Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 4. Nghe-viết: Anh Bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Lý
Ngày gửi: 21h:13' 10-12-2018
Dung lượng: 913.8 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quí thầy cô về dự giờ
GV: Võ Nữ Phương Khanh
Môn: Chính tả
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Bài cũ:
Thư gửi các học sinh
Quy tắc về dấu thanh
Nghe – viết: Anh bộ độiCụ Hồ gốc Bỉ
Theo NHƯ KIM
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.
Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.
Theo NHƯ KIM
Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.
Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.
Theo NHƯ KIM
Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Vì sao Phrăng Đơ Bô-en lại chạy sang hàng ngũ quân đội của ta?
Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.
Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.
Theo NHƯ KIM
Nghe – viết: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Tại sao tên bài lại được đặt là “Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ?
Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.
Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.
Theo NHƯ KIM
Nghe – viết: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Luyện viết từ khó:
B
Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.
Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.
Theo NHƯ KIM
Nghe – viết: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.
Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.
Theo NHƯ KIM
Nghe – viết: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
v
Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Soát lỗi
Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam.
Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng.
Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.
Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.
Theo NHƯ KIM
Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Bài 2: Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo.

Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng.
Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
nghĩa

ia
chiến
n
Bài 2: Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo.
Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
nghĩa
iê.
ia
chiến
n
Bài 2: Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo.
- Giống nhau: đều là nguyên âm đôi.
- Khác nhau: tiếng nghĩa không có âm cuối, còn tiếng chiến có âm cuối.
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Nghe – viết: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ
Bài 3: Nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên
nghĩa
iê.
ia
chiến
n
Quy tắc:
Trong tiếng nghĩa (không có âm cuối):
đặt dấu thanh ở chữ cái đầu của nguyên âm đôi.
nghĩa
Trong tiếng chiến (có âm cuối):
đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai của nguyên âm đôi.
chiến
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Chính tả
Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Cảm ơn các thầy cô giáo
 
Gửi ý kiến