Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Như Phượng
Ngày gửi: 16h:01' 04-04-2014
Dung lượng: 9.3 MB
Số lượt tải: 884
Số lượt thích: 1 người (nguyễn mai thanh)


CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
DỰ GIỜ LỚP 11CB9
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Nền văn hóa chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa như thế nào?
a. Tiên tiến.
b. Mang bản sắc dân tộc.
c. Có nội dung xã hội chủ nghĩa.
d. Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
KIỂM TRA BÀI CŨ
2.Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?
a. Nền văn hóa tạo ra sức sống của dân tộc.
b. Nền văn hóa thể hiện bản lĩnh dân tộc.
c. Nền văn hóa tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.
d. Nền văn hóa mang truyền thống dân tộc.
BÀI 14
CHÍNH SÁCH
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
NỘI
DUNG
BÀI
HỌC

3.- Tra?ch nhi?m cu?a cơng
dn dơ?i vo?i chi?nh sa?ch
quơ?c pho`ng va` an ninh .
1.- Vai tro` va` nhi?m vu? cu?a
quơ?c pho`ng va` an ninh
2.- Nhu~ng phuong huo?ng co
ba?n nha`m tang cuo`ng
quơ?c pho`ng va` an ninh
1.- Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh

CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Các anh bộ đội hải đảo
1.- Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
Thảo luận nhóm (3 phút)
Nhóm 1+2: Em hãy tìm và liệt kê những công việc, những hoạt động nhằm phục vụ cho việc giữ gìn và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Nhóm 3+4: Em hãy tìm và liệt kê những công việc, những hoạt động nhằm ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực.
CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Quốc phòng là gì̀?
- Quốc phòng: là các công việc, các hoạt động nhằm phục vụ cho vịêc giữ gìn và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
An ninh là gì?
- An ninh: là các công việc, các hoạt động nhằm đảm bảo cho sự ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên các mặt, làm thất bại mọi hành động phá hoại của kẻ địch.
Triệt phá băng nhóm xãhội đenTrương Văn Cam và đồng bọn.
Linh mục Nguyễn Văn Lý
Vai trò của quốc phòng và an ninh


- Quốc phòng và an ninh có vai trò trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
Trong chiến tranh và trong hòa bình quốc phòng an ninh có vai trò gì?
Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện
Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc
Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa
Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng và an ninh xã hội
Duy trì trật tự kỉ cương, an toàn xã hội
Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.
Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chính trị nội bộ
=> Tóm lại: bảo vệ Tổ quốc có nội dung rất rộng và toàn diện. Đó chính là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước ta và toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là quân đội nhân dân và công an nhân dân.
2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng & an ninh
Những phương hướng cơ bản
nhằm tăng cường quốc phòng & an ninh
Phát huy sức
mạnh tổng
hợp của khối
đại đoàn kết
toàn dân tộc,
của hệ thống
chính trị dưới
sự lãnh đạo
của Đảng
Kết hợp sức
mạnh dân tộc
với sức mạnh
thời đại


Kết hợp quốc
phòng với an
ninh


Kết hợp
kinh tế-xã hội
với an ninh
& quốc phòng


==>Từ những hình ảnh dưới đây, em nghĩ gì về trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ quốc phòng và an ninh?
Bộ đội giúp đỡ nhân dân gặp bão lụt, thiên tai
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh
Xây dựng nhà cửa đấp đê cho nhân dân
Trên Không
Trên Thủy
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh
- Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng & Nhà nước.
- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
- Chấp hành pháp luật về quốc phòng & an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.
- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng & an ninh tại nơi cư trú.
CỦNG CỐ
1. Nga`y nay Quơ?c pho`ng va` an ninh co? vai tro` nhu th? na`o?
Tru?c ti?p giu~ gi`n va` ba?o v? vu~ng cha?c Tơ? quơ?c Vi?t nam xa~ hơ?i chu? nghi~a.
Xy du?ng chu? nghi~a xa~ hơ?i.
Tham gia ba?o v? Tơ? quơ?c.
Xy du?ng va` ba?o v? Tơ? quơ?c.
CỦNG CỐ
2. Nga`y tha`nh l?p qun dơ?i nhn dn VN la` nga`y na`o?
22/12/1944.
22/12/1945.
22/12/1946.
22/12/1947.
CỦNG CỐ
3. Hi?n nay, chu?ng ta dang xy du?ng d?t nuo?c trong ho`a bi`nh, nhi?m vu? tro?ng tm la` gi`?
Ba?o v? Tơ? quơ?c.
Xy du?ng d?t nuo?c.
Quơ?c pho`ng, an ninh.
Xy du?ng d?t nuo?c va` tang cuo`ng quơ?c pho`ng, an ninh.
CỦNG CỐ
4. Nga`y tha`nh l?p cơng an nhn dn la` nga`y na`o?
17/8.
19/8.
18/9.
19/9.
Hồ Chủ tịch đã nói:
“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

DẶN DÒ
- Học bài
- Làm bài tập sơ? 4 trong SGK
- Chuẩn bị:
Ba`i 15: Chi?nh sa?ch dơ?i ngoa?i
Chúc các em học giỏi!
 
Gửi ý kiến