Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Dũng
Ngày gửi: 04h:47' 27-10-2015
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CHƯPRÔNG

BÁO CÁO
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KHKT TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC
Năm học: 2015-2016

- Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Dũng
- Đơn vị: Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

ChưPrông, ngày 29 tháng 10 năm 2015
Nội dung
Báo cáo nghiên cứu
Gian trưng bày (Poster)
Tiêu chí đánh giá
Triển khai tổ chức hoạt động NCKH
Báo cáo nghiên cứu
Tại sao phải viết báo cáo nghiên cứu
Công bố kết quả NC
Tham dự cuộc thi KHKT các cấp
Giám khảo đọc hiểu dự án của thí sinh (Thí sinh không có mặt, giám khảo ít thời gian...)
Trang bìa
Mục lục
Danh mục bảng
Danh mục hình
* Lời cảm ơn.
Tóm tắt đề tài
Giới thiệu
Phương pháp và thiết bị thí nghiệm
Kết quả
Thảo luận
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Cấu trúc báo cáo nghiên cứu
1. Trang bìa
Báo cáo nghiên cứu
- Tên dự án: quan trọng, quan tâm đầu tiên; Đơn giản,nêu bật chính xác bản chất dự án
VD: “Nghiên cứu điều chế chitosan oligosaccharide (COS) từ vỏ tôm và khảo sát ảnh hưởng của COS đến sự tăng trưởng của cây Dâu tây
(Fragaria vesca L.) tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”
- Lĩnh vực: Hóa sinh (Lưu ý: đúng lĩnh vực quy định)
- Tác giả:
VD: Trần Quang Huy – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai
Lê Văn Minh Phú - Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai
Báo cáo nghiên cứu
- Tên mục, trang
Đến mức 3, ví dụ 1.2.3
VD: Chương 1. Tổng quan nghiên cứu
1.1. Đại cương về Chitosan
1.1.1. Cấu trúc phân tử của Chitosan
* Tên dự án + mục lục: người đọc biết cấu trúc của báo cáo
2. Mục lục
Báo cáo nghiên cứu
- Cấu trúc: Bảng (số chương.thứ tự bảng): Tên bảng, trang
Ví dụ: Bảng 1.1. Bảng điều tra x… 5 (Bảng 1 của chương 1 ở trang 5).
Bảng 2.1. Bảng điều tra y…10 (Bảng 1 của chương 2 ở trang 10).
3. Danh mục bảng
Báo cáo nghiên cứu
- Cấu trúc: Hình (số chương.thứ tự hình): Tên hình, trang.
Ví dụ: Hình 1.1. Mô tả quy trình x… 20 (Hình 1 của chương 1 ở trang 20).
Hình 2.1. Mô tả quy trình y … 25 (Hình 1 của chương 2 ở trang 25).
4. Danh hình vẽ
* Lời cảm ơn

Báo cáo nghiên cứu
- Không bắt buộc
- Nhưng nên cám ơn những người đã giúp đỡ, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục và nghiên cứu...
5. Tóm tắt
Báo cáo nghiên cứu
250 từ (01 trang)
a) Mục đích
b) Trình tự thực hiện
c) Dữ liệu và kết luận
- Ứng dụng của NC
- Tham khảo kết quả NC trước cần thiết nhất (tối thiểu)
Chỉ đề cập công việc năm hiện tại, không đề cập đến hiểu biết, công việc thực hiện bởi người hướng dẫn
Trao đổi: Viết tóm tắt khi nào? Viết phần nào trước?
Khi nào bắt đầu viết báo cáo NC?
6. Giới thiệu
Báo cáo nghiên cứu
- Tạo bối cảnh: Lí do NC
- Mục đích: Để làm gì
- Giả thuyết/vấn đề:
- Hy vọng đạt được: Dự kiến kết quả
7. Phương pháp và thiết bị thí nghiệm
Báo cáo nghiên cứu
- Phương pháp thu thập dữ liệu, quan sát, thiết bị thiết kế...
- Bao gồm hình ảnh hoặc bản vẽ chi tiết của thiết bị tự thiết kế (Chỉ bao gồm các công việc trong năm nay)
- Đủ chi tiết để người khác cũng có thể lặp lại thí nghiệm từ những thông tin trong báo cáo.
Ai tiến hành, đối tượng thực nghiệm (KHXH), thời gian, địa điểm... (phỏng vấn/ghi âm, hình có báo trước mục đích
8. Kết quả
Báo cáo nghiên cứu
- Kết quả bao gồm dữ liệu và phân tích
- Các số liệu thống kê, biểu đồ, dữ liệu thu thập được, vv
9. Thảo luận
Báo cáo nghiên cứu
- Phần trọng yếu của báo cáo
- So sánh kết quả với lý thuyết, kết quả NC đã được công bố, quan niệm đang tồn tại, kết quả mong đợi
- Các lỗi, hạn chế có thể
Tại sao dữ liệu khác nhau giữa các quan sát lặp đi lặp lại của các sự kiện tương tự? Kết quả có bị ảnh hưởng bởi các sự kiện không kiểm soát được? Nếu làm lại sẽ nên làm thế nào? Những thí nghiệm khác nào cần thực hiện?
10. Kết luận
Báo cáo nghiên cứu
- Tóm tắt ngắn gọn, cụ thể kết quả NC
Phát biểu mối quan hệ của một biến với biến khác; Minh chứng cho kết luận từ thí nghiệm
- Ứng dụng thực tế của NC
Không nói chung chung. Không giới thiệu điều gì trong kết luận mà đã không được thảo luận.
11. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
Danh sách tham khảo gồm bất kỳ tài liệu đã được sử dụng trong báo cáo (ví dụ như sách, bài báo, trang web, vv) của bạn.
- Theo quy định viết danh mục tài liệu tham khảo
+ Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật….). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.
Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
+ Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
(năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

11. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
+ Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau: tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
(năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
“tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
tập (không có dấu ngăn cách) (sổ), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)
11. Tài liệu tham khảo
Báo cáo nghiên cứu
Ví dụ:
Tiếng Việt
Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr. 10-16.
Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 – 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.
Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
Tiếng Anh
Anderson, J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp. 178-90.
Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1-7.
Gian trưng bày
Gian trưng bày
- “Tóm tắt” dự án để người xem có thể “nắm bắt” được những thông tin quan trọng một cách dễ dàng và nhanh chóng
Không phải tất cả giám khảo có đủ thời gian để đọc toàn bộ báo cáo nghiên cứu
- Thu hút được sự quan tâm của ban giám khảo.
Thú vị, Thách thức, Mới mẻ, Tính đột phá, Độc đáo
- BTC quy định, kích thước, các tài liệu bắt buộc
CẤM: trưng bày (Mã số, giấy phép trưng bày/thông tin cá nhân, giải đã đạt...)

Poster nên có những nội dung
Bố cục Poster

(Xem poster)
Hình gian trưng bày
Thuyết trình
(không phải phần Trưng bày Poster)
Trình bày
Poster
Cấu trúc hợp lí, logic, dẫn dắt người xem
Rõ ràng, dễ hiểu của sơ đồ, bảng biểu, ghi chú
Trình bày, trả lời phỏng vấn
Rõ ràng, súc tích và trả lời trực tiếp câu hỏi
Hiểu biết về kiến thức khoa học liên quan đến dự án
Hiểu những hạn chế của kết quả và kết luận
Nhận ra lợi ích về khoa học, xã hội, kinh tế...
Ý tưởng nghiên cứu trong tương lai
Đóng góp và hiểu biết của mỗi thành viên nhóm
Tài liệu – nên cầm theo khi thuyết trình
Nhật kí nghiên cứu

Báo cáo nghiên cứu

Phát minh hoặc mô hình thực nghiệm

Các mẫu vật (được phê duyệt)


Kinh nghiệm thuyết trình
Luyện tập, luyện tập và luyện tập (kể cả với người không thuộc lĩnh vực NC)
3-7 phút
Bám sát tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá
Câu hỏi NC/Vấn đề NC (10 đ)
Dự án khoa học
Rõ ràng và hướng mục tiêu
Chỉ rõ đóng góp khoa học vào lĩnh vực NC
Sử dụng PP khoa học để kiểm chứng
Dự án kĩ thuật
Mô tả ngắn gọn nhu cầu thực tiễn/vấn đề cần giải quyết
Xác định các tiêu chí của giải pháp đặt ra
Giải thích những hạn chế
Thiết kế và phương pháp NC (15 đ)
Dự án khoa học
Trình tự tiến hành và phương pháp thu thập dữ liệu
Biến điều khiển, biến phụ thuộc, sự phù hợp và tính hoàn thiện (complete)
Dự án kĩ thuật
Khám phá, lựa chọn để giải quyết nhu cầu hoặc vấn đề đặt ra
Xác định đặc tính của giải pháp
Xây dựng mô hình/mẫu đầu tiên
Tiến hành NC (20 đ)
Dự án khoa học
Thu thập dữ liệu
Phân tích dữ liệu (sử dụng công cụ thống kê, toán học phù hợp)
Dữ liệu được thu thập đủ để hỗ trợ cho kết luận
Dự án kĩ thuật
Thiết kế mẫu thử nghiệm
Thử nghiệm ở các điều kiện, tình huống khác nhau
Điều chỉnh, cải tiến
Tính sáng tạo (20 đ)
Dự án cho thấy sự sáng tạo, độc đáo trong:
Câu hỏi/vấn đề NC
Thiết kế/phương pháp NC
Tiến hành nghiên cứu
Triển khai tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật
1. Tuyên truyền, phổ biến, phát động
Nâng cao nhận thức: mục đích, yêu cầu
Hoạt động giáo dục, định hướng phát triển năng lực
Bệnh thành tích?
Mua sắm trang thiết bị... hợp tác ngoài nhà trường
Nội dung: quy chế, văn bản hướng dẫn, website, http://truonghocketnoi.edu.vn
Một số hoạt động triển khai công tác NCKHKT
1. Tuyên truyền, phổ biến, phát động (tt)
Hình thức: tổng kết, khen thưởng; trao đổi, thảo luận trong buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt tổ bộ môn, ngoại khóa, hội thảo khoa học cấp trường, cụm trường…; tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản hướng dẫn về hoạt động nghiên cứu KHKT và quy chế cuộc thi
Phát động cuộc thi
Một số hoạt động triển khai công tác NCKHKT
2. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật
Ý tưởng nghiên cứu:
Thi/thuyết minh ý tưởng khoa học; chuyên mục, diễn đàn trên web của đơn vị hoặc tham gia web khác
Giáo viên trao đổi với HS vấn đề thời sự, khoa học, vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và khuyến khích các em suy nghĩ, trao đổi, đặt câu hỏi về những tình huống, sự kiện diễn ra trong thực tế cuộc sống để tìm hiểu, xác định vấn đề cần tìm tòi, khám phá
Một số hoạt động triển khai công tác NCKHKT
2. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật
Ý tưởng nghiên cứu (tt):
Giáo viên trao đổi trong tổ bộ môn về các ý tưởng nghiên cứu, những đề xuất cải tiến.
Tổ chức cho học sinh tham quan, đi thực địa, dã ngoại, quan sát thực tế.
Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các bài báo, công trình khoa học, trao đổi với nhà khoa học, chuyên gia để tìm ra những vấn đề cần nghiên cứu, cải tiến.
Gắn kết với cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn để có thêm các ý tưởng cho dự án nghiên cứu.
Một số hoạt động triển khai công tác NCKHKT
2. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật
Lựa chọn ý tưởng NC
"Gạn đục, khơi trong"/"đãi cát tìm vàng".
Phải thực nghiệm
Chọn người bảo trợ, người hướng dẫn nghiên cứu, người giám sát
Cần có chuyên môn sâu, rộng về các lĩnh vực nghiên cứu; Nắm được những quy định của luật pháp, địa phương đối với lĩnh vực nghiên cứu của thí sinh.
Một số hoạt động triển khai công tác NCKHKT
2. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật
Lập kế hoạch triển khai dự án nghiên cứu KHKT
Tiến trình thực hiện, sự phối hợp giữa các hoạt động, công việc... có thể điều chỉnh
Phê duyệt kế hoạch triển khai nghiên cứu khoa học
Hội đồng khoa học của trường
Triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu
Một số hoạt động triển khai công tác NCKHKT
3. Tham dự cuộc thi KHKT quốc gia
Lựa chọn dự án dự thi (06, đăng cai 12): Tổ chức cuộc thi ở địa phương?
Đăng kí dự thi
Gửi về Phòng GDTrH theo Kế hoạch đã ban hành
Website http://truongtructuyen.edu.vn
* Lưu ý: học lực, hạnh kiểm
Chuẩn bị poster, luyện tập trình bày
Một số hoạt động triển khai công tác NCKHKT
Chia lớp, làm việc nhóm
Thầy/cô sẽ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật ở các lĩnh vực như thế nào?
Các hoạt động + thời gian tiến hành?
* Lưu ý:
Lựa chọn biện pháp, cách thức phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, trường, học sinh, cha mẹ học sinh... trả lời tại sao?
Xem CV 4241/BGDĐT-GDTrH,
Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT

TỜ RƠI:
TỜ RƠI:
Trân trọng cám ơn!
 
Gửi ý kiến