Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 47. Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Thi
Ngày gửi: 19h:18' 16-03-2018
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
MÔN: ĐỊA LÍ 6
QUÝ THẦY,CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 6a1
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG!
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ MINH


Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Chí tuyến Nam
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
Các đường chí tuyến nằm ở những vĩ độ nào?
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
Các tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam vào các ngày nào?
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Chí tuyến Nam
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
Quanh năm Mặt trời có chiếu thẳng góc ở các vĩ tuyến cao hơn 23027’B và N không? Chỉ dừng lại ở giới hạn nào?
Không, chỉ dừng lại ở vĩ độ 23027’B và N
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Chí tuyến Nam
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
Khi mặt trời chiếu thẳng góc vào các vị trí nói trên thì lượng nhiệt và ánh sáng ở đó ra sao?
Là nơi nhận nhiều nhiệt và ánh sáng mặt trời nhất
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Chí tuyến Nam
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
Giới hạn từ 23027’B và N còn gọi là vùng gì?
Nội chí tuyến
Các đường vòng cực Bắc và vòng cực Nam nằm ở những vĩ độ nào?
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
66033’B
66033’N
Vòng cực Bắc 66033’B - Vòng cực Nam 66033’N
Em hãy cho biết các Vòng cực Bắc và Vòng cực Nam là giới hạn của hiện tượng tự nhiên nào?
- Các vòng cực: là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
Vòng cực Bắc 66033’B - Vòng cực Nam 66033’N
- Các vòng cực: là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
Có 5 vành đai nhiệt trên Trái Đất
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
- 1 vành đai nóng
- 2 Vành đai ôn hòa
- 2 Vành đai lạnh
Căn cứ vào lược đồ cho biết trên TĐ phân chia thành mấy vành đai nhiệt? Đó là những vành đai nào?
Ranh giới của các vành đai nhiệt là những đường nào?
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên TĐ
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
Vòng cực Bắc 66033’B - Vòng cực Nam 66033’N
- Các vòng cực: là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
- Các chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vành đai nhiệt.
2.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
Tương ứng với 5 vành đai nhiệt người ta phân chia bề mặt TĐ thành mấy đới khí hậu? Kể tên các đới khí hậu?
NHIỆT ĐỚI
ÔN ĐỚI
ÔN ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
ÔN ĐỚI
ÔN ĐỚI
- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ.
+ 1 đới nóng (nhiệt đới)
+ 2 đới ôn hoà (ôn đới)
+ 2 đới lạnh (hàn đới)
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
66033’
66033’
23027’
23027’
Cực Bắc
Cực Nam
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên TĐ
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
Vòng cực Bắc 66033’B - Vòng cực Nam 66033’N
- Các vòng cực: là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
- Các chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vành đai nhiệt.
2.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ.
+ 1 đới nóng (nhiệt đới)
+ 2 đới ôn hoà (ôn đới)
+ 2 đới lạnh (hàn đới)
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên TĐ
2.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Xác định vị trí của đới nóng, đới ôn hòa, đới lạnh?
THẢO LUẬN NHÓM:
Hãy nêu đặc điểm các đới khí hậu sau đây:
Nhóm 1: Đới nóng (hay nhiệt đới)
Nhóm 2: Đới ôn hòa (hay ôn đới)
Nhóm 3: Đới lạnh (hay hàn đới)
Yêu cầu: Mỗi đới cần nêu:
- Góc chiếu ánh sáng mặt trời và thời gian chiếu sáng.
- Nhiệt độ trung bình
- Gió Khí hậu
- Lượng mưa trung bình
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Tên đới khí hậu
Vị trí
Góc chiếu ánh sáng
Mặt trời
Từ 23027`B-23027`N

Quanh nam lớn
Thời gian chiếu sáng trong nam chênh nhau ít
Nhiệt độ
Gió
Lượng mưa (TB nam)
Nóng quanh nam
Tín phong
1000mm-2000mm
dặc điểm khí hậu
+ Từ 23027`B-66033B
+ Từ 23027`N-66033`N
Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong nam chênh nhau lớn
Nhiệt độ TB
Tây ôn đới
500mm-1000mm
66033`B- Cực Bắc
66033`N- Cực Nam
Quanh nam nhỏ
Thời gian chiếu sáng giao động lớn
Quanh nam
giá lạnh
Dông cực
< 500mm
Dới nóng
(nhiệt đới)
Hai đới ôn hòa (ôn đới)
Hai đới lạnh
(hàn đới)
Rừng lá kim (Taiga)
Rừng amzôn
(Hàn đới)
(ôn đới)
(Nhiệt đới)
Em hãy cho biết các bức tranh này mô tả phong cảnh các đới khí hậu nào ?
ĐỚI LẠNH
ĐỚI ÔN HOÀ
ĐỚI NÓNG
66033`
66033`
23027`
00
23027`
Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?
Đới nóng
bài tập
Khoanh tròn ch? cái trước ý đúng:

Câu 1: Ranh giới để phân chia bề mặt Trái dất thành các vòng đai nhiệt là
a. Xích đạo b. Vĩ tuyến 60 độ

c. Vĩ tuyến 30 độ d. Các chí tuyến và vòng cực


Câu 2: Trên bề mặt Trái dất có :

a. 1 đới khí hậu nhiệt đới , 2 đới ôn đới, 2 đới hàn đới.

b. 2 đới khí hậu nhiệt đới , 2 đới ôn đới, 2 đới hàn đới.

c. 1 đới khí hậu nhiệt đới , 1 đới ôn đới, 1 đới hàn đới.
d
a
Em hãy cho biết các địa danh đánh số trên bản đồ thuộc đới khí hậu nào?
đảo Grơn-len (SỐ 3)
HOA KÌ (SỐ 2)
TRUNG QUỐC (SỐ 2)
VIỆT NAM (SỐ 1)
NAM CỰC (SỐ 3)
CUBA (SỐ 1)
PHÁP (SỐ 2)
Chí tuyến Nam
Vòng cực Bắc
Vòng cực Nam
Chí tuyến Bắc
Số 1: đới nóng Số 2: đới ôn hoà Số 3: đới lạnh
66033`
66033`
23027`
00
23027`
Chí tuyến bắc
Chí tuyến nam
Vòng cực bắc
Vòng cực nam
Em hãy xác định trên bản đồ các chí tuyến và vòng cực, các dường chí tuyến và vòng cực nằm trên vĩ độ nào ?
66033`
66033`
23027`
00
23027`
Đới nóng
Đới ôn hòa
Đới ôn hòa
D?i l?nh
Em hãy xác định trên bản đồ v? trí cc d?i khí h?u?
D?i l?nh
- Học kĩ nội dung bài đã học.
Hoàn thành bài tập từ bản đồ.
- Chuẩn bị bài cũ để tiết sau ôn tập
Hướng dẫn học tập
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY !

 
Gửi ý kiến