Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hồng Lĩnh
Ngày gửi: 23h:29' 23-12-2021
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 359
Số lượt thích: 1 người (Trương Cẩm Vân)
Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2021
Chia cho số có ba chữ số (tt)
Toán
Trang 87
KHỞI
ĐỘNG
Đặt tính rồi tính:
8175 : 327 20562 : 478
2
4
5
5
7
163
00
5
3
5
4
2
1
3
19
144
8
2
3
4
16
14
KHÁM PHÁ
a) 41535 : 195 =?
41535 : 195 = 213
2
0
9
1
3
195
5
25
3
58
5
3
8
5
00
a) 41535 : 195 =?
Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
415 chia 195 được 2, viết 2;
2 nhân 5 bằng 10, 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;
Hạ 3, được 253, 253 chia 195 được 1, viết 1;
2
3
5
1
2
0
0
5
2 nhân 9 bằng 18, thêm 1 bằng 19; 21 trừ 19 bằng 2, viết 2 nhớ 2;
2 nhân 1 bằng 2, thêm 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0;
0
8
1 nhân 5 bằng 5, 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1;
5
1 nhân 9 bằng 9, thêm 1 bằng 10; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;
0
1 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0;
Hạ 5, được 585, 585 chia 195 được 3, viết 3;
3
3 nhân 5 bằng 15, 15 trừ 15 bằng 0, viết 0 nhớ 1;
0
3 nhân 9 bằng 27, thêm 1 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0, viết 0 nhớ 2;
3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0;
41535 : 195 = 213
b) 80120 : 245 =?
80120 : 245 = 327 (dư 5)
3
5
3
2
2
5
66
7
172
0
7
1
17
5
0
9
4
Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
801 chia 245 được 3, viết 3;
3 nhân 5 bằng 15, 21 trừ 15 bằng 6, viết 6 nhớ 2;
Hạ 2, được 662, 662 chia 245 được 2, viết 2;
3
2
6
2
6
5
0
0
3 nhân 4 bằng 12, thêm 2 bằng 14; 20 trừ 14 bằng 6, viết 6 nhớ 2;
3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0;
0
2
2 nhân 5 bằng 10, 12 trừ 10 bằng 2, viết 2 nhớ 1;
7
2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9; 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1;
1
2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5; 6 trừ 5 bằng 1, viết 1;
Hạ 0, được 1720, 1720 chia 245 được 7, viết 7;
7
7 nhân 5 bằng 35, 40 trừ 35 bằng 5, viết 5 nhớ 4;
0
7 nhân 4 bằng 28, thêm 4 bằng 32; 32 trừ 32 bằng 0, viết 0 nhớ 3;
7 nhân 2 bằng 14, thêm 3 bằng 17; 17 trừ 17 bằng 0, viết 0;
b) 80120 : 245 =?
80120 : 245 = 327 (dư 5)
TRẢI
NGHIỆM
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
62321 : 307 b) 81350 : 187
2
4
1
0
2
1
9
6
92
1
3
2
9
0
0
0

2
2
9
0
0
0
0
1
0
0
3
4
8
4
3
5
5
65
7
94
0
5
3
9
5
1
6

5
4
5
5
3
6
5
0
0
0
4
9
0
5
0
Bài 2. Tìm x:
a) x x 405 = 86265; b) 89658 : x = 293
x =
86265 : 405
x =
213
x =
89658 : 293
x =
306
Bài 3. Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?
Tóm tắt
305 ngày : 49410 sản phẩm
1 ngày : ….. sản phẩm?
Bài giải
Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất là:
49410 : 305 = 162 (sản phẩm)
Đáp số: 162 sản phẩm
DẶN DÒ
CHÚC CÁC CON HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến