Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Dung
Ngày gửi: 23h:34' 18-11-2018
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 299
Số lượt thích: 0 người
1858
1867
BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG
CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ 1873 ĐẾN 1884
1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất 1873.
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta 1873-1874.
2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai 1882-1883.
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta 1882-1883
II. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG
BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG
I. CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA(1873 – 1884)
Lược đồ tự nhiên Bắc Kì
Huế
Đuy - Puy
chiếm thành Hà Nội
Nguyễn Tri Phương
gián điệp
trận Cầu Giấy
- Hiệp ước Giáp Tuất (1874) -> Dâng toàn
bộ 6 tỉnh Nam Kì
cho Pháp.
Vu cáo
24/5/1882
chiếm mỏ than
Hoàng Diệu
19/5/1883
SƠ ĐỒ PHÁP TẤN CÔNG CỬA BIỂN THUẬN AN
- Pháp tấn công Thuận An
- Tự Đức mất, triều đình lựa chọn người kế vị
- Nhân dân bất bình với hiệp ước 1883
- Thực dân Pháp muốn xoa dịu quần chúng
Chính trị: Thừa nhận sự bảo hộ của Pháp.
- Quân sự: Pháp tự do đóng quân
- Kinh tế: Pháp kiểm soát toàn bộ nguồn lợi
- Cơ bản giống Hiệp ước 1883
- Sửa chữa một số điều (mua chuộc nhà Nguyễn)
II. HIỆP ƯỚC 1883 VÀ HIỆP ƯỚC 1884
Ngoại giao do Pháp nắm giữ
Kiên quyết chống giặc
- Không kiên quyết chống giặc, cầm chừng, chủ yếu thiên về thương thuyết
- Chủ động kháng chiến
- Anh dũng kháng chiến bằng nhiều hình thức.
- Đánh cố thủ trong thành HN, làm thành HN thất thủ.
- Bạc nhược, hèn nhát kí hiệp ước Giáp Tuất 1874, tạo điều kiện cho Pháp đem quân đánh chiếm Bắc Kì.
- 21/12/1873, trận Cầu Giấy lần 1 thắng lợi, giết chết Gac-ni-ê
-19/5/1883 trận Cầu Giấy lần 2 giết chết Ri-vi-e .

Pháp chiếm được Bắc Kì
1. Đâu không phải là sự chuẩn bị cho quá trình xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất của thực dân Pháp?
A. Cho gián điệp do thám tình hình miền Bắc.
B. Lôi kéo các tín đồ công giáo lầm đường làm nội ứng
C. Dựng lên vụ Đuy-puy
D. Gửi thư về nước xin thêm viện binh
D. Gửi thư về nước xin thêm viện binh
Củng cố
2. Thực dân Pháp lấy cớ gì để đưa quân ra Bắc năm 1873?
A. Triều Nguyễn vi phạm các điều khoản của Hiệp ước Nhâm Tuất 1862
B. Giải quyết “vụ Đuy-puy” gây rối ở Hà Nội giúp triều Nguyễn
D. Giúp triều Nguyễn đàn áp các phong trào nổi dậy của nhân dân
C. Nhà Nguyễn cho phép quân Pháp được khám phá sông Hồng
B. Giải quyết “vụ Đuy-puy” gây rối ở Hà Nội giúp triều Nguyễn
3. Hành động nào dưới đây không thể hiện đúng thái độ căm phẫn của nhân dân Bắc Kì trước sự xâm lược của quân Pháp năm 1873?
A.Đốt nhà cửa để chặn giặc
B. Bỏ thuốc độc vào các giếng nước ăn
C. Bất hợp tác với quân Pháp
D. Nhiều lần đốt cháy các kho thuốc súng của Pháp
A.Đốt nhà cửa để chặn giặc
4. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của chiến thắng Cầu Giấy năm 1873?
B. Càng làm nức lòng đội quân chiến đấu của ta
C. Khiến cho nhân dân ta vô cùng phấn khởi, tin tưởng
A. Làm cho quân Pháp hoang mang, lo sợ
D. Khiến triều đình giành thế chủ động trong kí Hiệp ước 1874
D. Khiến triều đình giành thế chủ động trong kí Hiệp ước 1874
5. Sau Hiệp ước 1874 được kí kết, nét nổi bật của tình hình Việt Nam là
A. kinh tế đất nước được phục hồi, phát triển
B. chính trị, xã hội đất nước bước vào thời kì ổn định
C. làn sóng phản đối triều đình dâng cao khắp cả nước
D. Quân đội triều Nguyễn được tổ chức lại chặt chẽ hơn.
C. làn sóng phản đối triều đình dâng cao khắp cả nước
6. Trận đánh của quân ta gây được tiếng vang lớn nhất khi Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất là
A. Trận đánh của 100 binh sĩ ở cửa Ô Thanh Hà
B. Trận chiến đấu trong thành do Nguyễn Tri Phương lãnh đạo
D. Trận tấn công quân Pháp ở Nam Định
C. Trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873)
C. Trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873)
Hiệp ưuớc Pa-tơ-nốt
Đât bảo hộ
§Êt thuéc Ph¸p
Hiệp ưuớc Hác-măng
Vïng
®Êt
cai
qu¶n
cña
triÒu
®×nh
HuÕ
Đất bảo hộ
§Êt thuéc Ph¸p
Việt Nam là nuước thuộc địa nửa phong kiến
Việt Nam là nuước thuộc địa
Thông sứ Bắc Kỳ
Khâm sứ Trung Kỳ
Thống đốc Nam Kỳ
ĐẠI CƯƠNG
CHÚ GIẢI
Đường danh giới 3 kì
Pháp đánh chiếm Bắc Kì
20/11/1873
Lược đồ Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần 1
Ô QUAN CHƯỞNG
Huế
Quốc tử giám
Cầu Giấy
Đi sơn tây
21/12/1873
Hòn Gai
NAM ĐỊNH
Thành Hà Nội
Lược đồ trận Cầu Giấy lần thứ nhất (21/12/1873)
GÁC-NI-Ê
GÁC-NI-Ê BỊ GIẾT
Căn cứ kháng chiến của Nguyễn Mậu Kiến
(Thái Bình)
Căn cứ kháng chiến của
Phạm Văn Nghị
(Nam Định)
Lược đồ kháng chiến chống Pháp ở Bắc Kì lần thứ nhất
Quan sát lược đồ, em có nhận xét gì về phong trào chống Pháp ở Bắc Kì?
Quan sát lược đồ kể tên một vài căn cứ chống Pháp ở Bắc Kì?
Nơi có phong trào chống Pháp
PHÁP XÂY DỰNG LÔ CỐT TRÊN NỀN ĐIỆN KÍNH THIÊN
CUỘC CHIẾN GIỮA QUÂN PHÁP VÀ QUÂN CỜ ĐEN NĂM 1883
 
Gửi ý kiến