Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Duy
Ngày gửi: 18h:03' 05-10-2021
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 8a1
TRƯỜNG THCS L H?NG PHONG
NĂM HỌC :2017-2018
GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 8
TRƯỜNG THCS L H?NG PHONG
NĂM HỌC:2017-2018
GV: NGUYỄN THỊ THANH THUÝ
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Vì sao đến cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, các quan lại sĩ phu đề nghị cải cách đất nước?
Đáp án:
+ D?t nu?c g?p khú khan tr?m tr?ng.
+ Do lũng yờn nu?c, thuong dõn, mu?n cho d?t nu?c giu m?nh d? ch?ng l?i k? thự. Nờn m?t s? quan l?i, si phu d? ngh? c?i cỏch d?t nu?c.
Câu 2: Các đề nghị cải cách của họ có thực hiện được không? Vì sao?
Đáp án:
? khụng th?c hi?n du?c.
Cỏc d? ngh? c?i cỏch cũn mang tớnh ch?t l? t?, r?i r?c, chua xu?t phỏt t? nh?ng co s? bờn trong, chua d?ng ch?m d?n nh?ng v?n d? co b?n c?a th?i d?i.
:
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài: 29
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
CHƯƠNG II
Ti?t: 47
CHÀO MỪNG NGÀY
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY,
CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM!
GV THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ THANH THÚY
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG
CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
CUỘC KHAI THÁC
THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA
THỰC DÂN PHÁP
(1897 - 1914)
II. Những biến chuyển của
xã hội Việt Nam
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897 - 1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
3. Chính sách văn hóa, giáo dục
Tiết 47 BÀI 29
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
Để thực hiện mục tiêu đó, Thực dân Pháp đã làm gì?
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Tiết 46
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
- 17- 10 -1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm: Việt Nam, Lào, Cam- pu- chia
LIÊN

BANG

ĐÔNG

DƯƠNG
ở nước ta , Pháp Tổ chức bộ máy cai trị như thế nào?
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Tiết 46
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
- Năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm: Việt Nam, Lào, Cam- pu- chia
ĐẤT NỬA BẢO HỘ
ĐẤT

BẢO

HỘ
ĐẤT
THUỘC PHÁP
Việt Nam bị chia thành 3 xứ với 3 chế độ cai trị khác nhau:
+ Bắc Kì: Nửa bảo hộ.
+ Trung Kì: bảo hộ
+ Nam Kì: Thuộc địa
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Tiết 46
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)

“Thủa nô lệ, dân ta mất nước
Cảnh cơ hàn trời đất tối tăm
Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao
Giặc cướp hết non cao biển rộng
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên
Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền
Non sông một khúc ruột liền chia ba”
Trích tác phẩm: Ba mươi năm đời ta có Đảng
Tố Hữu
ĐẤT NỬA BẢO HỘ
ĐẤT

BẢO

HỘ
ĐẤT
THUỘC PHÁP
Ở mỗi xứ, Pháp phân chia như thế nào?
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Tiết 46
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
- Năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm: Việt Nam, Lào, Cam- pu- chia
ĐẤT NỬA BẢO HỘ
ĐẤT

BẢO

HỘ
ĐẤT
THUỘC PHÁP
Việt Nam bị chia thành 3 xứ với 3 chế độ cai trị khác nhau:
+ Bắc Kì: Nửa bảo hộ.
+ Trung Kì: bảo hộ
+ Nam Kì: Thuộc địa
+ Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh, dưới tỉnh là phủ, huyện, châu…
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
BẮC KÌ
TRUNG KÌ
NAM KÌ
TỈNH (PHÁP)
PHỦ - HUYỆN - CHÂU (PHÁP + BẢN XỨ)
XÃ (BẢN XỨ)
(Thoỏng sửự Phaựp)
(Khaõm sửự Phaựp)
(Thoỏng sửự Phaựp)
Sơ đồ tổ chức nhà nước Liên Bang Đông Dương
CAMPUCHIA
VIỆT NAM
LÀO
(Khâm sứ pháp)
(Khaõm sửự phaựp)
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Tiết 46
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
Năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm: Việt Nam, Lào, Cam- pu- chia.
- Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế độ cai trị khác nhau.
? Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương?
=> Bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do thực dân Pháp chi phối.
Kết hợp chặt chẽ giữa nhà nước thực dân với quan lại phong kiến.
Số người Pháp ở Đông Dương
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
BẮC KÌ
TRUNG KÌ
NAM KÌ
TỈNH (PHÁP)
PHỦ - HUYỆN - CHÂU (PHÁP + BẢN XỨ)
XÃ (BẢN XỨ)
(Thoỏng sửự Phaựp)
(Khaõm sửự Phaựp)
(Thoỏng sửự Phaựp)
CAMPUCHIA
VIỆT NAM
LÀO
(Khâm sứ pháp)
(Khaõm sửự phaựp)
Tác dụng của bộ máy này đối với thực dân Pháp như thế nào , đối với
Việt nam ra sao?
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Tiết 46
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
ĐẤT NỬA BẢO HỘ
ĐẤT

BẢO

HỘ
ĐẤT
THUỘC PHÁP
Dinh toàn quyền Đông Dương của Pháp tại Sài Gòn
nay là Dinh Thống Nhất
Tòa án nhân dân TP.HCM
Tòa án của Pháp tại Sài Gòn
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
2. Chính sách kinh tế
Thực dân Pháp tiến hành khai thác về kinh tế ở nước ta gồm những ngành kinh tế nào?
Thực dân Pháp thực hiện chính sách kinh tế nông nghiệp ở nước ta như thế
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp:
+ Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất để mở đồn điền.
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Pháp ép triều đình Nguyễn “ nhượng” quyền “ khai thác đất hoang” cho chúng.
Ở Bắc Kì, chỉ tính đến năm 1902 đã có 182.000 ha ruộng đất bị Pháp chiếm
Giáo hội Thiên Chúa đã chiếm ¼ diện tích cày cấy ở Nam Bộ


Số liệu ruộng đất bị Pháp chiếm
Cả nước
(10.900 ha)
ha
Năm
Cả nước
(301.000 ha)
Bắc Kì
(470.000 ha)
Nam Kì
(1.528.000 ha)
Đồn điền cao su của Pháp tại miền Nam
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp:
+ Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất để mở đồn điền
+ Bóc lột nhân dân ta theo kiểu phát canh thu tô
Phương pháp bóc lột là gì ?
Về công nghiệp Pháp thực hiện chính sách gì ?
- Công nghiệp:
+ Khi thác than và kim loại
Tổng sản lượng khai thác than
Khai mỏ
Khai thác than thời Pháp thuộc
Công nhân mỏ than
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp:
+ Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất,
+ Bóc lột nhân dân ta theo kiểu phát canh thu tô
Về công nghiệp Pháp còn thực hiện chính sách gì ?
- Công nghiệp:
+ Khi thác than và kim loại
+ Xây dựng nhiều nhà máy xí nghiệp:
Xi măng, điện, nước, xay xác, vải sợi…
Rượu, giấy, diêm
Bông, vải, sợi, rượu
Gỗ, diêm
Rượu, bia, xay xát, sửa chữa tàu
Thiếc, chì, kẽm
Than đá
Sợi, ximăng, sửa chữa tàu
NHÀ MÁY XI MĂNG HẢI PHÒNG
Khai thác và chế biến gỗ
Nhà máy rượu – Hà Nội
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Tại sao Pháp lại đẩy mạnh khai thác các ngành công nghiệp nhẹ?
- Khơng mu?n cho n?n kinh t? Vi?t Nam pht tri?n c?nh tranh v?i n?n kinh t? c?a Php.V d? ph?c v? cho chính sch khai thc thu?c d?a c?a Php
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp:
+ Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất,
+ Bóc lột nhân dân ta theo kiểu phát canh thu tô
Trong giao thông vận tải Pháp đã làm gì ?
- Công nghiệp:
+ Khi thác than và kim loại
+ Xây dựng nhiều nhà máy xí nghiệp: Xi măng, điện,
nước, xay xác, vải sợi…
Giao thông vận tải: Tăng cường xây dựng hệ thống đường giao thông:
Đường bộ, đường thủy, đường sắt…
Đường bộ thời Pháp thuộc
Ga xe điện Chợ Lớn
Ga xe điện SÀI GÒN
Ga Hàng Cỏ ( Hà Nội)
Tuyến đường xe lửa Sài Gòn – Mĩ Tho
Xe lửa
Cầu Long Biên – Hà Nội (1902)
Chợ Bến Thành và Sở Đường Sắt
Cảng Sài Gòn
Chợ Đồng Xuân – Hà Nội đầu thế kỉ XIX
Kênh xáng xà no năm 1959
Kênh xáng Xà No hiện nay
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Vì sao thực dân Pháp lại chú trọng xây dựng các tuyến đường giao thông ?
Để tiến hành khai thác thuộc địa, bắt buộc thực dân Pháp phải lo xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ( đường sa, cầu cống, bến cảng, đường dây điện thoại…), vừa để vươn tới các vùng nguyên liệu, vừa để đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân.
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp:

Trong thương nghiệp, Pháp đã thực hiện những chính sách nào ?
- Công nghiệp:

Giao thông vận tải:
- Thương nghiệp: Độc chiếm thị trườngViệt Nam
NHÃN HÀNG RƯỢU PHÔNG TEN - Công ty d?c quy?n kinh doanh ru?u c?a th?c dân Pháp ? Vi?t Nam d?u th? k? XX
H?P ĐỰNG THU?C PHI?N thực dân Pháp dùng đầu độc nhân dân
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp:

các chính sách của thực dân Pháp về thuế khóa?
- Công nghiệp:

Giao thông vận tải:
- Thương nghiệp
- Thuế khóa: Tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới.
TH? THUẾ THÂN
c?a ngu?i dân Vi?t Nam du?i th?i th?c dân Pháp th?ng tr?
Tiền giấy thời Pháp thuộc
Các chính sách kinh tế trên của Pháp nhằm mục đích gì ?
vơ vét tài nguyên, sức người , sức của..làm giàu cho Pháp.
- Tích cực : nền sản xuất Tư Bản Chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam.
? V?i chính sch khai thc c?a Php d tc d?ng d?n n?n kinh t? Vi?t Nam nhu th? no?
GIA ĐỊNH 1915
PHỐ TRÀNG TIỀN 1916
BUÔN BÁN GIỮA TK XIX
BUÔN BÁN ĐẦU TK XX
- Tích cực : nền sản xuất Tư Bản Chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam.
- Tiêu cực:
+ Nông nghiệp dậm chân tại chỗ
+ Công thương nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công
nghiệp nặng.
Đây là “cuộc cướp đoạt trên quy mô lớn” bằng những thủ đoạn
trắng trợn.
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp:

- Công nghiệp:

Giao thông vận tải:
Thương nghiệp
Thuế khóa:
Em có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX?
=> Kinh t? việt Nam v? co b?n v?n là n?n s?n xu?t nh?, l?c h?u, ph? thu?c vào n?n kinh tế Pháp.
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
3. Chính sách văn hóa, giáo dục
Chính sách văn hóa giáo dục của thực dân Pháp thời kì này như thế nào ?
- Đến năm 1919 vẫn duy trì nền giáo dục phong kiến.
Pháp có xây dựng trường học ở nước ta không?
Về sau Pháp mở một số trường học và cơ sở y tế, văn hóa
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
Trường Đại học Đông Dương (Đại học quốc gia Hà Nội ngày nay)
Trường Bưởi (Trường Chu Văn An-Hà Nội)
Hệ thống giáo dục ở nước ta thời Pháp được phân chia như thế nào?
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:
2/ Chính sách kinh tế:
3/ Chính sách văn hóa, giáo dục:
GIÁO DỤC
Lớp học thời phong kiến
GIÁO DỤC
Lớp học thời Pháp
Trong lớp học
GIÁO DỤC
Giờ học môn địa lý
Giờ học môn Vật lý tại giảng đường Đại học Đông Dương
Giờ thực hành môn hóa học tại giảng đường Đại học Đông Dương
Bệnh viện đa khoa Xanh-pôn- Hà Nội (1911)
BÀI 29- TIẾT 46 : CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Mục đích của việc mở các cơ sở văn hóa ?
Tuyên truyền văn hóa đồi trụy, duy trì các thói hư tật xấu.
b.Công nghiệp
c. Giao thông vận tải
Cảnh hút thuốc phiện
Cờ bạc
Hút thuốc phiện
Cờ bạc
Mê tín dị đoan
Nấu rượu
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
? Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “khai hóa văn minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao?
TH?O LU?N ( 3P )
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
? Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “khai hóa văn minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao?
- Tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng.
- Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị.
- Triệt để sử dụng phong kiến Nam triều, dùng người Việt trị người Việt.
- Số trường học chỉ mở một cách dè dặt….
Tóm lại: chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp không phải để “khai hóa văn minh” cho người Việt Nam . Chủ yếu là để
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Tiết 46
CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
3. Chính sách văn hóa, giáo dục
- Đến năm 1919 vẫn duy trì nền giáo dục phong kiến.
- V? sau mở một số trường học và cơ sở y tế, văn hoá.
Tạo ra tầng lớp tay sai. Kìm hảm nhân dân ta trong vòng ngu dốt.
d
a

Sai rồi!

Đúng rồi!
b

Sai rồi!
c

Sai rồi
Câu 1: Ý đồ của Pháp trong chính sách giáo dục là gì?
Để khai hoá văn minh cho dân tộc ta.
Dùng người Việt Trị người Việt
Tạo ra lớp người biết phục tùng Pháp. Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt .
Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để cai trị
CỦNG CỐ : BÀI TẬP
1. Đứng đầu bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương là ai?
Trả lời: Viên Phủ toàn quyền Đông Dương

3. Mục đích trong chính sách kinh tế của Pháp ở Đông Dương là gì?
Trả lời: Ra sức vơ vét bóc lột nhân dân Đông Dương để làm giàu cho tư bản Pháp.
2. Hệ thống giáo dục của Pháp ở Đông Dương được tổ chức như thế nào?
Trả lời: Hệ thống Giáo dục được chia làm 3 cấp: + Ấu học + Tiểu học + Trung học
4. Mục đích của thực dân Pháp trong việc mở các trường học ở Việt nam?
Trả lời: Đào tạo ra lớp người bản xứ phục vụ cho Pháp
BÀI TẬP
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
1. Học bài (các câu hỏi SGK)
2. Chuẩn bị bài 29, phần II
NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những thay đổi gì
2. Cùng với sự phát triển của các đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện? Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào? Vì sao họ lại có thái độ như vậy?
3. Tại sao các nhà yêu nước ở VN thời bấy giờ muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?
4. Sưu tầm tư liệu tranh ảnh có liên quan đến bài học.
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Chaò tạm biệt
Nguyễn Thị Thanh Thúy - THCS Lê Hồng phong- Ngã Bảy – Hậu Giang
 
Gửi ý kiến