Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chủ đề 1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trân Đức Cảnh
Ngày gửi: 15h:38' 13-09-2018
Dung lượng: 9.5 MB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ 1:
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG
1. Mục tiêu tổng quát
Bảo đảm ổn định kinh tế.
Thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

I. Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước từ năm 2016-2020.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
2. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.
3. Đẩy mạnh thực hiện chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại.
4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ.
5. Phát triển bền vững văn hóa, xã hội, y tế. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
6. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường
7. Tập trung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
9. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.
10. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.


VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP HÓA
HIỆN ĐẠI HÓA
PH?N D?U:
- Tang tru?ng kinh t? hng nam: 7%
-Tang t? tr?ng cơng nghi?p v d?ch v?, gi?m t? tr?ng nơng nghi?p
NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU
NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU KHÁNH HÒA
NHÀ MÁY KHAI THÁC DẦU KHÍ
NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG Q UẤT
Bus trên sông tại TP HCM
Quốc lộ 1A
THẢO LUẬN
Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đã xác định những lĩnh vực công nghệ nào là trọng điểm?
2. CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM
3. Định hướng phát triển các ngành
Nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn.
Công nghiệp và xây dựng.
Dịch vụ.
4. Định hướng phát triển khu vực
Đô thị, đồng bằng, trung du miền núi, biển đảo và hải đảo.
Thành phố Hồ Chí Minh:
II.Định hướng phát triển
kinh tế ở địa phương
THẢO L UẬN:
Nhóm 1: Ở địa phương em đã có khu công nghiệp chưa? Những ngành nghề nào đã và đang được hiện đại hóa?
Nhóm 2:Ở địa phương em có những ngành nghề nào chưa được hiện đại hóa?
Nhóm 3: Bộ mặt địa phương đã có những thay đổi tích cực như thế nào? Sự thay đổi tích cực đó muốn nói lên điều gì?
Chúng ta cần nắm được phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước. T? dĩ ch?n ngh? cho ph h?p.
Cĩ r?t nhi?u chuong trình h?c b?ng du h?c nu?c ngồi nhu: Di loan, Hn Qu?c, M?, Nh?t. Nh nu?c h? tr? cho vay v?n di h?c.
M?t s? ngnh h?c: Qu?n l gio d?c, Vi?t Nam h?c, Van hĩa h?c, Khí tu?ng th?y van Ti?ng Php, Nh?t, Hn, Trung., Ki?n trc, Th?y l?i, H?c vi?n bo chí truyn truy?n, Tri?t h?c, Tu tu?ng HCM
Tóm lại:

Chuẩn bị chủ đề 2: NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH ĐẠT TRONG NGHỀ
+ Nhu cầu lao động
+ Ngành nghề em yêu thích là gì?
+ Những điều kiện để thành đạt trong nghề.
 
Gửi ý kiến