Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 4. Cấu trúc bảng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 15h:01' 18-10-2008
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
Table (Bảng)
Query (Mẩu hỏi)
Form (Biểu mẫu)
Report (Báo cáo)

Table (bảng) dùng để làm gì?
- Dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể xác định và gồm nhiều hàng, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể xác định của chủ thể đó.

1.Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?
Hãy quan sát hình bên nêu nhận xét?
Bảng quản lý hồ sơ học sinh
1.Các khái niệm chính
2.Tạo và sửa cấu trúc bảng
Nhiều hàng, nhiều cột
1. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH

Trường (Field) là gì?
Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lí
Trường (Field)
Trường ‘NGAYSINH’
Trường ‘HODEM’
Hãy nêu một số trường có trong bảng sau?

Bản ghi (Record) là gì?
Mỗi bản ghi là một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể được quản lí.
Bản Ghi (Record)
Bản ghi thứ 14 có bộ dữ liệu là:
14, Trần Khánh, Nam, 30/4/1991,chưa đoàn viên, Xuân Bắc,…
Hãy nêu một số bản ghi có trong bảng sau?
Bản ghi thứ 3 có bộ dữ liệu là:
3, Bùi Thiên Ân, Nam, 05/06/1991, là đoàn viên, Gia Ray,…
Em có nhận xét gì về dữ liệu của bảng cùng nằm trên một trường (Field)?
Kiểu dữ liệu?
Trong một trường có chung một kiểu dữ liệu
- Kiểu dữ liệu(Data Type): là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệuEm hãy nêu một số kiểu dữ liệu đã biết ở tin học 11?
Kiểu số nguyên
Kiểu số thực
Kiểu kí tự
Kiểu logic
Kiểu xâu


Vậy trong Access có những kiểu dữ liệu gì?
Một số kiểu dữ liệu thường dùng trong access
Auto Number hoặc
Number
Text
yes/no
Theo em với các trường dữ liệu như bảng sau thì phải chọn những kiểu dữ liệu như thế nào cho phù hợp ?
Date/time
Number
2. TẠO VÀ SỬA CẤU TRÚC BẢNG
a. Tạo cấu trúc bảng
Ví dụ 1: Hãy thiết kế bảng(table) HOCSINH gồm các trường sau: MASO, HODEM, TEN, GIOITINH, NGAYSINH, DIACHI, TO.
Trong đó:
MASO: AutoNumber
HODEM: Text
TEN: TexT
GIOITINH: Yes/No
NGAYSINH: Date/Time
DIACHI: Text
TO: Number
Muốn tạo bảng có cấu trúc như vậy thì ta thực hiện các bước như thế nào?
Lưu ý:Khởi động access ->Tạo CSDL mới (bài 3)
Trong cửa sổ CSDL mới:
- Cách 1: Nháy đúp vào lệnh Create Table In Design View
Cách 2: Nháy nút lệnh New

2- Nháy đúp vào đây để thiết kế Table
1- Chọn Tables
->rồi nháy Design View
Bước 1: Nháy chọn loại đối tượng Tables.
Nêu bước 1 khi tạo cấu trúc dữ liệu?
Sau khi thực hiện 1 trong 2 cách trên, trên cửa sổ làm việc của Access sẽ xuất hiện cửa sổ cấu trúc bảng và thanh công cụ thiết kế bảng Table Design như sau:
?
?
?
?
1. Nhập tên trường
2. Chọn kiểu dữ liệu
3. Mô tả nội dung trường
4.Tính chất trường
Bước 2: Tạo các trường
Định nghĩa trường
Các tính chất của trường
Ví dụ 1 : Hãy thiết kế bảng(table) HOCSINH gồm các trường sau: MASO, HODEM, TEN, GIOITINH, NGAYSINH, DIACHI, TO.
Với ví dụ trên, em hãy nêu cụ thể cách tạo cấu trúc bảng?
Cửa sổ cấu trúc bảng được chia làm mấy phần?

1
2
3
4
 Các tính chất của trường: một số tính chất thường dùng
Filed Size (kích thước trường)?
Đặt kích thước trường theo kiểu dữ liệu.
Trường HODEM kiểu Text có kích thước là 20
Ví dụ
Format (định dạng)?
Quy định cách hiển thị và in dữ liệu.
Trường NGAYSINH kiểu Date/Time định dạng Short Date khi hiển thị dd/mm/yyyy
Ví dụ
Caption?
Thay tên trường bằng phụ đề dễ hiểu cho người dùng khi hiển thị
Trường DIACHI khi hiển thị là ĐỊA CHỈ
Ví dụ
Default Value?
Giá trị tự động đưa vào trường khi tạo bản ghi mới
Trường GIOITINH khi hiển thị giá trị mặc định là “Nam”
Ví dụ
Những tính chất đó thể hiện trên bảng sau như thế nào?
Trường GIOITINH khi hiển thị giá trị mặc định là “Nam” (Default Value)
Trường DIACHI khi hiển thị là ĐỊA CHỈ (Caption)
Trường NGAYSINH định dạng Short Date khi hiển thị dd/mm/yyyy (format)
Trường HODEM kiểu Text có kích thước là 20 (Filed Size )
Mỗi công dân Việt Nam khi trưởng thành đều có một số CMND.
Mỗi chiếc xe máy hay ô tô đều có một biển số.
Theo em các số CMND hoặc các biển số xe có trùng nhau không?
Biển số xe
Khóa
Khi xây dựng bảng cần chỉ ra trường mà giá trị của nó xác định duy nhất mỗi hàng của bảng. Trường đó tạo thành khóa chính (Primary Key)
Không có sự trùng lặp
Số CMND
Nó dùng để làm gì?
1. Nháy vào trường làm khóa chính.
C1: nháy chọn nút
Bước 3. Chỉ định khóa chính
Hãy chọn trường làm khóa chính?
C2: Chọn Edit  chọn Primary Key
Nêu cách chỉ định khóa chính
Bước 4. Lưu cấu trúc bảng
1. Chọn File  Save hoặc nháy vào nút lệnh
2. Gõ tên bảng vào ô Table Name trong hộp thoại Save As
3. Nháy vào OK hoặc nhấn phím Enter
Lưu cấu trúc bảng thực hiện như thế nào?
Các thao tác trên làm trong chế độ nào?
B. THAY ĐỔI CẤU TRÚC BẢNG

Chọn chế độ nào để thay đổi cấu trúc của trường?
Thay đổi cấu trúc của trường, ta hiển thị bảng ở chế độ thiết kế(Design View)
Thay đổi thứ tự của trường
Chọn trường muốn thay đổi vị trí
Nhấn và giữ chuột, trong Access sẽ hiển thị một đường nhỏ nằm ngang ngay trên trường được chọn.
Di chuyển chuột, đường nằm ngang đó sẽ cho biết vị trí mới của trường
Thả chuột khi đã di chuyển trường đến vị trí mong muốn.
Thay đổi khóa chính
Chọn trường muốn chỉ định hoặc hủy khóa chính
Nhấn Edit  Primary Key hoặc nháy nút
Chọn File  Save để lưu cấu trúc bảng
+ Chọn lệnh Insert  Rows
+ Gõ tên trường mới.
Thêm trường
+ Hoặc nháy nút

Xóa trường
Chọn trường muốn xóa
Nhấn Edit  Delete Rows hoặc nháy nút
Chọn File  Save để lưu cấu trúc bảng
C. XÓA VÀ ĐỔI TÊN BẢNG
Xóa bảng
1. Nháy chọn
2.Nháy chọn
1.Nháy phải
3.Nháy chọn
2.Xuất hiện hộp thoại của Access
Hộp thoại của Access
Đổi tên bảng
1.Nháy phải
2.Nháy chọn
Đổi tên bảng
Nháy
Nhập tên mới vào rồi Enter
Câu 1: Khi nào thì có thể nhập dữ liệu vào bảng?
a. Sau khi bảng đã được tạo trong CSDL;
b. Ngay sau khi CSDL được tạo ra;
c. Bất cứ khi nào cần cập nhật dữ liệu;
Câu hỏi củng cố
d. Bất cứ khi nào có dữ liệu.

Câu 2: Số hiệu bản ghi để xác định các bản ghi và được gán cho các bản ghi bởi
a. Người thiết kế CSDL;
b. Hệ quản trị CSDL;
c. Người sử dụng CSDL;
Câu hỏi củng cố
d. Cả ba phương án trên.

Câu 3: Trong chế độ thiết kế, một trường thay đổi khi:
a. Một trong những tính chất của trường thay đổi;
b. Tên trường thay đổi;
c. Kiểu dữ liệu của trường thay đổi;
Câu hỏi củng cố
d. Tất cả các phương án trên.

Câu 4: Một bảng có thể có tối đa bao nhiêu trường
a. 552;
b. 255;
c. 525;
Câu hỏi củng cố
d. Chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ.

Câu 5: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện:
a. Chọn Edit  Primary key;
b. Chọn Table  Edit key;
c. Chọn View  Primary key;
Câu hỏi củng cố
d. Tất cả đều sai.

 
Gửi ý kiến