Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Cây tre Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Ngọc Đức
Ngày gửi: 19h:09' 07-03-2017
Dung lượng: 533.5 KB
Số lượt tải: 375
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
Tiết 109. Cây tre Việt Nam
Thép Mới (1925 – 1991) tên khai sinh Hà Văn Lộc, quê ở Hà Nội. Ngoài báo chí, Thép Mới còn viết nhiều bút ký, thuyết minh phim.
-Bút danh Thép mới xuất hiện lần đầu tiên trên báo “ Cờ giải phóng”với bài “Trung thu độc lập”
Bút danh khác: Phượng Kim, Hồng Châu…
1925- 1991
Tác phẩm:
+ Sáng tác năm 1955
+ Cây tre Việt Nam là lời bình cho một bộ phim cùng tên của nhà điện ảnh Ba Lan ca ngợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta.
* Bố cục:
Đoạn 1: Tõ ®Çu ®Õn “ chÝ khÝ nh­ ng­êi” =>Giíi thiÖu chung vÒ c©y tre
Đoạn 2: TiÕp theo ®Õn “ Tre, anh hïng chiÕn ®Êu” => C©y tre g¾n bã víi con ng­êi trong ®êi sèng, trong lao ®éng vµ trong chiÕn ®Êu
Đoạn 3: Còn lại => C©y tre víi d©n téc ViÖt Nam trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai
3 đoạn
Đại ý:
Cây tre là người bạn thân của nhân dân Việt Nam. Tre có
mặt ở khắp mọi vùng đất nước; Tre đã gắn bó lâu đời và
giúp ích cho con người trong đời sống hàng ngày, trong lao
động sản xuất và cả trong chiến đấu chống giặc, trong cả quá
khứ, hiện tại và cả trong tương lai.

* Trong sinh ho?t, trong lao d?ng:
-Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn
- Tre ăn ở với người đời dời, kiêp kiếp
- Tre l cánh tay của người nông dân
-Cối xay tre nặng nề quay.
* Trong sinh ho?t, trong lao d?ng:
-Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn
- Tre ăn ở với người đời dời, kiêp kiếp
- Tre l cánh tay của người nông dân
Cối xay tre nặng nề quay.
Là nguồn vui của tuổi thơ: que chuyền đánh chắt
* Trong sinh ho?t, trong lao d?ng:
-Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn
- Tre ăn ở với người đời dời, kiêp kiếp
- Tre l cánh tay của người nông dân
Cối xay tre nặng nề quay.
Là nguồn vui của tuổi thơ: que chuyền đánh chắt.
Là niềm vui của tuổi già: điếu cày tre.
* Trong sinh ho?t, trong lao d?ng:
-Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn
- Tre ăn ở với người đời dời, kiêp kiếp
- Tre l cánh tay của người nông dân
Cối xay tre nặng nề quay.
Là nguồn vui của tuổi thơ: que chuyền đánh chắt.
Là niềm vui của tuổi già: điếu cày tre.
-Tre gắn bó với con người su?t cu?c d?i t? thuở lọt lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, sống có nhau, chết có nhau
* Trong cu?c khỏng chi?n b?o v? t? qu?c
- Tre l d?ng chớ chi?n d?u c?a ta, vỡ ta m cựng ta dỏnh gi?c.
- Tre l vu khớ.
- Tre ch?ng l?i s?t thộp c?a quõn thự.
Tre xung phong vo xe tang d?i bỏc.
Tre gi? lng, gi? nu?c, gi? mỏi nh tranh, gi? d?ng lỳa chớn.
Tre hi sinh d? b?o v? con ngu?i.
Tre, anh hựng lao d?ng! Tre, anh hựng chi?n d?u!
* Trong d?i s?ng tinh th?n:
Tre l khỳc nh?c c?a d?ng quờ.
Di?u bay, di?u lỏ tre bay lung tr?i.
Sỏo tre, sỏo trỳc vang lung tr?i.
Hóy l?ng nghe ti?ng hỏt gi?a tr?i cao c?a trỳc, c?a tre.
* Trên con đường đi tới tương lai:
- Tre già măng mọc.
- Tre vẫn là bóng mát, vẫn mang khúc nhạc tâm tình.
- Tre xanh nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm.
- Tre tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam.
. Nghệ thuật
- K?t h?p gi?a chớnh lu?n v tr? tỡnh
- Xõy d?ng hỡnh ?nh phong phỳ, chon l?c, v?a c? th?, v?a mang tớnh bi?u tu?ng
- L?a chon l?i van giu nh?c di?u v mang tớnh bi?u tu?ng cao.
- S? d?ng thnh cụng phộp so sỏnh, nhõn húa, di?p ng?.
. í nghia
Van b?n cho th?y v? d?p v s? g?n bú c?a cõy tre v?i d?i s?ng dõn t?c ta. Qua dú cho th?y tỏc gi? l ngu?i cú hi?u bi?t v? cõy tre, cú tỡnh c?m sõu n?ng, cú ni?m tin v ni?m t? ho chớnh dng v? cõy tre Vi?t Nam.
No_avatar

Viet can than vao ngua

 
Gửi ý kiến