Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hạnh
Ngày gửi: 10h:25' 13-12-2021
Dung lượng: 857.0 KB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
TOÁN
CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN
CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
TRANG 69
LỚP 5/1
(25 x 5 ) : (4 x 5)
(4,2 x 10 ) : (7 x 10)
(37,8 x 100) : (9 x 100)
25 : 4
4,2 : 7
37,8 : 9
=
Khi nhân số bị chia và số chia với cùng
một số khác 0 thì thương không thay đổi.
=
=
a) Tính rồi so sánh kết quả tính:
Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021
Toán
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?
57 : 9,5 = ? (m)
Ta có: 57 : 9,5 = (57 x 10) : (9,5 x 10)
= 570 : 95
Ta phải thực hiện phép chia:
Toán
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
57 : 9,5 = ?
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
57
9,5
0
6
0
(m)
Phần thập phân của số 9,5 (số chia)
có một chữ số
Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải
số 57 (số bị chia) được 570
; bỏ dấu
phẩy ở số 9,5 được 95.
Thực hiện phép chia 570 : 95
Vậy 57 : 9,5 = 6 (m)
Toán
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Ví dụ 2:
99 : 8,25 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
99
8,25
5
1
00
Phần thập phân của số 8,25 có hai chữ
số
Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải
99 được 9900
; bỏ dấu phẩy ở 8,25
được 825.
Thực hiện phép chia 9900 : 825
0
2
6
1
0
Toán
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
57
9,5
0
6
0
99
8,25
1650
12
00
0
Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân
ta làm như sau:
Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân
của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia
bấy nhiêu chữ số 0.
Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia
như chia các số tự nhiên.
a) Ví dụ 1:
b) Ví dụ 2:
Toán
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
1
Đặt tính rồi tính:
a) 7 : 3,5
c) 9 : 4,5
b) 702 : 7,2
d) 2 : 12,5
7
3,5
0
2
702
7,2
54
9
36
00
9
4,5
0
2
2
12,5
20
0
0
00
0
0
7
5
,
0
0
0
0
1
6
,
0
75
Toán
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
a) 32 : 0,1
32 : 0,1 = 320
b) 168 : 0,1
168 : 0,1 = 1680
2
Tính nhẩm:
Toán
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
32 : 10
32 : 10 = 3,2
168 : 10
168 : 10 = 16,8
c) 934 : 0,01
934 : 0,01 = 93400
934 : 100
934 : 100 = 9,34
3
Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Tóm tắt:
0,8m : 16kg
0,18m : ....kg?
Bài giải
Thanh sắt dài 1m cân nặng là:
16 : 0,8 = 20 (kg)
Thanh sắt cùng loại dài 0,18 m cân nặng là:
20 x 0,18 = 3,6 (kg)
Đáp số: 3,6 kg
Toán
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến