Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Chữ thường. Chữ hoa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Thu
Ngày gửi: 20h:05' 10-10-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 517
Số lượt thích: 0 người
a ă â b c
d đ e ê g
h i k l m
n o ô ơ p
q r s t u
ư ưu v x y
th ch kh ph nh qu gi gh ng tr ngh
c, g, ng


k, gh, ngh
k, gh, ngh

: o, ô, ơ,
a, ă, â,
u ,ư u
: e, ê, i
Trò chơi
c hay k?
nghĩ .ĩ . ờ đỏ
quả .à .ẻ vở
.ử tạ thơ .a
.ê ghế xe .ộ
c hay k?
nghĩ .ĩ . ờ đỏ
quả .à .ẻ vở
.ử tạ thơ .a
.ê ghế xe .ộ
k
c
c
k
c
k
c
c
g hay gh?
tủ .ỗ .ế nhỏ
nhà .a .é qua
. i nhớ .ồ . ề
g hay gh?
tủ .ỗ .ế nhỏ
nhà .a .é qua
. i nhớ .ồ . ề
g
g
gh
gh
gh
gh
g
ng hay ngh?
chú . é . õ nhỏ
ru . ủ . ỉ hè
giã . ệ ý . ĩ
. e rõ . ô . ê
ng hay ngh?
chú . é . õ nhỏ
ru . ủ . ỉ hè
giã . ệ . ả mũ
. e rõ . ô . ê
ng
ng
ng
ng
ngh
ngh
ngh
ngh
ngh
D- Qui tắc chính tả
i
k, gh, ngh e
ê
a, ă, â
c, g, ng o, ô, ơ
u, ư

Luyện đọc
Đọc từ
gió to tổ quạ gia suư
nghi ngờ rễ tre nghĩ kĩ
trễ giờ nhỏ bé sĩ số
sơ mi chè kho cổ thụ
nha sĩ pha lê phi cơ
2. Đọc câu
mẹ có đồ sứ
bà có cá kho khế
bé nhổ cỏ nhớ nhổ cả rễ
bé nụ kể: bố mẹ cho bé đi phố
ở phố có đủ thứ xe cộ đi qua

a ă â b c
d đ e ê g
h i k l m
n o ô ơ p
q r s t u
ư v x y
th ch kh ph ng qu gi gh nh ngh tr
Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.
Ba Vì
Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa
Ba Vì
 
Gửi ý kiến