Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - II. Xây dựng nền văn hóa XHCN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Ty
Ngày gửi: 15h:07' 01-06-2018
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
NHÓM 2
Lê A
Phan B
Vũ C
Hồ D
Huỳnh E
PHẦN BA
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CNXH
CHƯƠNG VIII
Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN
Xây dựng nền văn hóa XHCN
Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
III
II
I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN
Văn hóa là gì?
II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XHCN
Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
Khái niệm văn hóa và nền văn hóa
Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình; biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định.
VĂN HÓA
năng lực sáng tạo của con người
thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất
tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người
Văn hóa vật chất
Văn hóa tinh thần
VĂN HÓA
KINH TẾ
Chế độ sở hữu về TLSX
Giai cấp công nhân và NDLĐ giành được chính quyền
Chính trị
Khái niệm nền văn hóa XHCN
b
Một là, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân giữ vai trò chủ đạo trong nền VH XHCN
Hai là, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc
Ba là, đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCS và là hoạt động tự giác của nhân dân
Đặc trưng của nền văn hóa XHCN
c
2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa XHCN
Tính triệt để, toàn diện của CM XHCN, thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội
Cải tạo thói quen, phong tục tập quán của người SX nhỏ, xây dựng thói quen SX lớn
Là điều kiện để nhân dân thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu
VH vừa là mục tiêu, vừa là động lực xây dựng CNXH
xây dựng gia đình văn hóa XHCN
xây dựng con người mới phát triển toàn diện
xây dựng lối sống mới XHCN
nâng cao trình độ dân trí
Nội dung cơ bản
3. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN
Phương thức xây dựng nền VH XHCN
Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng GCCN trong đời sống tinh thần XH
Tăng cường sự lãnh đạo của ĐCS và vai trò quản lý của nhà nước XHCN đối với hoạt động VH
Kế thừa giá trị VH truyền thống, tiếp thu những tinh hoa của VH nhân loại
Tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt động và sáng tạo VH
THANKS FOR
WATHING!!
 
Gửi ý kiến