Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN - CHƯƠNG 8 - III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Ty
Ngày gửi: 15h:08' 01-06-2018
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
NHÓM 2
Lê A
Phan B
Vũ C
Hồ D
Huỳnh E
PHẦN BA
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CNXH
CHƯƠNG VIII
Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN
Xây dựng nền văn hóa XHCN
Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
III
II
I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN
Vấn đề DT và những nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề DT
1
III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
2
Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
1. Vấn đề DT và những nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề DT
Thứ nhất
Thứ hai
Cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của một quốc gia
Cộng đồng người cụ thể, có mối liên hệ chặt chẽ, bền vững
a/ Khái niệm dân tộc
phát triển
của DT
Các cộng đồng tách ra thành lập các quốc gia độc lập, nổi bật trong giai đoạn CNTB
Các dân tộc liên hiệp lại với nhau. Xóa bỏ sự biệt lập, thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau.
b/ Hai xu hướng phát triển của DT
Khi xem xét và giải quyết vấn đề dân tộc phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, vì lợi ích cơ bản lâu dài của dân tộc
c) Những nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề DT
c) Những nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề DT
Quyền thiêng liêng của mọi DT
Cương lĩnh DT của CN Mác-Lênin
Bình đẳng
Tự quyết
Trên tất cả các lĩnh vực
Quyền làm chủ của mọi DT
Dựa trên lợi ích GCCN
Liên hiệp
Thể hiện bản chất
quốc tế của GCCN
Chăm lo phát triển kinh tế cho các đồng bào DT miền núi
Liên hệ ở Việt Nam
Có chính sách giữ gìn bản sắc VH của các DT
Liên hệ ở Việt Nam
Chăm lo đào tạo cán bộ là người DT
Liên hệ ở Việt Nam
Phát triển khối đại đoàn kết DT, các DT tương trợ giúp đỡ lẫn nhau
Liên hệ ở Việt Nam
Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
a/ Khái niệm tôn giáo
Tôn giáo là một hiện tượng XH ra đời rất sớm trong lịch sử nhân loại và tồn tại phổ biến ở hầu hết các cộng đồng người trong lịch sử hàng ngàn năm qua.
Hình thái phát triển đầy đủ
Ý thức tôn giáo
Hệ thống tổ chức tôn giáo
Hoạt động nghi thức tín ngưỡng
Nguồn gốc kinh tế - xã hội
Nguồn gốc nhận thức
Nguồn gốc tâm lý
Nguồn gốc tôn giáo
Nguyên nhân tồn tại của tôn giáo
b/ Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH
Nguyên nhân nhận thức
Nguyên nhân kinh tế
Nguyên nhân tâm lý
Nguyên nhân
chính trị – XH
Nguyên nhân
VH
Khắc phục ảnh hưởng tiêu
cực của tôn giáo gắn với sự
nghiệp xây dựng CNXH
Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng
và không tín ngưỡng của nhân dân
Thực hiện đoàn kết
Phân biệt hai mặt chính trị và tư tưởng
của tôn giáo
c) Giải quyết vấn đề tôn giáo
Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân
Liên hệ ở Việt Nam
Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
Liên hệ ở Việt Nam
Tạo điều kiện cho các chức sắc, các tổ chức tôn giáo tham gia giải quyết những khó khăn của xã hội
Liên hệ ở Việt Nam
Đảm bảo những nguyên tắc đối ngoại đối với những hoạt động tôn giáo
Liên hệ ở Việt Nam
THANK YOU
FOR WATCHING!!
 
Gửi ý kiến