Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 10. Cấu trúc lặp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
Ngày gửi: 21h:09' 10-09-2018
Dung lượng: 10.1 MB
Số lượt tải: 439
Số lượt thích: 0 người

Nhiệt liệt chào mừng
QUÍ THẦY - CÔ DỰ THAO GIẢNG LỚP 11A4
Cấu trúc IF …. THEN (Dạng thiếu )
nào sau đây là đúng : (1 điểm)
IF <điều kiện> THEN ;
IF <điều kiện> ELSE ;
IF THEN <điều kiện>;
IF <điều kiện> THEN ;
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cấu trúc IF…THEN….ELSE nào sau đây là đúng. (1 điểm)
IF <điều kiện> THEN
ELSE

IF <điều kiện> THEN ;
ELSE
;
IF<điều kiện> THEN
ELSE
;
IF<điều kiện> THEN
ELSE
;
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu lệnh ghép là : (1 điểm)
Begin
Thực hiện theo điều kiện
Ghép nhiều câu lệnh
Begin ….End.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cú pháp trong câu lệnh ghép có dạng : (1 điểm)
Begin … end ;
Begin <điều kiện> end ;
Begin end.
Begin End;
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy áp dụng cấu trúc rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ)
viết chương trình kiểm tra giá trị N nhập vào là số chẳn hay
số lẻ ( 6 điểm)
Program baitap;
Var N:integer; (2 ĐIỂM)
Begin
Write(‘ nhap gia tri N=’);
Readln (N); (2 ĐIỂM)
If (N mod 2 = 0) then
Writeln(‘la so chan’)
else (4 ĐIỂM)
writeln(’la so le’);
Readln;
End.
KIỂM TRA BÀI CŨ
If (N mod 2 = 0) then
Writeln(‘la so chan’);
If (N mod 2 <> 0) then
writeln(’la so le’);
DẠNG ĐỦ
DẠNG THIẾU
Quan sát các hành động sau:
Các hành động được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần
-Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều công việc, hành động có những thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần thì cần có một cấu trúc điều khiển việc lặp lại các thao tác đó.
Bài 10 :
CẤU TRÚC LẶP
Tuần : 13
Tiết : 13
GV : NGUYỄN HỒNG QUỐC
Tổ : Tin Học
Năm học : 2017 - 2018
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TIỀN GIANG
TRƯỜNG THPT BÌNH ĐÔNG
TỔ : TIN HỌC
Lặp
1
a. Khái niệm
b. Phân loại
Lặp với số lần biết trước và câu lệnh for- do
2
CẤU TRÚC LẶP (TIẾT 1)
3
Củng cố
a. Dạng lặp tiến
c. Các ví dụ
b. Dạng lặp lùi
1. LẶP :
a. Khái niệm :
Lặp là điều khiển thực hiện công việc lặp đi lặp lại một số lần hoặc thỏa mãn một điều kiện nào đó để hoàn thành một công việc
b. Phân loại :
+ Lặp với số lần biết trước
+ Lặp với số lần không biết trước
Ví dụ 1: đếm tiền cho đến khi mỏi tay, ép vỏ lon đến khi mệt, tung hứng đến khi nào rớt, …….
Ví dụ 2 : đếm 2 xấp tiền, ép 1000 vỏ lon, tung hứng 10 lần, …….
số lần không biết trước
số lần biết trước
2. Lặp với số lần biết trước và câu lệnh For…do :
a. Dạng lặp tiến:
Cú pháp :

For := to do ;
b. Dạng lặp lùi:
Cú pháp :

For := downto do ;
Biến đếm : Là biến đơn, thường có kiểu nguyên
Giá trị đầu, giá trị cuối : Là các biểu thức cùng kiểu với biến đếm (Giá trị đầu nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối)
for, to, downto, do : Là từ khóa trong Pascal;
Ví dụ 1 :
Viết chương trình in ra màn hình 5 câu lệnh : chao cac ban lop 11A2
Program vidu1;
Uses crt;
Begin
clrscr;
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);

writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);

writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);

writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);

writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);

Readln;
End.
Nếu muốn in ra màn hình 10 câu lệnh thì viết như thế nào ?
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);
Vậy thì có cách lập trình nào khác để khắc phục điều ấy không ?For i:= 1 to 10 do
writeln(‘chao cac ban lop 11A2’);Var i:integer;
Phân tích bài toán 1 với N =5
Ví du 2 : Viết chương trình để tính tổng S sau :
S = 1 + 2 + 3 + 4 + … + N
Nhận xét :
S1 = S0 + 1
S2 = S1 + 2
S3 = S2 + 3
S4 = S3 + 4
S5 = S4 + 5
Việc tính S được lặp đi lặp lại 5 lần theo quy luật
Ssau = Strước+ i
với i chạy từ 1 ? 5
S0= 0
=1 l?n 1
= 3 l?n 2
=6 l?n 3
=10 l?n 4
=15 l?n 5
Việc tính S theo qui tắc nào? Lặp lại bao nhiêu lần?
Kh?i t?o
Phân tích bài toán 1 với N =5
Nhận xét :
S5 = S0 + 5
S4 = S5 + 4
S3 = S4 + 3
S2 = S3 + 2
S1 = S2 + 1
Việc tính S được lặp đi lặp lại 5 lần theo quy luật
Ssau = Strước+ i
với i chạy từ 5 ? 1
S0= 0
= 5 l?n 5
= 9 l?n 4
= 12 l?n 3
= 14 l?n 2
= 15 l?n 1
Việc tính S theo qui tắc nào? Lặp lại bao nhiêu lần?
Kh?i t?o
Phân tích bài toán 1 với N =5
Ví dụ 3 : HOẠT ĐỘNG NHÓM (4 NHÓM)
Viết chương trình để tính tổng S sau :
S = 12 + 22 + 32 + 42 + … + N2
+ NHÓM 1 : Viết đoạn chương trình cấu trúc lặp dạng tiến
+ NHÓM 2 : Viết chương trình mô phỏng cấu trúc lặp dạng tiến khi biến đếm tăng (1 đơn vị)
+ NHÓM 3 : Viết đoạn chương trình cấu trúc lặp dạng lùi
+ NHÓM 4 : Viết chương trình mô phỏng cấu trúc lặp dạng lùi khi biến đếm giảm (1 đơn vị)
NHÓM 1 :
NHÓM 2 :
NHÓM 3 :
NHÓM 4 :
S0= 0
S1= S0 + 1*1 = 1
S2 = S1 + 2*2 = 5
S3 = S2 + 3*3 = 14
S4 = S3 + 4*4 = 30
S5 = S4 + 5*5 = 55
S:=0;
For i:=5 downto 1 do
S:= S+i*i;
Write(‘ket qua S=’,S);
S0= 0
S5 = S0 + 5*5 = 25
S4 = S5 + 4*4 = 41
S3 = S4 + 3*3 = 50
S2 = S3 + 2*2 = 54
S1 = S2 + 1*1 = 55
S:=0;
For i:=1 to 5 do
S:= S+i*i;
Write(‘ket qua S=’,S);
Kết quả55
Kết quả55
3. CỦNG CỐ :
Dạng lặp tiến:
Dạng lặp lùi:
Tăng 1 đơn vị
Giảm 1 đơn vị
For:= to
do ;
For:= down
to do ;
1. Khái niệm lặp:
2.Lặp với số lần biết trước và câu lệnh for …do
Bài tập về nhà :
- Viết chương trình để tính tích S sau :
S = 1 x 2 x 3 x … x N
- Viết chương trình để tính tích S sau :
S = 12 x 22 x 32 x … x N2
Cú pháp :
Cú pháp :
Chào mừngcác thầy cô tới dự giờ lớp 11A4
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
QUÍ THẦY - CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến