Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 12h:08' 22-12-2021
Dung lượng: 67.7 MB
Số lượt tải: 281
Số lượt thích: 0 người
Môn Toán – Lớp 3.8
Trường Tiểu học Mỹ Phước
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
SGK trang 70
Kiến thức trọng tâm
a) 72 : 3 = ?
7 chia 3 được 2, viết 2.
Hạ 2 được 12;
72 : 3 = …
24
 Đặt tính:
Dấu gạch dọc thay cho dấu chia, gạch ngang thay cho dấu bằng. Bên trái gạch dọc là số bị chia, bên trên gạch ngang là số chia.
72
3
2
6
1
12
0
 Tính
2
4
2 nhân 3 bằng 6;
7 trừ 6 bằng 1.
12 chia 3 được 4, viết 4.
4 nhân 3 bằng 12;
12 trừ 12 bằng 0.
b) 65 : 2 = ?
6 chia 2 được 3, viết 3.
Hạ 5;
65 : 2 = …
32 ( dư 1)
65
2
3
6
0
4
1
5
2
6 trừ 6 bằng 0.
3 nhân 2 bằng 6;
5 chia 2 được 2, viết 2.
2 nhân 2 bằng 4;
5 trừ 4 bằng 1.
a) 72 : 3 = ?
72 : 3 = …
24
72
3
2
6
1
12
0
2
4
b) 65 : 2 = ?
65 : 2 = …
32 ( dư 1)
65
2
3
6
0
4
1
5
2
Chia hàng chục trước, sau đó chia hàng đơn vị
Đặt tính đúng.
Khi chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số,
chúng ta cần lưu ý gì?
Thực hành
Bài 1: Tính
84
3Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

96
6
90
5
b)
68
6
97
3
59
5
a)

91
7

89
2
Bài 1: Tính
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
84 : 3 = 28
96 : 6 = 16
84
3

1
90
5
1
90 : 5 = 18
a)
6
2
4
24
0
8
2
6
3
6
36
0
6
8
5
4
0
40
0
1
91
7
91 : 7 = 13
3
7
2
1
21
0
Bài 1: Tính
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
68 : 6 = 11 (dư 2)
97 : 3 = 32 (dư 1)
68
6

1
59
5
3
59 : 5 = 11 (dư 4)
b)
6
0
8
6
2
1
1
9
0
7
6
1
2
1
5
0
9
5
4
4
89
2
89 : 2 = 44 (dư 1)
4
8
0
9
8
1
 
Bài giải
 
Đáp số: 12 phút
60 : 5 = 12 (phút)
Tóm tắt
1 giờ: 60 phút
 
Bài 3. Có 31 mét vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?
Bài giải
Ta có: 31 : 3 = 10 (dư 1)
Đáp số: 10 bộ quần áo
và còn thừa 1m vải
Tóm tắt
3m vải : 1 bộ quần áo
và thừa… mét vải?
31m vải: … bộ quần áo
Vậy có thể may được 10 bộ quần áo như thế và còn dư 1 mét vải
Hoàn thành các bài tập.
Làm lại bài tập 2, 3 sgk/70 vào vở.
Chuẩn bị bài Chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số (tiếp theo).
 
Gửi ý kiến