Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Yến
Ngày gửi: 12h:31' 11-07-2018
Dung lượng: 613.5 KB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
DỰ ÁN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
HD HỌC TIN HỌC
Lớp 4
BÀI 2: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (2 tiết)
Thứ ngày tháng năm
1. Nhắc lại kiến thức
Tạo thư mục
Nháy phải chuột
Chọn New
Chọn Folder
Mở thư mục
C1: Chọn thư mục -> nháy phải ->Open
C2: Nháy đúp vào thư mục
a.Tạo / mở thư mục
Các thao tác tạo thư mục?
Các thao tác mở thư mục?

Thư mục LOP41 có các thư mục con: …… …… ….…
Thư mục TO1 có các thư mục con: …….. …….. ………
TO1, TO2, TO3
AN, BINH, KHIEM
b.Điền từ còn thiếu để được câu đúng
c. Đánh dấu vào ở sau câu đúng
Để mở thư mục LOP41 em phải thực hiện thao tác nào sau đây:
Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP41, chọn Open
Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP41, chọn New
Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP41
Nháy đúp chuột vào thư mục LOP41
2. Sao chép (Copy) thư mục
Các thao tác sao chép thư mục
Bước 1: Nháy phải chuột vào thư mục cần sao chép, chọn Copy
Bước 2: Mở thư mục sẽ chứa, nháy phải chuột, chọn Paste
3. Đổi tên (Rename) thư mục
Các thao tác đổi tên thư mục:
Bước 1: Nháy phải chuột vào thư mục cần đổi tên, chọn Rename
Bước 2: Gõ tên mới cho thư mục
Bước 3: Nhấn Enter
4. Xóa (Delete) thư mục
Các thao tác xóa thư mục:
Bước 1: Nháy phải chuột vào thư mục cần xóa, chọn Delete
Bước 2: Nhấn Enter
Thực hành
Mở thư mục LOP41 đã tạo:
Trong thư mục LOP41, tạo thư mực TO4
Copy các thư muc: AN, BINH, KHIEM từ thư mục TO1 vào thư mục TO4
Đổi các tên AN, BINH, KHIEM thành LAN, NGỌC, TUAN
Thực hành
Trong thư mục LOP41, tạo thư mục Sơn Ca.
* Điền từ
Để thực hiện thao tác sao chép thư mục Sơn Ca từ thư mục LOP41 sang thư mục LOP42
Bước 1: Mở thư mục LOP41, nháy .. ……………. vào thư mục ……….rồi chọn ……………
Bước 2: Mở thư mục …………, nháy nút phải chuột, chọn …………
LOP41
nút phải chuột
Copy
LOP42
Paste
Ghi nhớ
Khi sao chép một thư mục, em đã đồng thời sao chép tất cả các thư mục con có trong thư mục đó
Khi xóa một thư mục, em đã đồng thời xóa tất cả các thư mục con có trong thư mục đó
Chú ý:
Khi sao chép, xóa, đổi tên thư mục phải chắc chắn thư mục đó đang được đóng
Không tự ý xóa thư mục không phải của mình
 
Gửi ý kiến