Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Chủ nghĩa xã hội

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Giai Thoại
Ngày gửi: 00h:32' 23-01-2019
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy, cô về dự giờ lớp 11B4!
Kiểm tra bài cũ: Nối cột A và cột B sao cho phù hợp?
Phần hai: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI
Bài 8. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
1. Chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
a. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa (đọc thêm)
3
4
CS NT
TBCN
Sơ đồ các chế độ xã hội
CHNL
PK
CSCN
CNXH
CN CS
Xóa bỏ bót lột, xã hội bình đẳng, con người tự do, chế độ công hữu
Cương lĩnh
1991
5
b. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Xã hội
Chính trị
Kinh tế
Văn hoá
Con người
Dân tộc
Nhà nước
Đối ngoại
6
SƠ ĐỒ TƯ DUY – CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CNXH Ở VIỆT NAM
Các đặc trưng CNXH ở Việt Nam
7
Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Do nhân dân làm chủ.
Có nền kinh tế phát triển cao,dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.
Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.
Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước thế giới
8 đặc trưng cơ bản
của CNXH ở Việt Nam
8
SƠ ĐỒ TƯ DUY – CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CNXH Ở VIỆT NAM
Các đặc trưng CNXH ở Việt Nam
Hiện nay, chúng ta xây dựng được những đặc trưng nào?
Em có nhận xét gì về các đặc trưng trên?
9
Kết luận:

CNXH mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng là một xã hội phát triển ưu việt, tốt đẹp hơn các xã hội trước đó.
Từ 8 đặc trưng trên em thấy CNXH mà Đảng và nhân dân ta xây dựng là một xã hội như thế nào?
10
Thảo luận nhóm: 5 phút
Câu 1: Có mấy hình thức quá độ lên XHCN ? Nước ta lựa chọn hình thức nào ? vì sao?
Nhóm 2: Vì sao đi lên CNXH lại là con đường lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhân dân ta?
Câu 1: Có mấy hình thức quá độ lên XHCN ? Nước ta lựa chọn hình thức nào ? vì sao?
Câu 1: Có mấy hình thức quá độ lên XHCN ? Nước ta lựa chọn hình thức nào ? vì sao?
Câu 1: Có mấy hình thức quá độ lên XHCN ? Nước ta lựa chọn hình thức nào ? vì sao?
Câu 1: Có mấy hình thức quá độ lên XHCN ? Nước ta lựa chọn hình thức nào ? vì sao?
Nhóm 3: Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta là bỏ qua những khía cạnh nào? Cần phải kế thừa những gì của CNTB?
Nhóm 1: Có mấy hình thức quá độ lên XHCN ? Nước ta lựa chọn hình thức nào ? Vì sao?
11
Một số thành tựu:
12
Kết luận:

Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại.
13
Trách nhiệm HS:
Học xong bài CNXH em thấy mình cần có nhận thức và trách nhiệm gì trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta?
14
Bài tập:
Em hãy kể tên các quốc gia hiện đang xây dựng CNXH?
Cu ba
Triều tiên
Lào
Trung quốc
15
Bài tập: Chọn cụm từ đúng nhất?
“Tất cả các dân tộc đều sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, đó là điều không tránh khỏi, nhưng các dân tộc tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một cách …”
V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, 2006, tập 30, tr. 160
A. Đơn giản, thẳng tắp
B. hoàn toàn khác nhau
C. hoàn toàn giống nhau
D. khó khăn, trở ngại
16
“Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, CNXH trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát khỏi bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”
“Mục đích của CNXH là gì? Nói một cách giản đơn và dễ hiểu là: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH
17
Chân thành cảm ơn quý thầy cô!
Chúc quý thầy cô sức khỏe, công tác tốt!
nxh0508@gmail.com
 
Gửi ý kiến