Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chất lưu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Minh Văn
Ngày gửi: 10h:10' 17-04-2009
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 người
Chương I. Cơ học chất lưu
§1. Những khái niệm mở đầu
§2. Tĩnh học chất lưu
§3. Động lực học chất lưu lý tưởng
§4. Hiện tượng nội ma sát
§1. Những khái niệm mở đầu
1. Khái niệm về chất lưu: see
Theo trạng thái tồn tại
Xét về mặt cơ học
2. Các tính chất tổng quát của chất lưu
Hình dạng: Không xđ
Phân loại: Dễ và khó nén
Lực nội ma sát: Xuất hiện khi chất lưu cđ
3. Chú ý
Chất lưu lý tưởng: Không nén được, không nhớt
Chất lưu thực: ngược lại
Chất lưu coi như lý tưởng: nằm yên

§2. Tĩnh học chất lưu
Áp suất see
Thiết lập công thức: mô tả, cơ sở, biểu thức
Tính chất của a/s chất lưu: cơ sở xđ, nội dung
2. Công thức cơ bản của THCL
- Thiết lập: mô tả, cơ sở, công thức
Hệ quả: Thiết lập biểu thức, suy ra các hệ quả ( z = z0; nguyên tắc bình thông nhau, chú ý phạm vi áp dụng nguyên tắc)

§3. Động lực học chất lưu lý tưởng
Định luật bảo toàn dòng see
Mục đích: tìm QL VĐ của khối CL trong QT c/đ
PP khảo sát:
+ Pp1: Ks cđ của một phần tử qua nhiều điểm, suy ra QL
+ Pp2: Ks cđ của nhiều phần tử qua một điểm, suy ra QL: v = v(M, t)
- Thiết lập bt của định luật:
+ Cơ sở: dựa vào pp2
+ Một số k/n liên quan: CL cđ dừng (phạm vi k/s), đường dòng,ống dòng
+ Mô tả sự v/c của CL qua các vị trí khác nhau
+ Suy ra biểu thức: v1.ΔS1 = v2.ΔS2
- Hệ quả: v ~ 1/ΔS
§3. Động lực học chất lưu lý tưởng
2. Định luật Becnuli see
Vai trò của đ/l: đây là đ/l c/b của đlh c/l lý tưởng
Cơ sở XD đ/l: dựa trên đlbt&chnl (A = ΔW)
- Thiết lập bt của định luật:
+ Mô tả thí nghiệm
+ Tính công: A = F.S = p1. Δ S1. AA’ – p2.ΔS2.CC’
+ Tính ΔW = Δ(Wđ + Wt)
= ……
+ Suy ra biểu thức đl: p + ρgz + ρv2/2 = const
§3. Động lực học chất lưu lý tưởng
3. Các hệ quả của pt Becnuli see
z1 = z2 suy ra:
p + ρv2/2 = const
 p + ρQ2/2S2 = const. Suy ra: p ~ S
=> Hiện tượng Venturi
Công thức Toricelli:
v2 = 2gh

§4. Hiện tượng nội ma sát
Hiện tượng nội ma sát và đl Newton see
Bằng chứng thực nghiệm về chất lưu cđ trong môi trường có vật cản
Nguyên nhân: lực ma sát nhớt
Đặc điểm của lực nội ma sát: tỷ lệ với graduz và diện tích tiếp xúc giữa các lớp chất lưu
Công thức:
ΔF = η.graduz. ΔS => Đl Newton

§4. Hiện tượng nội ma sát
2. Công thức Stock see
- Mô tả thí nghiệm:
+ Dụng cụ
+ Hiện tượng
+ Kết quả: F = 6ηπru
- Vai trò: cho phép xác định lực nội ma sát tác dụng lên quả cầu bán kính r cđ trong chất lưu với vận tốc u không lớn lắm
 
Gửi ý kiến