Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Phúc Thịnh
Ngày gửi: 16h:43' 15-04-2019
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 1 người (Phạm Phúc Thịnh)
Nhiệt liệt chào mừng
CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Kiểm tra bài cũ
Cõu h?i 1:
Vua Quang Trung ti?n hnh
xõy d?ng d?t nu?c
t? nam no d?n nam no?
TRẢ LỜI

TỪ NĂM 1789 ĐẾN 1792.
Cõu h?i 2:
Vua Quang Trung dó cú bi?n
phỏp gỡ d? gi?i quy?t tỡnh
tr?ng ru?ng d?t b? hoang
v n?n luu vong.
TRẢ LỜI

BAN HÀNH
CHIẾU KHUYẾN NÔNG.
Cõu h?i 3:
Th?i Quang Trung, co quan no
ph? trỏch d?ch sỏch ch? Hỏn
ra ch? Nụm dựng lm ti li?u
h?c t?p?
TRẢ LỜI
Viện sùng chính.
Cõu h?i 4:
Bi?n phỏp ngo?i giao c?a
vua Quang Trung l gỡ?
TRẢ LỜI
Mềm dẻo nhưng kiên quyết.
Cõu h?i 5:
Nguyờn nhõn no khi?n nhi?u
d? d?nh c?a vua Quang Trung
b? dang d??
TRẢ LỜI
Ngày 16-9-1792 vua
Quang Trung đột ngột
qua đời.
CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
TIẾT 59: BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (tiết 1)
I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ
1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
Nhà Nguyễn được thành lập trên cơ sở nào?
Thăng Long
Phú Xuân
Quy Nhơn
Gia Định
6-1801
1802
Bắc Giang
Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?
Nam Quan
Cà Mau
Phú Xuân
Về hành chính:
Chia đất nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc- phủ Thừa Thiên.
Vua trực tiếp nắm quyền cai trị.
Hiện nay nước ta có bao nhiêu tỉnh và thành phố?

- Hiện nay nước ta có 63 tỉnh thành, trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ).
Về hành chính:
Chia đất nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc- phủ Thừa Thiên.
Vua trực tiếp nắm quyền cai trị.
Về luật pháp
- Năm 1815 ban hành bộ luật Hoàng triều hình luật (luật Gia Long).
Điều 223 ghi rõ: “ Phàm kẻ mưu phản và đại nghịch và những kẻ cùng mưu đều lăng trì xử tử “
Điều 225 quy định “ những người nói hay viết xúc phạm đến vua quan và nhà nước phong kiến đều bị xử chém “
- Bộ luật được ban hành 1815, lấy tên là “Hoàng triều luật lệ”, gồm 21 quyển, 398 điều và một quyển phủ lục có 30 điều.
 Nội dung bộ luật thể hiện rõ ý đồ bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua và đề cao địa vị của quan lại và gia trưởng.
* Về hành chính:
Chia đất nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc- phủ Thừa Thiên.
Vua trực tiếp nắm quyền cai trị.
* Về luật pháp
Năm 1815 ban hành bộ luật Hoàng triều hình luật (luật Gia Long).
* Về quân đội: nhiều binh chủng, nhiều thành trì và trạm ngựa đã được xây dựng.
Đại bác
Tượng binh
Thuyền chiến thời Nguyễn
* Về hành chính:
Chia đất nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc- phủ Thừa Thiên.
Vua trực tiếp nắm quyền cai trị.
* Về luật pháp
Năm 1815 ban hành bộ luật Hoàng triều hình luật (luật Gia Long).
* Về quân đội: gồm nhiều binh chủng nhiều thành trì và trạm ngựa đã được xây dựng.
* Về ngoại giao: Thần phụ nhà Thanh, khước từ quan hệ với phương Tây.
Em hãy so sánh chính sách ngoại giao thời Nguyễn với thời
Quang Trung ?
Tại sao lại khước từ các nước Phương Tây ?
Chính sách này dẫn đến hậu quả gì ?
Hãy liên hệ chính sách ngoại giao hiện nay
của Đảng ta ?
Chi tiết nào chứng tỏ nhà Nguyễn thần phục nhà Thanh ?
2. Kinh tế dưới triều Nguyễn
Thảo luận nhóm
Nhóm 1: Tìm hiểu chính sách về nông nghiệp?
Nhóm 2: Tìm hiểu chính sách về thủ công nghiệp?
Nhóm 3: Tìm hiểu chính sách về thương nghiệp?
a. Về nông nghiệp
Đẩy mạnh khai hoang lập đồn điền.
Tác dụng :
+ Tăng thêm diện tích canh tác.
+ Một số huyện mới được thành lập Kim Sơn (Ninh Bình), Tiền Hải (Thái Bình).
Đặt lại chế độ quân điền.
Không chú trọng sửa sang đề điều.
-> Kinh tế nông nghiệp ngày càng sa sút không phát triển được.
Công cuộc khai hoang có tác dụng gì?
Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?
Tại sao việc đắp đê thời Nguyễn gặp khó khăn?
Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nông nghiệp thời Nguyễn?
“Oai oái như phủ Khoái xin cơm .”
b. Về thủ công nghiệp
+ Thủ công nghiệp nhà nước: giữ vị trí quan trọng, nhiều quan xưởng sản xuất ra đời: xưởng đúc tiền, đóng tàu, đúc súng…
+ Khai thác than được mở rộng nhưng cách khai thác còn lạc hậu.
+ Thủ công dân gian phát triển nhưng phân tán, thợ thủ công nộp thuế cao.
Gốm Bát Tràng (Hà Nội)
Lụa Vạn Phúc (Hà Tây)
Hãy kể những nghề thủ công truyền thống ở địa phương hiện nay mà em biết ?
b. Về thủ công nghiệp
+ Thủ công nghiệp nhà nước: giữ vị trí quan trọng, nhiều quan xưởng sản xuất ra đời: xưởng đúc tiền, đóng tàu, đúc súng…
+ Khai thác than được mở rộng nhưng cách khai thác còn lạc hậu.
+ Thủ công dân gian phát triển nhưng phân tán, thợ thủ công nộp thuế cao.
Nhận xét gì về tài năng của người thợ thủ công ở nước ta đầu thế kỷ XIX?
Mặc dù có nhiều tiềm lực nhưng tại sao thủ công nghiệp không phát triển được?
c. Về thương nghiệp
+ Nội thương phát triển xuất hiện nhiều thị tứ mới (Hội An- Quảng Nam)
c. Về thương nghiệp
+ Nội thương phát triển xuất hiện nhiều thị tứ mới
+ Ngoại thương chủ yếu buôn bán với các nước trong khu vực, hạn chế buôn bán với phương Tây
Di sản phi vật thể
Di sản vật thể
Nhã nhạc cung đình Huế
Kinh đô Huế
Điền những thông tin còn thiếu vào chỗ (...) để hoàn chỉnh các ý sau:
a. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, đặt niên hiệu là...................., chọn Phú Xuân (Huế) làm..................., lập ra triều Nguyễn.

b. Năm................, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long)

c. Nhà Nguyễn chia nước thành.................. và.............................
CỦNG CỐ
Bài tập 1
Gia Long
kinh đô
1815
30 tỉnh
1 phủ trực thuộc.
Trong các nhận định sau, những nhận định nào là đúng khi đánh giá về kinh tế dưới triều Nguyễn?
a. Nông nghiệp ngày càng sa sút.
b. Các vua Nguyễn không quan tâm khai hoang.
c. Thủ công nghiệp có điều kiện phát triển nhưng bị phân tán.
d. Buôn bán trong nước có nhiều thuận lợi.

e. Mở rộng buôn bán với nước ngoài.
Bài tập 2
Đáp án: Nhận định đúng là ý a, c, d.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
3
5
4
2
7
6
8
Avatar

chia sẽ bài giùm mình

 
Gửi ý kiến