Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồng Thị Hà
Ngày gửi: 16h:16' 28-03-2022
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 697
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Hạnh)
NHỮNG CHUYỂN BIẾN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
TIẾT 45- CHỦ ĐỀ
I. CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP ( 1897 – 1914 )
QUÁ TRÌNH PHÁP XÂM LƯỢC VŨ TRANG Ở VIỆT NAM
KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT
1858
1884
1896
1897
1914
Pháp xâm lược vũ trang VN
Hoàn thành xâm lược vũ trang Việt Nam
Cơ bản hoàn thành bình định VN
Hoàn thiện bộ máy cai trị
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
LIÊN

BANG

ĐÔNG

DƯƠNG
Pháp đã tổ chức bộ máy nhà nước ở Đông Dương như thế nào?
I. CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP ( 1897 – 1914 )
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
BẢN ĐỒ LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG
BẮC KỲ
TRUNG KỲ
NAM KỲ
LÀO
CAM PU CHIA
Pháp chia Đông Dương làm 5 xứ: Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, xứ Lào và xứ Cam-pu-chia.
Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer (từ 1897-1902), người cho tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất tại Việt Nam.
I.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
(1897 – 1914)

1. Tổ chức bộ máy nhà nước.
Năm 1897 Pháp thành lập Liên bang Đông Dương
(Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đứng đầu là toàn quyền Đông Dương
:
Sau khi chiếm được nước ta, thực dân Pháp đã làm gì?
ĐẤT

BẢO

HỘ
ĐẤT NỬA BẢO HỘ
ĐẤT
THUỘC PHÁP
1/ Tổ chức bộ máy nhà nước

* Đông Dương: 1887 Pháp lập ra Liên bang Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia)->đứng đầu là toàn quyền Pháp
* Việt Nam: chia làm 3 xứ: Bắc kì, Trung kì, Nam kì với ba chế độ khác nhau.
->Bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương đều do Pháp nắm

=> Nhà nước thuộc địa nửa phong kiến.

- Nam kỳ là một thuộc địa do thực dân Pháp trực tiếp cai trị về mọi mặt, do một viên thống sứ người Pháp đứng đầu.
- Trung kỳ và Bắc kỳ là hai xứ bảo hộ, trên danh nghĩa thuộc vua nhà Nguyễn (ở Bắc kỳ, vua cử một viên kinh lược sứ thay mặt vua). Về phía Pháp, có viên tổng trú sứ Trung Bắc kỳ
- Trong thực tế, vua nhà Nguyễn chỉ là bù nhìn, mọi quyền hành ở Trung kỳ nằm trong tay viên Khâm sứ. Năm 1897, Pháp bãi bỏ chức Kinh lược sứ Bắc Kỳ, cho viên Thống sứ kiêm nhiệm chức Kinh lược sứ. Từ đó, Bắc kỳ không còn là xứ bảo hộ nữa mà cũng chưa phải là thuộc địa, nên gọi là nửa thuộc địa.
- Sơ đồ bộ máy thống trị:
Dựa vào thông tin SGK và sơ đồ trên, em hãy mô tả tổ chức bộ máy nhà nước Đông Dương?
Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?
? Việc Pháp tổ chức bộ máy cai trị như vậy nhằm mục đích gì?
Chia rẽ các nước Đông Dương, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc Việt Nam. Chia nhỏ để dễ bề cai trị.
- Tăng cường áp bức, kìm kẹp, dễ dàng tiến hành khai thác các nước thuộc địa, làm giàu cho Pháp.
- Biến khu vực Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xóa tên Lào, Cam-pu-chia và Việt Nam trên bản đồ Thế giới.
BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TÊ, XÃ HỘI VIỆT NAM
 I. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ( 1897 – 1914 )
 1. Tổ chức bộ máy Nhà nước
 2. Chính sách kinh tế
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp
Công nghiệp
Giao thông vận tải
(Điền thông tin vào bảng thống kê sau) (Thời gian 4 phút)
Thương nghiệp và tài chính
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp
Công nghiệp
Giao thông vận tải
KẾT QUẢ THẢO LUẬN:
- Bóc lột nhân dân ta bằng phương pháp “phát canh thu tô”.
- Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền.
a. Nông nghiệp

Thương nghiệp và tài chính
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Số liệu ruộng đất bị Pháp chiếm
Cả nước
(10.900 ha)
Cả nước
(301.000 ha)
Bắc Kì
(470.000 ha)
Nam Kì
(1.528.000 ha)
ha
a. Nông nghiệp
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
NÔNG DÂN VIỆT NAM THỜI PHÁP THUỘC
Đồn điền cao su của Pháp tại miền Nam
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp
Công nghiệp
Giao thông vận tải
KẾT QUẢ THẢO LUẬN:
- Bóc lột nhân dân ta bằng phương pháp “phát canh thu tô”.
Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền.
b.Công nghiệp
a. Nông nghiệp
Thương nghiệp và tài chính
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp
Công nghiệp
Giao thông vận tải
KẾT QUẢ THẢO LUẬN:
- Bóc lột nhân dân ta bằng phương pháp “phát canh thu tô”.
Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền.
- Khai thác mỏ than, kim loại.
Sản xuất xi măng, gạch ngói, điện, nước, xay xát gạo…
b.Công nghiệp
a. Nông nghiệp

Thương nghiệp và tài chính
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Tổng sản lượng khai thác than
(285.915
Tấn)
(415.000
Tấn)
(500.000
Tấn)
Tấn
Năm
b. Công nghiệp
a. Nông nghiệp
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp
Công nghiệp
Giao thông vận tải
KẾT QUẢ THẢO LUẬN:
- Bóc lột nhân dân ta bằng phương pháp “phát canh thu tô”.
Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền.
- Khai thác mỏ than, kim loại.
Sản xuất xi măng, gạch ngói, điện, nước, xay xát gạo…
- Tăng cường xây dựng hệ thống giao thông vận tải
a. Nông nghiệp
b.Công nghiệp
c. Giao thông vận tải

Thương nghiệp và tài chính
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ga Hà Nội (1900)
Đường bộ thời Pháp thuộc
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Nông nghiệp
Công nghiệp
Giao thông vận tải
KẾT QUẢ THẢO LUẬN:
- Bóc lột nhân dân ta bằng phương pháp “phát canh thu tô”.
Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền.
- Khai thác mỏ than, kim loại.
Sản xuất xi măng, gạch ngói, điện, nước, xay xát gạo…
- Tăng cường xây dựng hệ thống đường bộ,đường sắt để bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự.
- Độc chiếm thị trường.
Tiến hành tăng thuế cũ và thu thêm thuế mới
a. Nông nghiệp
b.Công nghiệp
c. Giao thông vận tải

Thương nghiệp và tài chính
d. Thương nghiệp và tài chính.
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
Theo em mục đích của chính sách kinh tế của Pháp là gì

a. Nông nghiệp
b.Công nghiệp
c. Giao thông vận tải
d. Thương nghiệp và tài chính.
Nông nghiệp
Công nghiệp
Bóc lột triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên và sức lao động của nhân dân bản xứ.
Phục vụ nhu cầu về thị trường nguyên liệu và nhân công.
Bù đắp những thiệt hại trong quá trình xâm lược và bình định Việt Nam.
GTVT
TN và TC
MỤC ĐÍCH VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHÁP


?Những tác động của chính sách kinh tế ấy đối với nền kinh tế Việt Nam?
Nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX đã có nhiều chuyển biến. Những yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen nhau do đường lối nô dịch thuộc địa của Pháp
*Tích cực: Đẩy nền kinh tế Việt Nam đi theo hướng TBCN, hàng hóa nhiều, phong phú hơn, thành thị và tầng lớp thị dân xuất hiện cũng nhiều hơn Đời sống có phần văn minh hơn.
*Tiêu cực: Phát triển què quặt, không bền vững
+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kiệt quệ
+ Người dân bị bóc lột đến xương tủy với giá nhân công rẻ mạt và các loại thuế nặng nề, vô lí, tàn nhẫn.
+ Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn CN nặng.
Đồn điền café
Rượu, giấy, diêm
Bông, vải, sợi, rựơu
Gỗ, diêm
Đồn điền cà phê
Đồn điền cao su
Đồn
điền lúa
Rượu, bia, xay xát, sửa chữa tàu
Xuất cảng
Thiếc, chì, kẽm
Than
Sợi, ximăng, sửa chữa tàu
Xuất cảng
Các nguồn lợi của Pháp ở Việt Nam
Sài Gòn
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
3. Chính sách văn hóa, giáo dục:
a. Nông nghiệp
b.Công nghiệp
c. Giao thông vận tải
d. Thương nghiệp và tài chính.
Về văn hóa, giáo dục Thực dân Pháp thực hiện những chính sách gì?
-Đến 1919 Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến.
- Về sau Pháp mở trường học mới nhằm đào tạo lớp người bản xứ phục vụ việc cai trị.
- Mở một số cơ sở văn hóa, y tế.
Đến 1919 Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến.
- Mở trường học đào tạo người bản sứ phục vụ cho Pháp.
Mở một số cơ sở văn hóa, y tế.
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
Trường Bưởi (Trường Chu Văn An-Hà Nội)
Trong lớp học
Trường Đại học Đông Dương (Đại học quốc gia Hà Nội ngày nay)
Giờ học môn Vật lý tại giảng đường Đại học Đông Dương

HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỜI PHÁP THUỘC
BẬC ẤU HỌC
BẬC TIỂU HỌC
BẬC TRUNG HỌC
(xã, thôn)
(phủ, huyện)
(tỉnh)
Chữ Hán
Chữ quốc ngữ
Chữ Hán
Chữ quốc ngữ
Tiếng Pháp (tự nguyện)
Chữ quốc ngữ
Chữ Hán
Tiếng Pháp (bắt buộc)
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
3. Chính sách văn hóa, giáo dục:
Mục đích của việc mở các cơ sở văn hóa ?
Tuyên truyền văn hóa đồi trụy, duy trì các thói hư tật xấu.
Đến 1919 Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến.
- Mở trường học đào tạo người bản sứ phục vụ cho Pháp.
Mở một số cơ sở văn hóa, y tế.
a. Nông nghiệp
b.Công nghiệp
c. Giao thông vận tải
d. Thương nghiệp và tài chính.
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
Cảnh hút thuốc phiện và nấu rượu thời Pháp thuộc
1.Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
3. Chính sách văn hóa, giáo dục:
Theo em mục đích chính sách văn hóa giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam là “ khai hóa văn minh” cho người Việt Nam có đúng không? Vì sao?
 Thực hiện chính sách ngu dân nô dịch về văn hoá.
Đến 1919 Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến.
- Mở trường học đào tạo người bản sứ phục vụ cho Pháp.
Mở một số cơ sở văn hóa, y tế.
a. Nông nghiệp
b.Công nghiệp
c. Giao thông vận tải
d. Thương nghiệp và tài chính.
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918

? Theo em, mục đích của chính sách văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam có phải là “khai hóa văn minh” cho người Việt Nam không? Vì sao ?

Trả lời
- Không khai hóa văn minh cho người Việt. Mà thông qua giáo dục phong kiến, nhằm tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng.
Vì muốn kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt, lạc hậu, mê muội và sa vào tệ nạn xã hội để dễ bề cai trị…
- Hậu quả: Hơn 90% người dân Việt Nam đương thời mù chữ, tăm tối bởi chính sách ngu dân của Pháp.
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tổ chức bộ máy nhà nước
Chính sách kinh tế
Chính sách văn hóa, giáo dục
Nông nghiệp
Công nghiệp
Giao thông vận tải
Thương nghiệp và tài chính
Duy trì chế độ giáo dục phong kiến
Mở trường học đào tạo người phục vụ cho pháp
Mở cơ sở văn hóa, y tế
“Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước, thương nòi của ta, chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược…”
(Hồ Chủ tịch, "Tuyên ngôn độc lập")
1. Đứng đầu bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương là ai?
Trả lời: Viên Phủ toàn quyền Đông Dương

3. Mục đích trong chính sách kinh tế của Pháp ở Đông Dương là gì?
Trả lời: Ra sức vơ vét bóc lột nhân dân Đông Dương để làm giàu cho tư bản Pháp.
2. Hệ thống giáo dục của Pháp ở Đông Dương được tổ chức như thế nào?
Trả lời: Hệ thống Giáo dục được chia làm 3 cấp: + Ấu học + Tiểu học + Trung học
4. Mục đích của thực dân Pháp trong việc mở các trường học ở Việt nam?
Trả lời: Đào tạo ra lớp người bản xứ phục vụ cho Pháp
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
_ Học kĩ bài.
_ Làm bài tập 29.
_ Soạn bài mới, sưu tầm tranh ảnh về
các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt
Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
 
Gửi ý kiến