Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị thu hà
Ngày gửi: 08h:05' 01-04-2022
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 551
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ LỚP 8 (tiết 2)
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM
TỪ 1897 ĐẾN 1918
TIẾT 42, 43. CHỦ ĐỀ. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KY XX ĐẾN NĂM 1918
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Các vùng nông thôn
2. Đô thỊ phát triỂn, sỰ xuẤt hiỆn các giai cẤp, tẦng lỚp mỚi
3. Xu hưỚng mỚi trong phong trào vẬn đỘng giẢi phóng dân tỘc
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Các vùng nông thôn
a. Giai cẤp đỊa chỦ phong kiẾn
Dưới thời Pháp thuộc, giai cấp địa chủ phong kiến có những thay đổi như thế nào?
b. Giai cấp nông dân
TIẾT 42, 43. CHỦ ĐỀ. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KY XX ĐẾN NĂM 1918
Dưới thời Pháp thuộc, giai cấp nông dân có những thay đổi như thế nào?
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Các vùng nông thôn
a. Giai cẤp đỊa chỦ phong kiẾn
b. Giai cấp nông dân
H99: Nông dân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc
TIẾT 42, 43. CHỦ ĐỀ. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KY XX ĐẾN NĂM 1918
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới
1. Các vùng nông thôn
Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện?
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới
Ảnh: Nhà hát lớn thành phố Hà Nội
1. Các vùng nông thôn
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
a. TẦng lỚp tư sẢn
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới
1. Các vùng nông thôn
Thái độ của Tư sản đối với Cách mạng giải phóng dân tộc?
Vì sao họ có thái độ như vậy?
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
a. TẦng lỚp tư sẢn
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới
Thái độ của công nhân đối với Cách mạng giải phóng dân tộc?
Vì sao họ có thái độ như vậy?
c. Đội ngũ công nhân
b. Tầng lớp tiểu tư sản
1. Các vùng nông thôn
Ảnh: Công nhân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
3. XU HƯỚNG MỚI TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?
1. Các vùng nông thôn
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới
CỦNG CỐ BÀI HỌC
1) LẬp bẢng thỐng kê theo mẪu sau:
2) Em hãy điền vào chỗ trống, hoàn thành đúng nội dung câu sau:
Điểm mới của xu hướng cứu nước trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX là cứu nước theo con đường.........
…………...do các nhà.............................................khởi xướng.
dân chủ tư sản
trí thức nho học yêu nước
BẢn thỐng kê vỀ tình hình các giai cẤp, tẦng lỚp trong xã hỘi ViỆt Nam cuỐi thẾ kỶ XIX đẦu thẾ kỶ XX
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
HỌc bài, làm bài tẬp 1, 2, 3 SGK. tr.143
ChuẨn bỊ bài 30:
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
 
Gửi ý kiến