Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày gửi: 11h:01' 19-03-2019
Dung lượng: 83.5 MB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
Những hình ảnh trên giúp em liên tưởng đến đất nước nào?
Bài 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
Bài 30 CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh Ở Bắc Mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
2. Diễn biến cuộc chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
Vì sao Lênin gọi đây là “cuộc chiến tranh giải phóng thực sự, cách mạng thực sự”
?
2. Diễn biến cuộc chiến tranh (1775 – 1783) và sự thành lập Hợp chúng quốc Mỹ
Bài 30 CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
G.Oasinhtơn (1732 – 1799)
- G. Oa-sinh-tơn (1732 – 1799), sinh ra trong một gia đình chủ nô giàu có ở bang Viếc-gi-ni-a.

Ông đã từng là chỉ huy quân đội ở bang
Viếc–gi-ni-a, tích cực đấu tranh chống chính sách của Anh.

- Ông đã đóng góp rất nhiều bằng 3 công lao: ông đã chỉ huy quân đội lục địa để chống lại người Anh, ông cũng là chủ tịch của ủy Ban soạn thảo ra Bản Hiến Pháp, ông đã được bầu làm vị Tổng Thống đầu tiên của xứ Hoa Kỳ.
G. Oa-sinh-tơn
(1732 – 1799)
2. Diễn biến chiến tranh và việc thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.
Duyên cớ
BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA
CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ
Nhân dân cảng Bô-xtơn  tấn công tàu chở chè của Anh
2. Diễn biến cuộc chiến tranh và việc thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.
Duyên cớ
BÔXTƠN
16-12-1773
Nhân dân Bôxtơn tấn công tàu Anh, ném xuống biển gần 350 thùng chè => TD Anh cho đóng cửa cảng.
PHI LA ĐEN PHI A
Tháng 10-1774, Đại hội lục địa I
BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA
CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ
CHIẾN THẮNG I – OÓC – TAO. QUÂN ANH ĐẦU HÀNG
Chiến thắng Xa-ra-tô-ga
CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
Bài 30 -
Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.
Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập
+ Thành lập“quân đội lục địa”
+ Cử Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.
Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập.
Tuyên bố 13 thuộc địa thoát ly khỏi chính quốc, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
Thực dân Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai
Trận I-oóc-tao
Trận Xa–ra-tô-ga
Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
Nghĩa quân giành thắng lợi, quân Anh đầu hàng.
Nghĩa quân giành thắng lợi, tạo nên bước ngoặt của chiến tranh
Quân 13 thuộc địa đã giành nhiều thắng lợi quan trọng.
ĐẠI CỬ TRI
TỔNG THỐNG
CỬ TRI
Sơ đồ bộ máy nhà nước Mỹ theo hiến pháp 1787
TÒA ÁN TỐI CAO
9 QUAN TÒA
Nhiệm kỳ suốt đời
QUỐC HỘI LẬP PHÁP
CÁC BANG
Mỗi bang 2 ĐB
Số ĐB theo tỉ lệ dân mỗi bang
3. Kết quả,ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập
QUỐC HÔI GIỮ QUYỀN LẬP PHÁP
9 QUAN TÒA
TOÀ ÁN TỐI CAO GIỮ QUYỀN TƯ PHÁP
3. Kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh
* Tính chất
BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA
CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ
Mục tiêu, nhiệm vụ
Động lực cách mạng
Giai cấp lãnh đạo
Hình thức
Kết quả, Ý nghĩa
Lật đổ ách TD, giành độc lập DT
=> L.L.S.X mới p.triển
Quần chúng
nhân dân
Tư sản,
Chủ nô
Chiến tranh
giành độc lập
Giành độc lập, xác lập chế độ
Cộng hòa liên bang
3. Kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh

- Giải phóng nhân dân Mỹ khỏi ách nô dịch T.D

- Mở đường cho CNTB phát triển ở Mỹ

- Là tiếng chuông cảnh tỉnh, cổ vũ cách mạng
các nước Châu Mỹ, Châu Âu, nhất là đối với
nước Pháp đang đêm trước của cuộc CMTS
2. Diễn biến cuộc chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
1. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và nguyên nhân cuộc chiến tranh
* Tính chất
* Ý nghĩa
BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA
CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ
Thomas Jefferson
( 1743 – 1826 )
Jefferson sinh ra và lớn lên ở bang
Virginia. Ông là người ham học hỏi,
giản dị, tính tình ôn hòa, 6.1776 Ông được chỉ định soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Sau đó là thành viên viện dân biểu, rồi Thống đốc bang Virginia.
Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ 4/7/1776
Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được quyền lực chính đáng trên cơ sở sự đồng ý của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an toàn và hạnh phúc của họ.
Tích cực: Lần đầu tiên các quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố trước toàn thể nhân loại, lên án mạnh mẽ chế độ cai trị của nhà vua Anh, khẳng định quyền độc lập của các thuộc địa.
Hạn chế: không có điều khoản thủ tiêu chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

“ Hỡi đồng bào cả nước: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm đựoc, trông rộng ra, câu ấy có ý nghĩa : Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung suớng và quyền tự do”…
(Trích trong Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa2-9-1945)
Chủ Tịch Hồ Chí Minh dẫn lời của Tuyên ngôn độc lập Nước Mĩ năm 1776 trong Tuyên ngôn độc lập của nước
Việt Nam dân chủ Cộng Hòa. Điều này có ý nghĩa như thế nảo?
1
2
3
4
5
6
Ô CHỮ BÍ MẬT
CỦNG CỐ
Có 9 chữ cái: Sự kiện nào là duyên cớ
Của cuộc chiến tranh các thuộc địa
Anh ở Bắc Mỹ?
2. Có 9 chữ cái: Hiến pháp Mỹ quy định
ai nắm quyền hành pháp?
3. Có 11 chữ cái: 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
được thành lập ven đại dương này?
4. Có 7 chữ cái: Chiến thắng buộc thực dân
Anh phải đầu hàng?
5. Có 6 chữ cái: Hoà ước công nhận nền
độc lập của 13 thuộc địa được ký kết
ở đâu?
6. Có 8 chữ cái: Chiến thắng ở nơi này đã
tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh?
Ô chữ bí mật: Có 9 chữ cái: Tổng thống
đầu tiên của nước Mỹ?
KẾT THÚC BÀI
No_avatar

Cám ơn bài viết khá hay.

 

Để có được hoà bình như hiện nay phải đổi lấy hi sinh của biết bao sương máu của các người Anh hùng đi trước.

Không để phí tuổi thanh xuân hãy xem ngay dự án Vincity Sportia Tây Mỗ - thành phố vì hoà Bình Nội 

 
Gửi ý kiến