Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: Lương Thị Nghĩa
Ngày gửi: 23h:36' 16-05-2018
Dung lượng: 16.4 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Dạy thao giảng
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Giáo viên: Lường Thị Nghĩa
lớp 4a
Trường tiểu học Xuân Phổ
Thứ tu ngày 4 tháng 3 năm 2015.
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
a. Nhận xét:
Đọc các câu sau:
a)
Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Hậu phương thi đua với tiền phương.
b)
Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
Hồ Chí Minh
Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì?
Thứ tu ngày 4 tháng 3 năm 2015.
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Những câu có dạng Ai là gì?:
Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu
tiên của Đội ta.
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Những câu có dạng Ai là gì?:
Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu

tiên của Đội ta.
Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được.
CN
CN
CN
CN
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Ruộng rẫy
Cuốc cày
Nhà nông
Kim Đồng và các bạn anh
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Hãy xác định bộ phận chủ ngữ của câu sau:
Trâu là bạn của nhà nông.
Trâu
CN
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu
Con trõu l d?u co nghi?p
CN
Con trâu
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu.
Bộ phận chủ ngữ của câu kể Ai là gì? trả lời cho câu hỏi: Ai? hoặc Con gì?, Cái gì?.
Bộ phận chủ ngữ của câu kể Ai là gì? trả lời cho câu hỏi nào?
Chñ ng÷ cña c¸c c©u kÓ Ai lµ g×? biÓu thÞ néi dung g×?
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ.
Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu

tiên của Đội ta.
Chủ ngữ trong những câu có dạng Ai là gì?:
Ruộng rẫy
Nhà nông
Kim Đồng và các bạn anh
Chñ ng÷ trong c¸c c©u nµy do nh÷ng tõ ng÷ nh­ thÕ nµo t¹o thµnh?
( danh từ )
( danh từ )
( danh từ )
( cụm danh từ )
CN
Cuốc cày
CN
CN
CN
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu.
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.
1) Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? chỉ sự
vật được giới thiệu nhận định ở vị ngữ.
2) Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai? hoặc
Con gì ?, Cái gì?.
3) Chủ ngữ thường do danh từ
( hoặc cụm danh từ ) tạo thành.
B. Ghi nhớ:
Chñ ng÷ cña c¸c c©u kÓ Ai lµ g×? biÓu thÞ néi dung g×?
Bộ phận chủ ngữ của câu kể Ai là gì? trả lời cho câu hỏi nào?
Chñ ng÷ trong c¸c c©u nµy do nh÷ng tõ ng÷ nh­ thÕ nµo t¹o thµnh?
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận.Anh
chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Hồ Chí Minh
Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm
bông phượng.Hoa phượng là hoa học trò.
Xuân Diệu
a) Tìm câu kể Ai là gì?
b) Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.
c. Luyện tập:
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu:
a) Các câu kể Ai là gì? có trong các câu :
Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận.
Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm

bông phượng.
Hoa phượng là hoa học trò.
b) Chủ ngữ trong các câu kể Ai là gì?:
Văn hóa nghệ thuật
Anh chị em
Vừa buồn mà lại vừa vui
Hoa phượng
CN
CN
CN
CN
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu:

Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Luyện từ và câu:
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2011
2.Ghép các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?
A
B
Luyện tập


Trò chơi: Ai nhanh hơn
Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Luyện tập
Bạn Lan
Người
Cô giáo
Trẻ em
là người Hà Nội
là vốn quý nhất
là người mẹ thứ hai
là tương lai của đất nước
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
3
Đặt câu kể Ai là gì? Với các từ ngữ sau
làm chủ ngữ:
- Bạn Bích Vân
là học sinh giỏi.
- Hà Nội
- Dân tộc ta
là thành phố rất đẹp.
là dân tộc anh hùng.
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu:
Chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµ g×?

Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Luyện từ và câu:
Chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµ g×?

a. Nhận xét:
b. Ghi nh?:
1) Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? chỉ sự vật được giới thiệu nhận định ở vị ngữ.
2) Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai? hoặc Con gì ?, Cái gì?.
3) Chủ ngữ thường do danh từ ( hoặc cụm danh từ ) tạo thành.
 
Gửi ý kiến