Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mai Thùy
Ngày gửi: 22h:33' 06-12-2018
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018
Toán
KHỞI ĐỘNG
Đặt tính rồi tính
108 : 22,5
1080 22,5
1800 4,8
018 : 4,5
180 4,5
0 4Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 6,2 = ? (kg)
Ta có: 23,56 : 6,2 =
23,56 : 6,2 = 235,6 : 62
(23,56 x 10) : (6,2 x 10)
Tiết 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân
Vậy: 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg)
6,2
2 3,5 6
3
(kg)
,
8
4
9
6
0
,
Thông thường ta đặt tính rồi tính:
Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018
Toán
- Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số.
- Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62.
- Thực hiện phép chia 235,6 : 62
1,2 7
Tiết 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân
82,55 : 1,27 = ?
Ví dụ 2:
Ta đặt tính rồi làm như sau:
8 2,5 5
Phần thập phân của hai số 82,55 và 1,27 cùng có hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở hai số đó được 8255 và 127
6
Thực hiện phép chia 8255 : 127
3
5
6
5
0
Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018
Toán
Tiết 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân
Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018
Toán
Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Đếm xem ở phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.
Tiết 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân
1. Đặt tính rồi tính
a. 19,72 : 5,8
19,72 5,8
2 32 3,4
0,
b. 8,216 : 5,2
8,216 5,2
3 01 1,58
416
0,
c. 12,88 : 0,25
12,88 0,25
38 51,52
130
50
0

Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018
Toán
Tiết 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân
Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018
Toán
Bài 2: Biết 4,5l dầu hỏa cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu hỏa cân nặng bao nhiêu ki- lô - gam?
Tóm tắt:
4,5l dầu: 3,42kg
8l dầu :.....kg?
Bài giải
1l dầu hỏa cân nặng số kg là:
3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)
8l dầu hỏa cân nặng số kg là:
0,76 x 8 = 6,08 (kg)
Đáp số: 6,08 ki - lô - gam
 
Gửi ý kiến