Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chủ trương của Đảng đối với Tưởng và Pháp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thiếu Gia
Ngày gửi: 21h:31' 07-07-2016
Dung lượng: 686.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ TÀI : Chủ trương của Đảng với Tưởng và Pháp
từ tháng 9/1945 đến 12/1946
GVHD : PHẠM MẠNH THẮNG
NHÓM THỰC HIỆN: Trần Văn Hợp
HỌC PHẦN : Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tình hình Việt Nam sau CMT8 năm 1945
Thuận lợi
Nước VNDCCH ra đời
Nhân dân quyết tâm bảo vệ chế độ mới
Hệ thống XHCN hình thành
Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc có gần 20 vạn quân Tưởng âm mưu lập đổ chính quyền
Khó khăn
Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở các nước thuộc địa
Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam,Pháp trở lại xâm lược Việt Nam
Quân đội các nước đế quốc lũ lượt kéo vào nước ta
Trước tình hình đó ngày 25/11/1945 trung ương Đảng ra chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” xác định :
+ Kẻ thù chính là thực dân Pháp.
+ Phương hướng đối ngoại là kiên trì nguyên tắc bình đẳng hợp tác “ Thêm bạn bớt thù”.
- Đối với quân Tưởng thực hiện khẩu hiệu :
“ Hoa – Việt thân thiện” .
- Đối với Pháp thực hiện “Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế”.
Chủ trương thực hiện sách lược hòa hoãn, tranh thủ thời gian chuẩn bị kháng chiến toàn quốc.
Cơ sở chủ trương hòa với Tưởng
Không thể đánh cả hai :
Không hòa với pháp :
Lực lượng vũ trang còn yếu
Không có lý do gì đánh Tưởng vì là quân đồng minh
Hòa với kẻ thù rất nguy hiểm
Chính trị
Đảng ta tuyên bố tự giải tán, không còn ĐCS công khai
Chúng ta nhường 70 ghế trong Quốc hội và 1 ghế trong chính phủ
Làm chính phủ liên hiệp 3 bên:Người yêu nước không Đảng phái
Người mặt trận Việt Minh, Người Việt Quốc, Việt Cách
Kinh tế
Đồng ý cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi 20 vạn quân Tưởng
Chấp nhận tiêu 2 loại tiền mất giá Trung Quốc tại Việt Nam
Quân sự
Tỉnh táo tránh âm mưu khiêu khích của Quân Tưởng
Biến xung đột lớn thành xung đột nhỏ, xung đột nhỏ thành không có xung đột
Nội dung của hòa hoãn : Chúng ta nhân nhượng trên nhiều lĩnh vực
Làm thất bại âm mưu của Tưởng
Kết quả
Giữ vững và củng cố chính quyền
Tập trung lực lượng chống Pháp tại Miền Nam
Pháp với Tưởng kí hiệp ước Hoa Pháp (28/2/1946)
Đảng ta phân tích cân nhắc 2 khả năng:
Thuận lợi : Nhân dân đồng lòng
Khó khăn : Thực lực chênh lệnh, không có thời gian xây dựng lực lượng
Thuận lợi: Đuổi được Tưởng về nước, có thời gian xây dựng lực lượng bước vào cuộc kháng chiến lâu dài
Khó khăn : nhân dân phản đối
Đánh
Hòa
Cơ sở hòa hoãn với quân Pháp
(3- 12/1946)
Nguyên nhân vì :
6/3/1946 kí hiệp định Sơ bộ
Nội dung hòa hoãn
Chính phủ ta đồng ý 15 ngàn quân Pháp thay thể tưởng rút trong
5 năm
Pháp công nhận nước VNDCCH thuộc khối Đông Dương, khối liên hiệp Pháp
Thống nhất 3 kỳ do nhân dân VN quyết định.
Hai bên nhanh chóng đi đến 1 hiệp định chính thức :
”Ngừng chính sự”
4/1946 đại diện chính phủ ta gặp đại diện chính phủ Pháp tại đại hội trù bị
5/1946 Chủ tịch HCM sang thăm Pháp để đàm phán kéo dài hòa hoãn
7/1946 Đoàn đại biểu sang Pháp dự hội nghị chính thức tại Fontaine Bleau
4/9/1946 Đại diện chính phủ ta và Pháp kí “tạm ước”
- Đuổi được 20 vạn quân Tưởng về nước
- Củng cố được chính quyền, xây dựng và phát triển thực lực bước vào cuộc kháng chiến dài


- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
- Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù.
- Tận dụng khả năng hòa hoãn để xây dựng lực lượng.
Bài học kinh nghiệm
Ý nghĩa (hòa hoãn với Pháp)
Từ đó :
Chính quyền nhân dân được củng cố
Ổn định cải thiện đời sống nhân dân
Tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính phủ.
Cảm ơn Thầy và các bạn đã theo dõi. Chân thành cảm ơn !
 
Gửi ý kiến