Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thu Trang
Ngày gửi: 19h:37' 07-01-2019
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Bài 9: CHủ Đề
cấu trúc rẽ nhánh
Giáo án điện tử tin học lớp 11
tiết 10
1. Rẽ nhánh
Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu các tình huống sau nhé!
ừm, để tớ nghĩ đã.
Nếu ngày mai mưa thì tớ nghỉ.
à! Nếu ngày mai mưa thì tớ nghỉ, nếu không mưa thì tớ đến nhà cậu học nhé.
Này, ngày mai cậu có đi học nhóm không?
Nếu ... thì
Nếu . thì., nếu không thì .
Cấu trúc dùng để mô tả các mệnh đề có dạng như trên gọi là
cấu trúc rẽ nhánh.
Ví dụ: Giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 (a?0)
Hãy nêu các bước giải phương trình bậc hai?
Nhập hệ số a,b,c
Tính Delta=b2 - 4ac
Nếu Delta âm thì thông báo PT vô nghiệm, ngược lại tính và đưa ra nghiệm.
Các em hãy vẽ sơ đồ thuật toán giải phương trình bậc 2 (với a?0)
Sau khi tính Delta, tuỳ thuộc vào giá trị Delta, một trong hai thao tác sẽ thực hiện.
Nhập a, b, c
Tính Delta = b2 - 4ac
Kiểm tra
Delta < 0
Tính và đưa ra nghiệm
Thông báo vô nghiệm
Kết thúc
Sai
Đúng
IF <Điều kiện> THEN ;
Điều kiện
Đúng

Câu lệnh
Nếu <điều kiện> đúng thì được thực hiện,
sai bị bỏ qua.
Sai
a. Dạng thiếu

Câu lệnh
Đúng

Câu lệnh
Điều kiện
Điều kiện
2. Câu lệnh IF - THEN
- Điều kiện là biểu thức quan hệ hoặc biểu thức lôgic.
- Câu lệnh là một lệnh của TP.
Trong đó:
Ví dụ:
IF a mod 2=0 THEN Writeln(` a la so chan`);
b. Dạng đủ
IF <Điều kiện> THEN ELSE ;
Điều kiện
Đúng

Câu lệnh 1
Sai

Câu lệnh 2
Nếu <điều kiện> đúng thì được thực hiện,
ngược lại thì được thực hiện.
Điều kiện

Câu lệnh 1

Câu lệnh 2
Điều kiện

Câu lệnh 1
Điều kiện
Ví dụ:
IF a mod 2=0 THEN Writeln(`a là so chan`)
ELSE Writeln(`a la so le`);
Hãy dùng câu lệnh IF - THEN viết lệnh để tìm số lớn nhất max trong 2 số a và b có thể thực hiện bằng 2 cách
Nhóm 1,3:Viết với IF -THEN dạng thiếu.
Nhóm 2,4:Viết với IF -THEN dạng đủ.
Nhóm 1,3:Viết với IF -THEN dạng thiếu.
Dùng câu lệnh gán max:=a,
và lệnh IF -THEN dạng thiếu.
Max:=a;
If b>a then max:= b;

Nhóm 2,4:Viết với IF -THEN dạng đủ.
If b>a then max:= b else max:= a;
Phi?u h?c t?p
CÂU HỎI 1: Em hãy gạch chân những chỗ sai trong các câu lệnh sau:
IF x > 0 THEN a la so duong;
IF 50 < a <= 100 THEN B:= 50x100 +(a-50)x 1500;
IF delta < 0 THEN Write(‘PTVN’); ELES Write(‘PT có nghiệm’)
CÂU HỎI 2: Hãy sử dụng câu lệnh IF – THEN để diễn đạt đoạn thuật toán sau:
Giải phương trình bậc nhất ax + b =0
Theo 2 cách: Sử dụng câu lệnh IF – THEN dạng thiếu và câu lệnh IF-THEN dạng đủ.
Hãy nhớ
Cấu trúc mô tả các mệnh đề:
"Nếu . thì."
"Nếu . thì .ngược lại."
gọi là cấu trúc rẽ nhánh.
? Lệnh rẽ nhánh dạng thiếu
? Lệnh rẽ nhánh dạng đủ
IF <điều kiện> THEN ;
IF <điều kiện> THEN
ELSE ;
 
Gửi ý kiến