Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Long
Ngày gửi: 20h:17' 26-01-2015
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
LỚP 9/2
GIÁO VIÊN: VŨ THỊ THƠM
TRƯỜNG THCS BÌNH AN
Kiểm tra bài cũ
Nh?n d?nh no sau dõy núi d?y d? v? s? kỡ di?u c?a van ngh?.
A. Van ngh? ph?n ỏnh th?c t?i khỏch quan.
B. Van ngh? th? hi?n cỏch nhỡn c?a ngu?i ngh? si.
C. Van ngh? l rung c?m , nh?n th?c c?a ngu?i ti?p nh?n.

D. Van ngh? m? r?ng tõm h?n con ngu?i, khi?n con ngu?i bi?t yờu thuong nhi?u hon, tai m?t bi?t nhỡn, bi?t nghe nhi?u hon...
Tàu made in VN vươn ra biển lớn
Vi?t Nam trong ASEAN.
CHUAN BI HANH TRANG VAO THE KY MOI
Chào mừng thế kỉ 21
Thứ 3 ngày 14/01/2014.
văn bản: Tiết 102
CHUẨN BỊ HÀNH TRANG
VÀO THẾ KỶ MỚI

Tiết 102: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI
5
1. Tác giả Vũ Khoan
- Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ.
Nguyªn lµ Thø tr­ưëng Bé Ngo¹i giao, Bé tr­ưëng Bé Thư­¬ng m¹i.
Phã Thñ t­ưíng chÝnh phñ.
2. Tác phẩm
Bài viết được đăng trên tạp chí Tia sáng năm 2001 và được in trong tập Một góc nhìn của trớ thức.
I.Tìm hiểu chung

Tiết 102: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI
6
I.Tìm hiểu chung

II.Đọc- hiểu văn bản
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
2. Thể loại:
Nghị luận
3. Bố cục :
3 phần

Tiết 102.Van b?n Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Vũ Khoan)Vai trò
Quan
trọng
của con
NgườiBối cảnh
và những
nhiệm
vụ của đất
nước
Những
điểm
mạnh và
yếu
của con
người
Việt Nam

Nhiệm vụ
cần thiết


Nhận ra
những
điểm mạnh
để rèn
thói quen
tốt bước
vào nền
kinh tế
mới
CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
Tiết 102: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI
8
I.Tìm hiểu chung

II.Đọc- hiểu văn bản
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
2. Thể loại: Nghị luận
3. Bố cục : 3 phần
4. Phân tích

a. Đặt vấn đề

"Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu c?a con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới"
- Đối tượng: Thế hệ trẻ Việt Nam
Nội dung: Nhận ra cái mạnh, cái yếu của con người Việt nam
-Mục đích: Rèn những thói quen tốt khi bước vào thế kỉ mới
->Nêu vấn đề trực tiếp, rõ ràng, ngắn gọn
Tiết 102: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI
9
I.Tìm hiểu chung

II.Đọc- hiểu văn bản
4. Phân tích

a. Nêu vấn đề

* Bối cảnh thế kỉ mới
- Sự giao thoa, hội nhập kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển
+ Con người là động lực phát triển của lịch sử .
+ Con người là hạt nhân của nền kinh tế tri thức, vai trò con người ngày càng nổi trội
- Giải quyết 3 nhiệm vụ nặng nề
b. Giải quyết vấn đề
* Vai trò của con người
- Chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất
…trong khi chúng ta phải chứng kiến sự phát triển như huyền thoại của khoa học và công nghệ, làm cho tỉ trọng trí tuệ trong một sản phẩm ngày càng lớn…Một phần dưới tác động của những tiến bộ về khoa học và công nghệ, sự giao thoa, hội nhập giữa các nền kinh tế…
Tiết 102: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI
10
I.Tìm hiểu chung

II.Đọc- hiểu văn bản
4. Phân tích

a. Nêu vấn đề

* Bối cảnh thế kỉ mới
- Giải quyết 3 nhiệm vụ nặng nề
* Di?m m?nh v di?m y?u c?a con ngu?i Vi?t Nam
b. Giải quyết vấn đề
* Vai trò của con người
-Chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất
1. Thông minh, nhạy bén với cái mới
b. Thiếu kiến thức cơ bản
Khả năng thực hành ,sáng tạo hạn chế
2. Sự cần cù, sáng tạo
c. Thiếu đức tỉnh tỉ mỉ và
kỉ luật lao động, thiếu coi trọng
quy trình công nghệ
4. Đoàn kết, đùm bọc yêu thương nhau
3. Thích ứng nhanh
a. Đố kị trong làm ăn,
trong cuộc sống.
d. Kì thị với kinh doanh, sùng ngoại, bài ngoại, khôn vặt, thiếu chữ tín
-Thông minh, nhạy bén với cái mới
- Thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành
- Chạy theo môn học thời thượng; học chay, học vẹt
? Không thích ứng nền kinh tế tri thức.
- Cần cù, sáng tạo
- Thiếu đức tính tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm qui trình công nghệ
- ?nh hưởng phương thức sống nơi thôn dã
? Vật cản ghê gớm
- Đùm bọc,đoàn kết trong chiến đấu
- Đố kỵ trong làm ăn
và trong cuộc sống hàng ngày
- ?nh hưởng phương thức sản xuất nhỏ.
? ảnh hưởng đạo đức
- Thích ứng nhanh
- Kì thị trong kinh doanh
- ?nh hưởng bao cấp.
?Cản trở sự phát triển của đất nước
Điểm mạnh
Điểm yếu
Nguyên nhân, tác hại
Tiết 102: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI
13
I.Tìm hiểu chung

II.Đọc- hiểu văn bản
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
2. Thể loại: Nghị luận
3. Bố cục : 4 phần
4. Phân tích

a. Nêu vấn đề

b. Giải quyết vấn đề

c. Kết thúc vấn đề (nhiệm vụ cấp thiết của chúng ta)
Lấp đầy hành trang những điểm mạnh và vứt bỏ những điểm yếu
Hình thành thói quen tốt từ ngay việc nhỏ
Bước vào thế kỉ mới, muốn "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu.Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới - nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.
Sánh vai với cường quốc năm châu luôn là ước mong của Bác
Giây phút trọng đại, Việt nam chính thức gia nhập WTO dưới sự quyết định của ông E. Glenne.
Hình ảnh Việt Nam với biểu tượng hội nhập quốc tế.
Tuổi trẻ Việt Nam đang tiếp cận công nghệ thông tin hiện đại
3
4
2
1
Trồng cây xanh bảo vệ môi trường
Giúp đỡ người già, trẻ em qua đường
Giúp bạn khi gặp nạn
Bỏ rác đúng nơi qui định
13
Tiết 102: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI
18
I.Tìm hiểu chung

II.Đọc- hiểu văn bản
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
2. Thể loại: Nghị luận
3. Bố cục : 4 phần
4. Phân tích

a. Nêu vấn đề

b. Bối cảnh thế kỉ mới

c. Di?m m?nh v di?m y?u c?a con ngu?i Vi?t Nam
d. Nhiệm vụ cấp thiết của chúng ta
- Lấp đầy hành trang những điểm mạnh và vứt bỏ những điểm yếu
III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ giản dị có tính thuyết phục
2. Nội dung: Nhận thức được vai trò to lớn của con người về hành trang, mục tiêu, nhiệm vụ khi bước vào thế kỉ mới. Nhận thức được những mặt mạnh, mặt yếu từ đó có ý thức rèn luyện thành công dân tốt
Ghi nhớ:
SGK ( tr.30)

Tiết 102: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI
19
I.Tìm hiểu chung

II.Đọc- hiểu văn bản
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
2. Thể loại: Nghị luận
3. Bố cục : 4 phần
4. Phân tích

a. Nêu vấn đề

b. Bối cảnh thế kỉ mới

c. Di?m m?nh v di?m y?u c?a con ngu?i Vi?t Nam
d. Nhiệm vụ cấp thiết của chúng ta
- Lấp đầy hành trang những điểm mạnh và vứt bỏ những điểm yếu
III. TỔNG KẾT:
IV. Luyện tập
- Bản thân em có điểm mạnh và điểm yếu nào ? Hướng khắc phục điểm yếu đó.
Ghi nhớ:
SGK ( tr.30)

Tiết 102.Van b?n Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Vũ Khoan)
Vai trò
quan trọng
của con
Người


Bối cảnh
thế giới
và những
nhiệm
vụ của đất
nước

Những điểm
mạnh và
yếu
của con
người
Việt Nam

Phải lấp đầy
hành trang
bằng những
điểm mạnh,
vứt bỏ
điểm yếu
Nhận ra
những
điểm mạnh
của con
người Việt
Nam để rèn
thói quen
tốt bước
vào nền
kinh tế
mới
CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
đ

u
t
h
ế
k

2
1
t
k
o
k
ũ
ế
h
v
i
o
à
n
đ
u
l

c
g
h

h
g
m
ơ
n
à
h
n

m
t

r
t

h
1
8
7
6
5
4
3
2
7
8
9
5
13
8
10
7
5.Một thành ngữ được sử dụng trong bài có nghĩa là: Tùy theo tình hình khả năng thực mới làm, không dám mạnh dạn đổi mới.
6. Từ chỉ thái độ phân biệt đối xử do thành kiến với sự kinh doanh .
7.Những tri thức, kĩ năng, thói quen..để đi vào một thế kỉ mới gọi là gì?
8. Để làm nên tất cả thì con ngưuời cần nhất điều này?
4.Phưuơng thức biểu đạt, thể loại của văn bản ny?
2.Nguyên phó thủ tưuớng chính phủ, thứ trưuởng Bộ thương mại, tác giả bài viết là ai?
1.Tác giả viết bài này vào thời điểm nào?
3.Một trong những điểm mạnh của người Việt Nam đuược tác giả nêu ra trong bài?
* Đối tưuợng mà tác giả hưuớng tới khi viết văn bản này?

a
n
n
n

u
l

p
m

m
n
g
k
ì
o
h
k
i
i
h
a
hướng dẫn học ở nhà
Ngoài những điểm mạnh đã nêu trong bài, em hãy bổ sung những điểm mạnh khác của con người Việt Nam mà em biết?
(Gợi ý: Tính tự giác trong lao động, dũng cảm….)
2. Nêu một số ví dụ về những thói quen xấu của bản thân và cách khắc phục.
3. So¹n bµi: “Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten”
18
GIỜ HỌC KẾT THÚC.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ GIÁO vµ CÁC EM HỌC SINH!
 
Gửi ý kiến