Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chapter_7_Basic Wireless Concepts and Configuration

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ATHENA
Người gửi: Nguyễn Việt Vương
Ngày gửi: 18h:44' 21-09-2016
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Configure a Wireless Router
www.Athena.Edu.Vn
LAN Switching and Wireless – Chapter 7
Objectives
Describe the components and operations of basic wireless LAN topologies.
Describe the components and operations of basic wireless LAN security.
Configure and verify basic wireless LAN access.
Configure and troubleshoot wireless client access.
Explain the Components and Operations of Basic Wireless LAN Topologies
Describe why wireless LANs are a popular choice for small business LAN implementations

Explain the Components and Operations of Basic Wireless LAN Topologies
Describe the 802.11 wireless standards

Explain the Components and Operations of Basic Wireless LAN Topologies
Describe the components of a 802.11-based wireless infrastructure

Explain the Components and Operations of Basic Wireless LAN Topologies
Describe how wireless networks operate

Explain the Components and Operations of Basic Wireless LAN Topologies
Describe how to plan a wireless LAN

Explain the Components and Operations of Basic Wireless LAN Security
Describe the threats to wireless LAN security

Explain the Components and Operations of Basic Wireless LAN Security
Describe the wireless protocols. The description will include a description of 802.1x, a comparison of WPA and WPA2 as well as comparison of TKIP and AES

Explain the Components and Operations of Basic Wireless LAN Security
Describe how to secure a wireless LAN from the key security threats

Configure and Verify Basic Wireless LAN Access
Configure a wireless access point

Configure and Verify Basic Wireless LAN Access
Configure a wireless NIC

Configure and Troubleshoot Wireless Client Access
Describe how to solve access point firmware issues

Configure and Troubleshoot Wireless Client Access
Describe how to solve incorrect channel settings

Configure and Troubleshoot Wireless Client Access
Describe how to solve common RF interference issues

Configure and Troubleshoot Wireless Client Access
Describe how to correct antenna misplacement

Configure and Troubleshoot Wireless Client Access
Describe how to solve the common problems associated with wireless LAN encryption types

Configure and Troubleshoot Wireless Client Access
Describe how to solve authentication problems associated with wireless LANs

Summary
Wireless LANs use standards such as
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
Basic Service set
Mobile clients use a single access point for connectivity
Extended service set
Multiple access point that share an SSID

Summary
WLAN security practices/methods include
MAC address filtering
SSID making
Implementing WPA2
Configuration of wireless NIC and access point
Configure both of them the same way
SSID
Ensure that the latest firmware is installed
Troubleshooting WLANs include doing the following:
Check channel setting
Check for interference

 
Gửi ý kiến