Caâu 1: Ñaëc ñieåm caáu taïo naøo cuûa teá baøo cô phuø hôïp vôùi chöùc naêng co cô?

Caâu 2: Khi naøo caû cô gaáp vaø cô duoãi caúng chaân cuøng co? Giaûi thích hieän töôïng ñoù?

Caâu 3: Coù khi naøo cô gaáp vaø cô duoãi cuûa cuøng moät boä phaän cô theå cuøng co toái ña hoaëc duoãi toái ña? Vì sao?

TL: - Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nối liền với nhau nên tế bào cơ dài.

- Các tơ cơ dày và tơ cơ mảnh bố trí xen kẽ để khi tơ cơ mảnh xuyên vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại tạo nên sự co cơ.

TL: Khi đứng cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co, nhưng không co tối đa. Cả 2 cơ đối kháng đều co tạo ra thế cân bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng đứng trọng tâm cơ thể rơi vào chân đế.

TL: - Không khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa.

- Cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng duỗi tối đa khi các cơ này mất khả năng tiếp nhận kích thích do đó mất trương lực cơ ( trường hợp người bị liệt).
- Học bài và trả lời câu hỏi sgk trang 33.

- Làm bài tập 3 trang 33 sách giáo khoa.

- Đọc trước và chuẩn bị bài mới: hoạt động của cơ.

H·y ®¸nh dÊu vµo c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c bµi tËp sau:
H·y ®¸nh dÊu vµo c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1- B¾p c¬ ®iÓn hình cã cÊu t¹o:
a) Sîi c¬ cã v©n s¸ng, v©n tèi.
b) Bã c¬ vµ sîi c¬.
c) Cã mµng liªn kÕt bao bäc, hai ®Çu to giữa phình to.
d) Gåm nhiÒu sîi c¬ tËp trung thµnh bã c¬.
e) C¶ a, b, c, d.
g) ChØ c vµ d.
Bµi tËp 2- Khi c¬ co  b¾p c¬ ng¾n l¹i vµ to bÒ ngang lµ do:

a) V©n tèi dµy lªn

b) Mét ®Çu c¬ co vµ 1 ®Çu c¬ cè ®Þnh.

c) C¸c t¬ m¶nh xuyªn s©u vµo vïng t¬ dµy  v©n tèi ng¾n l¹i.

d) C¶ a, b, c.

e) ChØ a vµ c.

Phiếu Bài Tập
III. Ý nghĩa của hoạt động co cơ

*Trong cơ thể luôn có sự phối hợp hoạt động của các nhóm cơ *Cơ co giúp xương cử động, cơ thể vận động và lao động.
III. Ý nghĩa của hoạt động co cơ

Quan sát H 9.4 : Cho biết sự co cơ có tác dụng gì?

_Phân tích sự phối hợp hoạt động co,dãn giữa cơ 2 đầu và cơ 3 đầu ở cánh tay ?_

- Cơ co giúp xương cử động, cơ thể vận động và lao động.

- Trong cơ thể luôn có sự phối hợp hoạt động của các nhóm cơ

Hoạt động co cơ có ý nghĩa gì?
 
Gửi ý kiến