Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Châu Âu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: ngoc thang
Ngày gửi: 21h:51' 22-01-2018
Dung lượng: 11.5 MB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
MÔN:ĐỊA LÍ 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
BÀI CŨ:
- Nêu các tên các nước láng giềng của Việt Nam.
- Nước Lào có đặc điểm tự như thế nào?
- Nêu lại nội dung cần ghi nhớ.
Thứ tu , ngày 23 tháng 01 năm 2018
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
Xích đạo
- Châu Âu nằm ở bán cầu Bắc.
- Châu Âu nằm ở phía Tây của châu Á.


Châu Âu giáp với châu lục, biển và đại dương nào ?
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
- Phía Bắc: giáp Bắc Băng Dương
1. Vị trí địa lí, giới hạn:
- Phía Tây: giáp Đại Tây Dương
Phía Nam :
giáp biển Địa Trung Hải
Phía Đông và Đông Nam :
giáp Châu Á
Châu Âu nằm ở phía Tây
châu Á, có ba phía giáp biển
và đại dương.
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
+ So sánh diện tích của châu Âu với diện tích của châu Á?
Châu Âu có diện tích 10 triệu km2,khoảng ¼ diện tích châu Á .
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
2. Đặc điểm tự nhiên :
- Nêu tên và chỉ trên lược đồ các dãy núi lớn, các
sông lớn, các đồng bằng lớn?
- Địa hình châu Âu có đặc điểm như thế nào ?
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
Các dãy núi lớn: dãy U- ran,
dãy An- pơ, dãy Các- pat, dãy
Xi- can- đi- na- vi,.
2. Đặc điểm tự nhiên :
Dãy núi An-pơ
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
Các dãy núi lớn: dãy U- ran,
dãy An- pơ, dãyCác- pat, dãy
Xi- can - đi- na- vi,.
Các sông lớn: Sông Đa- muýp,
sông Vôn- ga,.
2. Đặc điểm tự nhiên :
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
Các dãy núi lớn: dãy U- ran,
dãy An- pơ, dãyCác- pat, dãy
Xi- can - đi- na- vi,.
Các sông lớn: Sông Đa- muýp,
sông Vôn- ga,.
Các đồng bằng lớn: đồng bằng
Đông Á, đồng bằng Trung âu,
Đồng bằng Tâu Âu,.
2. Đặc điểm tự nhiên :
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
2. Đặc điểm tự nhiên :
Đọc thông tin SGK/109 và quan sát lược đồ cho biết đặc điểm
địa hình châu Âu?
Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ đông sang tây. Đồi núi
chiếm 1/3 diện tích, hệ thống núi cao tập trung ở phía nam.
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
2. Đặc điểm tự nhiên :
Khí h?u châu Âu có đặc điểm
như thế nào?
- Toàn bộ lãnh thổ Châu Âu nằm
trong vùng ôn đới, mặt khác lại có nhiều biển ăn sâu vào đất liền .
- Châu Âu có khí hậu ôn hòa.
Vì sao châu Âu có khí hậu
như vậy?
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
Dãy núi An-pơ
Đồng bằng
Phi-o
Rừng lá kim
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
2. Đặc điểm tự nhiên :
Dãy núi An-pơ
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
2. Đặc điểm tự nhiên :
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
Dãy núi An-pơ
Qua hình ảnh vừa quan sát và tham khảo SGK :
- Thiên nhiên, cây cối ở châu Âu có gì đặc biệt ?

Thiên nhiên, cây cối ở đây có điểm đặc biệt : Rừng cây lá kim tập trung ở phía Bắc và trên các sườn núi cao. Rừng cây lá rộng ở Tây Âu, mùa thu lá nhuộm vàng các cánh rừng. Mùa đông tuyết phủ trắng gần hết châu Âu.
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
3. Dân cư và họat động kinh tế :
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
Đọc bảng số liệu sách/103, kết hợp quan sát hình 3
sách/111, dân cư châu Âu có đặc điểm gì ?
- Dân số: Năm 2004 có 728 triệu người, đứng thứ tư trong số các châu lục và gần bằng 1/5 dân số châu Á.
- Ngoại hình: Da trắng, mũi cao, mắt xanh hoặc nâu, tóc vàng hoặc nâu.
- Phân bố: Phần lớn dân cư sống trong các thành phố, được phân bố khá đều trên lãnh thổ châu Âu.
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
- Da trắng , mũi cao
- Tóc vàng hoặc nâu
- Mắt thường có màu xanh hoặc nâu .
Da vàng
Mắt đen
Tóc đen .
1. Vị trí địa lí, giới hạn:
2. Đặc điểm tự nhiên :
- Kể tên các sản phẩm công nghiệp ở châu Âu?
3. Dân cư và họat động kinh tế :
Quan sát tranh và đọc SGK / 112 em hãy
nêu một số họat động kinh tế.
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
Một số tranh ảnh về hoạt động kinh tế .
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Môn : Địa lí
Bài :
CHÂU ÂU
- Em hãy sơ lược một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu .
Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế phát triển ,họ liên kết với nhau để sản xuất và buôn bán nhiều loại hàng hóa .Những sản phẩm công nghiệp của châu Âu nổi tiếng thế giới là máy bay ,ô tô , thiết bị ,hàng điện tử ,len dạ ,dược phẩm , mĩ phẩm ...

Đất đai màu mỡ .
Nhiều nước châu Âu liên kết với nhau để sản xuất và buôn bán nhiều loại hàng hóa.
Người dân có trình độ khoa học kĩ thuật cao.
Thiên nhiên thuận lợi.

Điều kiện thuận lợi
để châu Âu
phát triển kinh tế
Khí hậu ôn hòa.

Nền kinh tế phát triển và mức sống của người dân cao.
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
1. Vị trí địa lí, giới hạn:
2. Đặc điểm tự nhiên :
3. Dân cư và họat động kinh tế :
Bài h?c SGK/ 112
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
7. Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế phát triển .
1. Châu Âu nằm ở bán cầu Bắc.
2. Châu Âu nằm ở phía Tây của châu Á .
3. Châu Âu có khí hậu khắc nghiệt .
4. Châu Âu có khí hậu ôn hòa .
5. Đa số dân cư châu Âu là người da trắng .
6. Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế nghèo nàn .
Bài tập : Chọn câu trả lời đúng:
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
 Châu Âu lµ ch©u lôc có nền kinh tế phát triển .
 Châu Âu nằm ở bán cầu Bắc .
 Châu Âu nằm ở phía Tây của châu Á, gi¸p víi B¾c B¨ng D­¬ng, §¹i T©y D­¬ng, §Þa Trung H¶i; phÝa ®«ng, ®«ng nam gi¸p ch©u ¸
 Châu Âu có khí hậu ôn hòa , cã thiªn nhiªn ®a d¹ng vµ phong phó, ®iÒu kiÖn sèng thuËn lîi.
 Đa số dân cư châu Âu là người da trắng .
Châu Âu
2. Đặc điểm tự nhiên :
Dãy núi An-pơ
Thứ sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2018
Địa lí
CHÂU ÂU
2. Đặc điểm tự nhiên :
Thứ tu, ngày 23 tháng 01 năm 2018

Địa lí
CHÂU ÂU
Dặn dò
Các bạn về nhà học bài ghi nhớ tuần sau kiểm tra
Kính chúc quý Thầy Cô
Xin chân thành cảm ơn!
cùng các em học sinh dồi dào sức khoẻ.
 
Gửi ý kiến