Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

CHÚ BÉ CHĂN CỪU

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Ngày gửi: 22h:24' 04-04-2021
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 854
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng Quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
MÔN TIẾNG VIỆT
LỚP 1
Quan sât tranh vă ni v? con ngu?i, c?nh v?t trong tranh
Ch bĩ chan c?u dang ng?i t?a lung văo g?c cđy vă ng?m dăn c?u c?a mnh
Băi 4
Ch bĩ chan c?u
Ch bĩ chan c?u
2. D?c:
C m?t ch bĩ chan c?u thu?ng th? c?u g?n chđn ni, M?t hm, th?y bu?n quâ, ch nghi ra m?t tr da cho vui. Ch gi? v? kíu toâng lín:
- Si! Si! C?u ti v?i!
Nghe ti?ng kíu c?u, m?y bâc nng dđn dang lăm vi?c g?n d?y t?c t?c ch?y t?i. Nhung h? khng th?y si dđu. Th?y v?y, ch khoâi ch l?m.
M?y hm sau, ch l?i băy tr ?y. Câc bâc nng dđn l?i ch?y t?i. R?i m?t hm, si d?n th?t. Ch h?t ho?ng kíu găo xin c?u gip. Câc bâc nng dđn nghi lă ch l?i l?a mnh, nín v?n th?n nhiín lăm vi?c. Th? lă si th?a thuí an th?t h?t c? dăn c?u.
(Theo Í-d?p)
D?c t? kh:
chan c?u, kíu c?u, th?n nhiín
Ch bĩ chan c?u
2. D?c:
C m?t ch bĩ chan c?u thu?ng th? c?u g?n chđn ni, M?t hm, th?y bu?n quâ, ch nghi ra m?t tr da cho vui. Ch gi? v? kíu toâng lín:
- Si! Si! C?u ti v?i!
Nghe ti?ng kíu c?u, m?y bâc nng dđn dang lăm vi?c g?n d?y t?c t?c ch?y t?i. Nhung h? khng th?y si dđu. Th?y v?y, ch khoâi ch l?m.
M?y hm sau, ch l?i băy tr ?y. Câc bâc nng dđn l?i ch?y t?i. R?i m?t hm, si d?n th?t. Ch h?t ho?ng kíu găo xin c?u gip. Câc bâc nng dđn nghi lă ch l?i l?a mnh, nín v?n th?n nhiín lăm vi?c. Th? lă si th?a thuí an th?t h?t c? dăn c?u.
(Theo Í-d?p)
D?c cđu dăi:
Nghe ti?ng kíu c?u, m?y bâc nng dđn dang lăm vi?c g?n d?y t?c t?c ch?y t?i.
Câc bâc nng dđn nghi lă ch l?i l?a mnh, nín v?n th?n nhiín lăm vi?c.
Ch bĩ chan c?u
2. D?c:
C m?t ch bĩ chan c?u thu?ng th? c?u g?n chđn ni, M?t hm, th?y bu?n quâ, ch nghi ra m?t tr da cho vui. Ch gi? v? kíu toâng lín:
- Si! Si! C?u ti v?i!
Nghe ti?ng kíu c?u, m?y bâc nng dđn dang lăm vi?c g?n d?y t?c t?c ch?y t?i. Nhung h? khng th?y si dđu. Th?y v?y, ch khoâi ch l?m.
M?y hm sau, ch l?i băy tr ?y. Câc bâc nng dđn l?i ch?y t?i. R?i m?t hm, si d?n th?t. Ch h?t ho?ng kíu găo xin c?u gip. Câc bâc nng dđn nghi lă ch l?i l?a mnh, nín v?n th?n nhiín lăm vi?c. Th? lă si th?a thuí an th?t h?t c? dăn c?u.
(Theo Í-d?p)
1
2
Gi?i nghia t?:
t?c t?c:
lăm m?t vi?c g d ngay l?p t?c.
th?n nhiín:
c v? t? nhiín nhu bnh thu?ng, coi nhu khng c chuy?n g.
th?a thuí:
r?t th?a, du?c tha h? nhu mu?n.
Gi?i lao
3. Tr? l?i cđu h?i
a. Ban d?u, nghe ti?ng kíu c?u, m?y bâc nng dđn dê lăm g?
Ban d?u, nghe ti?ng kíu c?u, m?y bâc nng dđn dê t?c t?c ch?y t?i ch? ch? bĩ chan c?u.
b. V sao b?y si c th? th?a thuí an th?t c?u?
B?y si c th? th?a thuí an th?t c?u v khng c ai d?n c?u gip c?u bĩ c?.
c. Em rt ra du?c băi h?c g t? cđu chuy?n năy?
Em rt ra du?c băi h?c lă: ph?i bi?t vui da dng lc, dng ch?, khng l?y vi?c ni d?i lăm tr da. Vă khng nín ni d?i ngu?i khâc.
4. Vi?t văo v? cđu tr? l?i cho cđu h?i c ? m?c 3
Em nghi r?ng (.)
Gi?i lao
5. Ch?n t? ng? d? hoăn thi?n cđu vă vi?t cđu văo v?:
a. Nhi?u ngu?i (.) v c dâm chây.
b. Câc bâc (.) dang lăm vi?c cham ch?.
5. Ch?n t? ng? d? hoăn thi?n cđu vă vi?t cđu văo v?:
C m?t ch bĩ (.)
Nghe ti?ng kíu c?u (.)
C m?t ch bĩ (.)
Th? lă (.)
M?t hm, si d?n th?t. Ch bĩ h?t ho?ng xin c?u gip. Câc bâc nng dđn nghi lă ch ni d?i, nín v?n th?n nhiín lăm vi?c.
7. Nghe vi?t:
8. Ch?n v?n ph h?p thay cho vung
a) ai hay ay ? băy tr băi h?c ch?y tr?n
b) iíc hay iít ? vi?c lăm t?m bi?t r?p xi?c
9. Quan sât tranh vă dng t? ng? trong khung d? ni theo tranh
Câc bâc nng dđn dang gip ch bĩ du?i di b?y si d?.
H?n g?p l?i
 
Gửi ý kiến