Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:11' 18-01-2010
Dung lượng: 830.5 KB
Số lượt tải: 1871
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY
Kiểm tra bài cũ
Câu1. Văn bản "Tiếng nói của văn nghệ" sử dụng phương thức biểu đạt giống với văn bản nào đã học?
A. Làng. B. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.
C. Bàn về đọc sách. D. Những đứa trẻ.
Câu 2. Nhận định nào sau đây nói đầy đủ nhất về nội dung về nội dung của văn bản " Tiếng nói của văn nghệ"?
A.Văn bản nêu lên vị trí và sức mạnh riêng biệt của văn nghệ đối với đời sống tâm hồn con người
B. Văn bản nêu lên vị trí và sức mạnh riêng biệt của văn nghệ đối với đời sống xã hội.
C. Văn bản phân tích những nội dung tạo nên tiếng nói của văn nghệ và cách thể hiện rất độc đáo của văn nghệ
D. Văn bản phân tích những nội dung phản ánh, thể hiện cũng như sự khẳng định cách nói độc đáo và sức mạn to lớn của vă3n nghệ đối với đời sống tâm hồn con người
Kiểm tra bài cũ
Câu1. Văn bản "Tiếng nói của văn nghệ" sử dụng phương thức biểu đạt giống với văn bản nào đã học?
A. Làng. B. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.
C. Bàn về đọc sách. D. Những đứa trẻ.
Câu 2. Nhận định nào sau đây nói đầy đủ nhất về nội dung về nội dung của văn bản " Tiếng nói của văn nghệ"?
A.Văn bản nêu lên vị trí và sức mạnh riêng biệt của văn nghệ đối với đời sống tâm hồn con người
B. Văn bản nêu lên vị trí và sức mạnh riêng biệt của văn nghệ đối với đời sống xã hội.
C. Văn bản phân tích những nội dung tạo nên tiếng nói của văn nghệ và cách thể hiện rất độc đáo của văn nghệ
D. Văn bản phân tích những nội dung phản ánh, thể hiện cũng như sự khẳng định cách nói độc đáo và sức mạn to lớn của vă3n nghệ đối với đời sống tâm hồn con người
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Tiết 102:
Vũ Khoan
1. Tác giả Vũ Khoan
- Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ.
Nguyªn lµ Thø tr­ëng Bé Ngo¹i giao, Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i.
HiÖn lµ Phã Thñ t­íng chÝnh phñ.
Thời điểm Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan viết bài này là vào đầu năm 2001, khi đất nước ta cùng toàn thế giới bước vào năm đầu tiên của thế kỉ mới.
Bài viết được đăng trên tạp chí Tia sáng năm 2001 và được in trong tập Một góc nhìn của Tri thức.
II/ ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN:
2. Tác phẩm
Bố cục: 3 phần:
Phần đặt vấn đề(Đoạn 1): Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới.
Phần giải quyết vấn đề (Đoạn 2 đến đoạn 9): Hành trang là con người,bối cảnh thế giới,nhiệm vụ nặng nề của đất nước và điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam
- Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người.
- Bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước.
- Những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam.
Phần kết thúc vấn đề(Đoạn 10): Nhiệm vụ cấp thiết của thế hệ trẻ.
Đề tài
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.
Luận điểm cơ bản:
Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới .II/ PHÂN TÍCH:
1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người.
Để làm rõ luận cứ trên, tác giả đưa ra những lý lẽ nào ?
Lí lẽ: +) Từ cổ chí kim,bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử.
+) Trong thời kì nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ thì vai trò của con người lại càng nổi trội.II/ PHÂN TÍCH:
2/ Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước
Trong thế kỷ mới nước ta hướng tới những mục tiêu nào? & thực hiện những nh/vụ nào ?
Bối cảnh : Kế hoạch phát triển hội nhập sâu rộng
Mục tiêu: Đẩy mạnh công nghiệp hóa - tiếp cận kinh tế tri thức - Thoát khỏi kinh tế nghèo nàn.
3/ Những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam:

- Các thành ngữ: Diễn đạt gọn, dễ hiểu, gần gũi, giản dị mà ý vị, sâu sắc,sinh động, ngắn gọn.
- Phương pháp lập luận: Chứng minh, so sánh đối chiếu, phân tích song song, cái yếu tiềm ẩn trong cái mạnh.II/ PHÂN TÍCH:
1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới:
2/ Bối cảnh của thế giới hiện nay & những mục tiêu - nhiệm vụ nặng nề của đất nước
3/ Những cái mạnh cái yếu của con người Việt Nam.
III/ TỔNG KẾT:
Em hãy nêu cách lập luận & đặc điểm phẩm chất cũng như tồn tại của con người Việt Nam ?
Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ giản dị có tính thuyết phục
Nội dung: Nhận thức được vai trò to lớn của con người về hành trang, mục tiêu, nhiệm vụ khi bước vào thế kỉ mới.
Nhận thức được những mặt mạnh, mặt yếu từ đó có ý thức rèn luyện thành công dân tốt
IV/ LUYỆN TẬP:
Lấy những dẫn chứng thực tế về điểm mạnh, yếu trong nhà trường như:
- Cá nhân, bạn bè: một số bạn lười học.
- Ích kỉ, không có ý thức
- Xây dựng tinh thần tập thể chưa cao
- Tự nhìn nhận bản thân để pht huy iĨm mnh, khc phơc iĨm yu sửa chữa.
- Chuẩn bị bài : "Các thành phần biệt lập"
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Chào các em học sinh lớp
Chúc các em chăm ngoan , học giỏi !
No_avatar
Lỗi phông chữ
Avatar

Thầy cần tải bộ font chữ VNI để đọc được nội dung của file tải về.

 
Gửi ý kiến