Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Cấu trúc bảng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Kim Sa (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:29' 14-05-2014
Dung lượng: 901.0 KB
Số lượt tải: 989
Số lượt thích: 0 người
Bài 4
cấu trúc bảng
1. Các khái niệm chính
Bảng
Là một đối tượng của Access gồm các cột (trường- Field) và các hàng (bản ghi - record) để chứa dữ liệu mà người dùng cần khai thác.
Ví dụ: Bảng Diem có 9 trường : STT, hoten,ngay_sinh,...,Tin
Ví dụ: Bảng Diem gồm 10 bản ghi
? Trường (Field)
là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính cần quản lí.
? Bản ghi (Record)
là một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của một đối tượng mà bảng quản lí.
? Kiểu dữ liệu (Data Type)
là kiểu giá trị của dữ liệu lưu trong một trường.
2. Tạo cấu trúc bảng
B1. Chọn đối tượng Table ? nháy đúp Create Table in Design view.
B2. Nhập các thông số
Tên trường vào cột Field Name
Chọn kiểu dữ liệu trong cột Data Type
Mô tả nội dung trường trong cột Description (không bắt buộc)
Lựa chọn tính chất của trường trong phần Field Properties
Một số tính chất thường dùng của trường:
Field size
Cho phép đặt kích thước tối đa cho dữ liệu của trường kiểu text, number, autonumber.
Format
Quy định cách hiển thị và
in dữ liệu.
Default value
Xác định giá trị ngầm
định đưa vào khi tạo bản
ghi mới.
B3. Chỉ định khoá chính (Primary Key)
Là chỉ ra một hay nhiều trường mà giá trị của chúng xác định duy nhất mỗi hàng trong bảng.
1. Chọn trường làm khoá chính
2. Nháy nút
hoặc chọn Edit ? Primary Key
? Nếu không chỉ định khoá chính, Access sẽ tự động tạo một trường khoá chính có tên ID với kiểu AutoNumber.
? Access không cho phép nhập giá trị trùng hoặc để trống giá trị trong trường khoá chính.
B4. Lưu cấu trúc bảng
2. Gõ tên bảng chọn OK hoặc nhấn Enter.
a. Thêm, xoá, thay đổi vị trí và thay đổi khoá chính của trường.
B1: Chọn tên bảng cần thay đổi cấu trúc
3. Thay đổi cấu trúc bảng
B3: Thực hiện thao tác
b. Xoá và đổi tên bảng
B1: Chọn tên bảng
ghi nhớ
No_avatar

khi em tải về thì tất cả toàn bị lỗi font chữ và chưa thể đọc bất cứ j.. mn chỉ e cách sửa dc k ạ


 
Gửi ý kiến