Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhóm Tin Học Trẻ
Ngày gửi: 16h:34' 17-10-2017
Dung lượng: 345.2 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH
Bài 1
Bài kiểm tra tổng hợp
Các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch? - A. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất rắn và chất lỏng - false - B. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất khí và chất lỏng - false - C. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của hai chất lỏng - false - D. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi - true - false - false
Khi hoà tan 100ml rượu êtylic vào 50ml nước thì: - A. Rượu là chất tan và nước là dung môi - false - B. Nước là chất tan và rượu là dung môi - true - C. Nước và rượu đều là chất tan - false - D. Nước và rượu đều là dung môi - false - false - false
Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào? - A. Tăng - false - B. Giảm - true - C. Có thể tăng hoặc giảm - false - D. Không thay đổi - false - false - false
Độtan của NaCl trong nước ở20 độ C là 36g. Khi mới hoà tan 14g NaCl vào 40g nước thì phảI hoà tan thêm bao nhiêu gam NaCl nữa để dung dịch bão hoà? - A. 0,3g - false - B. 0,4g - true - C.0,6g - false - D.0,8g - false - false - false
Chọn câu đúng khi nói về độ tan.Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là: - A. Số gam chất đó tan trong 100g dung dịch. - false - B. Số gam chất đó tan trong 100g dung môi - false - C. Số gam chất đó tan trong nước tạo ra 100g dung dịch - false - D. Sốgam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hoà - true - false - false
Khi tăng nhiệt độthì độtan của chất rắn trong nước thay đổi như thé nào? - A. Đều tăng - false - B. Đều giảm - false - C. Phần lớn tăng - true - D. Phần lớn giảm - false - false - false
Hoà tan 14,36g NaCl vào 40g nước ở nhiệt độ 20 độ C thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhịêt độ đó là: - A. 35,5g - false - B. 35,9g - true - C.36,5g - false - D. 37,2g - false - false - false
Ở 20 độC hoà tan 40g KNO3 vào trong 95g nước thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của KNO3 ở nhiệt độ 20 độ C là: - A. 40,1g - false - B. 44, 2g - false - C. 42,1g - true - D. 43,5g - false - false - false
Câu nào đúng khi nói về nồng độ phần trăm? Nồng độ phần trăm là nồng độ cho biết: - A.Số gam chất tan có trong 100g dung dịch - true - B. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch bão hoà - false - C. Số gam chất tan có trong 100g nước - false - D. Số gam chất tan có trong 1 lít dung dịch - false - false - false
Nồng độ của dung dịch tăng nhanh nhất khi nào? - A.Tăng lượng chất tan đồng thời tăng lượng dung môi - false - B.Tăng lượng chất tan đồng thời giảm lượng dung môi - true - C.Tăng lượng chất tan đồng thời giữnguyên lượng dung môi - false - D.Giảm lượng chất tan đồng thời giảm lượng dung môi - false - false - false
Bài 2
Bài kiểm tra tổng hợp
Câu nào đúng, trong các câu sau? - A.Quá trình hoà tan muối ăn vào nước là một quá trình hoá học - false - B.Sắt bị gỉ là một hiện tượng vật lí - false - C.Những nguyên tử của các đồng vịcó cùng số prôton trong hạt nhân - false - D.Nồng độ % của dung dịch cho biết số chất tan trong 100g dung môi - false - false - false
Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch NaCl 15% - A. Hoà tan 15g NaCl vào 90g H2O - false - B. Hoà tan 15g NaCl vào 100g H2O - false - C. Hoà tan 30g NaCl vào 170g H2O - true - D. Hoà tan 15g NaCl vào 190g H2O - false - false - false
Để tính nồng độ mol của dung dịch NaOH, người ta làm thế nào? - A.Tính số gam NaOH có trong 100g dung dịch - false - B.Tính số gam NaOH có trong 1 lít dung dịch - false - C.Tính số gam NaOH có trong 1000g dung dịch - false - D.Tính số mol NaOH có trong 1 lít dung dịch - true - false - false
Để tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl, người ta làm thế nào? - A.Tính số gam HCl có trong 100g dung dịch - true - B.Tính số gam HCl có trong 1lít dung dịch - false - C.Tính số gam HCl có trong 100og dung dịch - false - D.Tính số mol HCl có trong 1lít dung dịch - false - false - false
Trong 225 ml nước có hoà tan 25g KCl. Nồng độ phần trăm của dung dịch là: - A. 10% - true - B. 11% - false - C. 12% - false - D. 13% - false - false - false
Hoà tan 1 mol H2SO4 vào 18g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là: - A. 84,22% - false - B. 84.15% - false - C. 84.25% - false - D. 84,48% - true - false - false
Làm bay hơi 20g nước từ dung dịch có nồng độ 15% thu được dung dịch có nồng độ 20%. Dung dịch ban đầu có khối lượng là: - A. 70g - false - B. 80g - true - C. 90g - false - D. 60g - false - false - false
Hoà tan 124g Na2O vào 876ml nước, phản ứng tạo ra NaOH. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là - A. 16% - true - B. 17% - false - C. 18% - false - D. 19% - false - false - false
Hoà tan 117g NaCl vào nước để được 1, 25 lít dung dịch. Dung dịch thu được có nồng độ mol là: - A. 1,5M - false - B. 1,6M - true - C. 1,7M - false - D. 1,8M - false - false - false
Trong 400ml dung dịch có chứa 19,6g H2SO4. Nồng độ mol của dung dịch thu được là: - A. 0,2M - false - B. 0,3M - false - C. 0,4M - false - D. 0,5M - true - false - false
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓