Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Toàn
Ngày gửi: 20h:41' 16-11-2014
Dung lượng: 478.3 KB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
I. RẼ NHÁNH
II. CÂU LỆNH IF - THEN
III. CÂU LỆNH GHÉP
CỦNG CỐ
I/ Rẽ nhánh
Xét các ví dụ sau:
- Các cấu trúc mô tả các mệnh đề có dạng như trên được gọi là cấu trúc rẽ nhánh thiếu và đủ.
Ví dụ 1: “Nếu ngày mai là chủ nhật thì tôi được nghỉ học”
Ví dụ 2: “Nếu chiều nay không mưa thì trận đấu diễn ra như kế hoạch, nếu mưa thì trận đấu sẽ được tổ chức vào tuần sau.”
+ Nếu … thì …
+ Nếu… thì…, nếu không thì…
Mọi ngôn ngữ lập trình đều có các lệnh mô tả cấu trúc rẽ
Nhánh.
Nhập a,b,c
D>=0 ?
Đưa ra nghiệm
Kết thúc
Thông báo VN
Kết thúc
Đ
S
Ví dụ : Giải phương trình bậc 2:
(a khác 0)
II/ Câu lệnh if-then
1) Cấu trúc
Dạng thiếu
if <điều kiện> then ;

Dạng đủ
if<điều kiện> then
else;
Trong đó:
- Điều kiện là biểu thức lôgic.
- Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh2 là một câu lệnh của Pascal.
* Lưu ý:
+ Sau then và else chỉ có một câu lệnh.
+ Kết thúc câu lệnh 1 trước else không có dấu “;”
2) Sơ đồ
Điều kiện
Câu lệnh
Đ
S
Dạng thiếu
Dạng đủ
Điều kiện
Câu lệnh 1
Câu lệnh 2
S
Đ
3) Ví dụ:
Cách 1:

max: = a;
If b>a then max: = b;
Ví dụ 1: Để tìm số lớn nhất (max) trong hai số a và b.
Cách 2:

If then
Else ;
a>b
max: = a
max: = b
3) Ví dụ:
Ví dụ 2: Kiểm tra tính chẵn lẻ của số nguyên dương N.
If (N mod 2)=0 then Writeln (‘ N la so chan’)
Else Writeln ( ‘ N la so le’):
III/ Câu lệnh ghép.
- Lệnh ghép là một dãy lệnh gộp thành.
Cấu trúc câu lệnh ghép trong Pascal:
Begin
;
End;
Ví dụ:

If D < 0 then writeln (‘pt vo nghiem’) else
begin
X1: = (-b- sqrt(b*b – 4*a*c)) / (2*a);
X2:= -b/a – x1;
End;
Củng cố
Dạng thiếu
if <điều kiện> then ;
Dạng đủ
if<điều kiện> then
else;
Cấu trúc câu lệnh ghép trong Pascal:
Begin
;
End;
Cảm ơn quý thầy cô và các em!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓