Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Chăm sóc rừng sau khi trồng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Thủy
Ngày gửi: 22h:53' 25-11-2022
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
BÀI 7. CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG

Quan sát Hình 6.1, ta thấy một số hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng:
+ Hình a: Cây rừng không sinh trưởng, bị chết
+ Hình b: Cây rừng bị sâu, bệnh phá hại
+ Hình c: Cây rừng bị trâu, bò phá hại

1. Mục đích của việc chăm sóc cây rừng là gì ?

- Hạn chế sự phát triển của cỏ dai và sâu bệnh
- Làm đất tơi xốp
- Tăng thêm dinh dưỡng
- Cây sinh trưởng và phát triển tốt
- Nâng cao năng suất, chất lượng rừng

2. Chăm sóc rừng cần bắt đầu vào thời gian nào và tiến
hành trong vòng bao nhiêu năm?

2. Thời gian chăm sóc rừng: Cây rừng còn rất non yếu nên sau khi
trồng từ 1 đến 3 tháng cần được chăm sóc ngay. Việc chăm sóc
được tiến hành liên tục đến 4 năm

Em hãy cho biết số lần, thời gian chăm sóc cây rừng ở
từng giai đoạn có trong Hình 6.2.

Em hãy cho biết số lần, thời gian chăm sóc cây rừng ở
từng giai đoạn có trong Hình 6.2.
Hình a: Cây rừng trồng
khoảng 1 – 3 tháng: cần
được chăm sóc ngay, chăm
sóc liên tục
Hình b: Cây rừng trồng
khoảng 1 năm: Mỗi năm
chăm sóc từ 2 đến 3 lần
Hình c: Cây rừng trồng
khoảng 3 năm: Mỗi năm
chăm sóc từ 1 đến 2 lần
Hình d: Cây rừng trưởng
thành: Chăm sóc ít hơn hoặc
không cần chăm sóc.

TIẾT 14. BÀI 7. CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG
1. Mục đích của việc chăm sóc cây rừng
- Là công việc rất quan trọng sau khi trồng rừng
- Nhằm hạn chế sự phát triển của cỏ dại và sâu, bệnh, làm
đất tơi xốp, tăng thêm dinh dưỡng, giúp cây trồng sinh
trưởng và phát triển tốt, nâng cao năng suất, chất lượng
rừng.
2. Thời gian, số lần chăm sóc cây rừng sau khi trồng
2.1. Thời gian chăm sóc
- Sau khi trồng từ 1 đến 3 tháng cần chăm sóc ngay;
- Chăm sóc liên tục đến 4 năm
2.2. Số lần chăm sóc:
- Năm thứ nhất và thứ hai, mỗi năm chăm sóc từ 2 đến 3
lần;
- Năm thứ ba và thứ tư, mỗi năm chăm sóc từ 1 đến 2 lần.

LUYỆN TẬP

Em hãy chọn ý đúng nhất trong các câu sau
1. Mục đích của việc chăm sóc cây rừng là gì
A.
A Nhằm hạn chế sự phát triển của cỏ dại và sâu, bệnh, làm đất
tơi xốp, tăng thêm dinh dưỡng, giúp cây trồng sinh trưởng và
phát triển tốt, nâng cao năng suất, chất lượng rừng.
B. Nhằm hạn chế sự phát triển của cỏ dại và sâu, bệnh, làm đất
tơi xốp
C. Tăng thêm dinh dưỡng, giúp cây trồng sinh trưởng và phát
triển tốt
D. Nâng cao năng suất, chất lượng rừng.
2. Năm thứ nhất và thứ hai, mỗi năm chăm sóc bao nhiêu lần ?
A.1 đến 2 lần
B.
B 2 đến 3 lần
C. 3 đến 4 lần
D. 4 đến 5 lần
3.Năm thứ ba và thứ tư, mỗi năm chăm sóc bao nhiêu lần
A
A.1
đến 2 lần
B. 2 đến 3 lần
C. 3 đến 4 lần
D. 4 đến 5 lần

Tạo
kiệnrừng
môi trường
sốngsau
thuận
lợi thời
cho cây
trồng
sinhmột
trưởng
Để điều
từ khu
mới trồng
một
gian
thành
và phát
triển,
có tỉtốt
lệ chúng
sống caotabằng
khu
rừng
xanh
cầncách
phảichăm
làm sóc
gì rừng và bảo vệ
rừng.

Em hãy đọc nội dung mục 3 và sắp xếp các công việc,
nội dung, mục đích chăm sóc cây rừng theo mẫu Bảng
6.1.
Công việc chăm
sóc rừng

Nội dung công việc

Mục đích
 

Làm hàng rào bảo
vệ rừng
Xới đất, vun gốc
cho cây rừng

 

 

Bón thúc cho cây
rừng

 

 

Tỉa và trồng dặm

 

 

Phát quang cây
dại, làm cỏ xung
quanh gốc

 

 

Công việc chăm
sóc rừng
Làm hàng rào bảo
vệ rừng

Nội dung công việc

Dùng tre, nứa hoặc trồng
cây dứa dại hoặc cây có
gai, làm hàng rào dây thép
gai
Xới đất, vun gốc
Dùng cuốc xẻng xới đất và
cho cây rừng
vun gốc
Bón thúc cho cây Dùng phân bón thúc cho
rừng
cây rừng
Tỉa và trồng dặm
Nếu hố có nhiều cây thì tỉa
bớt chỉ để lại 1 cây khỏe
mạnh. Nếu hố nào có cây
chết thì trồng bổ sung cây
cùng loại.
Phát quang cây dại, Dùng dao, cuốc hoặc tay
làm cỏ xung quanh để loại bỏ cây và cỏ dại
gốc
xung quanh gốc cây

Mục đích
Tránh sự phá hoại của
động vật rừng
Làm đát tơi xốp và
thoáng khí
Bổ xung dinh dưỡng
cho cây cây rừng
Đảm bảo mật độ rừng
phù hợp

Tránh sự cạnh tranh
dinh dưỡng, ánh sáng
của cây có, cây hoang
dại với cây rừng

Xớí đất, vun gốc

Phát quang cây cỏ dại

Phát quang cây cỏ dại

Bón phân thúc cho cây

Làm hàng rào thép gai, bảo vệ rừng

Làm hàng rào thép gai, bảo vệ rừng

Ngoài các công việc chăm sóc cây rừng ở mục 3, theo em,
để cây rừng sinh trưởng và phát triển tốt, người trồng
rừng cần phải chú ý đến những việc gì?
Ngoài các công việc chăm sóc cây rừng ở mục 3, theo
em, để cây rừng sinh trưởng và phát triển tốt, người
trồng rừng cần phải chú ý đến những việc:
- Chăm sóc đúng thời điểm, đúng giai đoạn, tưới
nước cho cây rừng

VẬN DỤNG
1.Hãy xác định thời gian và số lần chăm sóc một loại
cây rừng mà em biết.
Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp GV
MỞ RỘNG
- Tìm hiểu thông tin trên mạng Internet và cho biết
những hậu quả do không chăm sóc cây rừng ở nước
ta và trên thế giới.
- Tìm hiểu tại địa phương những công việc chăm sóc
rừng như thế nào ?
 
Gửi ý kiến