Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Ngọc Quang
Ngày gửi: 16h:31' 17-10-2016
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 527
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ

Em hãy trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu 1789 ?
Thắng lợi đó có tác dụng như thế nào đối với nhân dân ta ?
Lịch sử lớp 7
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trình bày tình hình kinh tế nông nghiệp dưới triều Nguyễn.
Doanh điền sứ
Tuần phủ
Tổng Đốc
KIỂM TRA BÀI CŨ
. Nam 1828 , Nguy?n Cụng Tr? du?c tri?u Nguy?n c? gi? ch?c v? gỡ ?
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN


Dưới chính sách bảo thủ của nhà Nguyễn, đời sống nhân dân ta ra sao ?
BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
I. NHÀ NGUYỂN LẬP LẠI CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
“ Quan coi dân như kẻ thù, dân sợ quan như cọp, ngày đục tháng khoét của dân cho đầy túi riêng”. Năm 1828, viên quan Bắc Thành là Nguyễn Công Trứ dâng sớ tố cáo: cái hại quan lại một hai phần, cái hại hào cường đến tám chín phần. Nó làm con cái người ta thành mồ côi, vợ người ta thành goá bụa…., cứ công nhiên không kiêng sợ gì .
Qua đoạn trích em có nhận xét gì về chính quyền phong kiến nhà Nguyễn ?
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
Thái độ của nhân dân với chính quyền phong kiến nhà Nguyễn?
BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
I. NHÀ NGUYỂN LẬP LẠI CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN
I. NHÀ NGUYỂN LẬP LẠI CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy:
Nhìn trên lược đồ em có nhận xét gì về địa bàn các cuộc đấu tranh của nhân dân ?
1
2
3
4
5
6
7
Chú giải
1. Khởi nghĩa Phan Bá Vành
2. Khởi nghĩa Nông Văn Vân
3. Khởi nghĩa Cao Bá Quát
4. Khởi nghĩa Lê Duy Lương
5. Cuộc nổi dậy của lê Văn Khôi
6. Cuộc nổi dậy của nhân dân Đá Vách
7. Khởi nghĩa của nhân dân An Giang
Lược đồ những nơi bùng nổ cuộc nổi dậy của nhân dân chông triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy:
a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành:(1821 – 1827)
Trình bày những hiểu biết của em về Phan Bá Vành
Hãy cho biết căn cứ và địa bàn hoạt động của nghĩa quân
Lược đồ những nơi bùng nổ cuộc nổi dậy của nhân dân chông triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX
1.Khởi nghĩa Phan Bá Vành
2. Khởi nghĩa Nông Văn Vân
3. Khởi nghĩa Cao Bá Quát
4. Khởi nghĩa Lê Duy Lương
5. Cuộc nổi dậy của lê Văn Khôi
6. Cuộc nổi dậy của nhân dân Đá Vách
7. Khởi nghĩa của nhân dân An Giang
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy
a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành:(1821 – 1827)
Hãy trình bày diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa
Trên trời có ông Sao Tua
Ở dưới hạ giới có vua Bá Vành
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy
a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành:(1821 – 1827)
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy:
a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827)
b) Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833- 1835)
Nông Văn Vân là ai ?
Vì sao ông nổi dậy khởi nghĩa ?
Lược đồ những nơi bùng nổ cuộc nổi dậy của nhân dân chông triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX
1.Khởi nghĩa Phan Bá Vành
2. Khởi nghĩa Nông Văn Vân
3. Khởi nghĩa Cao Bá Quát
4. Khởi nghĩa Lê Duy Lương
5. Cuộc nổi dậy của lê Văn Khôi
6. Cuộc nổi dậy của nhân dân Đá Vách
7. Khởi nghĩa của nhân dân An Giang
Hịch tố cáo vua Minh Mạng của
Nông Văn Vân:
“ Mười lăm năm đức chính có chi !
Kho hình luật vẽ nên hùm có cánh
Ba mươi tỉnh nhân dân đều oán
Tiếng oan hào kêu dậy đất không lung
Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa ờ đâu?
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy
a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827)
b) Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833- 1835)
Trình bày diễn biến, kết quả của cuộc khởi nghĩa?
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy:
a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827)
b) Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833- 1835)
Em hãy cho biết vài nét về Lê Văn Khôi?
c) Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833- 1835)
Tháng 6-1833, Ông đã làm gì?
Lược đồ những nơi bùng nổ cuộc nổi dậy của nhân dân chông triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX
1.Khởi nghĩa Phan Bá Vành
2. Khởi nghĩa Nông Văn Vân
3. Khởi nghĩa Cao Bá Quát
4. Khởi nghĩa Lê Duy Lương
5. Cuộc nổi dậy của lê Văn Khôi
6. Cuộc nổi dậy của nhân dân Đá Vách
7. Khởi nghĩa của nhân dân An Giang
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy:
a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827)
b) Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833- 1835)
c) Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833- 1835)
Kết quả cuộc khởi nghĩa thế nào?
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy
a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827)
b) Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833- 1835)
Cho biết vài nét về Cao Bá Quát?
c) Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833- 1835)
d) Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854- 1856)
Vì sao ông nổi dậy đấu tranh?
Lược đồ những nơi bùng nổ cuộc nổi dậy của nhân dân chông triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX
1.Khởi nghĩa Phan Bá Vành
2. Khởi nghĩa Nông Văn Vân
3. Khởi nghĩa Cao Bá Quát
4. Khởi nghĩa Lê Duy Lương
5. Cuộc nổi dậy của lê Văn Khôi
6. Cuộc nổi dậy của nhân dân Đá Vách
7. Khởi nghĩa của nhân dân An Giang
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy:
a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827)
b) Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833- 1835)
c) Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833- 1835)
d) Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854- 1856)
Diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa?
II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN
1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn:
2. Các cuộc nổi dậy:
a) Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827)
b) Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833- 1835)
c) Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833- 1835)
d) Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854- 1856)
THẢO LUẬN NHÓM:
Nhóm 1,2: Vì sao các cuộc khởi nghĩa nổ ra rầm rộ nhưng đều bị thất bại? Tuy bị thất bại nhưng đã nói lên điều gì?
- Tuy rầm rộ rộng khắp, nhưng phân tán, thiếu sự liên kết lực lượng, triều đình nhà Nguyễn đàn áp dã man các cuộc khởi nghĩa.
- Tuy thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần đấu tranh chống áp bức, cường quyền của nhân dân ta.
Nhóm 3,4: Hàng trăm cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội bấy giờ như thế nào?
Xã hội rối ren, triều đình nhà Nguyễn thối nát, bảo thủ ra sức bóc lột nhân dân, các tầng lớp nhân dân cực khổ => mâu thuẩn xã hội gây gắt. Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn sớm muộn sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Điểm giống nhau và khác nhau giữa các cuộc khởi nghĩa.
* Giống nhau:
Đều thể hiện tinh thần đấu tranh anh dũng của các tầng lớp nhân dân chống lại triều đình phong kiến nhà Nguyễn, nhưng đều bị thất bại
* Khác nhau:
- Mỗi cuộc khởi nghĩa đại diện cho các tầng lớp khác nhau:
- Phan Bá Vành: là nông dân đại diện cho tầng lớp nông dân
- Nông Văn Vân : là thổ hào, đại diện dân tộc ít người
- Cao Bá Quát : Nho sĩ, đại diện cho tầng lớp nông dân
- Lê Văn Khôi : Thổ hào, đại diện cho nhân dân ở phía Nam
- Thời gian:
- Địa bàn hoạt động:
Cách xa nhau (trừ khởi nghĩa Nông Văn Vân và Lê Văn Khôi)
Khởi nghĩa Phan Bá Vành, Cao Bá Quát ở đồng bằng, khởi nghĩa Nông Văn Vân ở miền núi, khởi nghĩa Lê Văn Khôi ở phía Nam.

V. Dặn dò:
Về nhà học bài cũ theo câu hỏi sách giáo khoa
*Tìm hiểu trước bài 28 “ Sự phát triển văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỷ XIX”
* Chuẩn bị trước các câu hỏi trang 145
Bài học đến đây kết thúc
Kính chúc quý thầy cô luôn thành công trong công tác
Các em học sinh luôn luôn học giỏi
Lng quờ Nụng Van Võn
Lng quờ Lờ Van Khụi
Làng quê Cao bá Quát
Lng quờ Phan Bỏ Vnh
No_avatarf

lich su

No_avatarf

chi toi tai bai ve voi

 

 
Gửi ý kiến