Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Chúc mừng sinh nhật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Triến
Ngày gửi: 21h:39' 29-08-2018
Dung lượng: 15.7 MB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
Âm nhạc lớp 2
Âm nhạc lớp 2
Âm nhạc lớp 2
Âm nhạc lớp 2
Âm nhạc lớp 2
Lời mới: Phan Duy
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
Lời mới: Phan Duy
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
Dân ca Thái
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
Dân ca: Thái
Lời mới: Phan Duy
Lời mới: Phan Duy
Dân ca Thái
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
NGHE HÁT
Lời mới: Phan Duy
Dân ca Thái
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
ĐỌC LỜI CA
Thứ sỏu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Âm nhạc
Tiết 4: Học hát bµi XoÌ hoa
Dân ca Thái
Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiờng reo vui rộn ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng
Lời mới: Phan Duy
Tay nắm tay ta cùng xoè hoa.
Đọc lời ca:
Lời mới: Phan Duy
Dân ca Thái
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
DẠY HÁT
Thứ sỏu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Âm nhạc
Dân ca Thái
Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiờng reo vui rộn ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng
Lời mới: Phan Duy
Tay nắm tay ta cùng xoè hoa.
Tiết 4: Học hát bµi XoÌ hoa
Lời mới: Phan Duy
Dân ca Thái
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
HÁT THEO NHẠC ĐỆM
Thứ sỏu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Âm nhạc
Dân ca Thái
Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiờng reo vui rộn ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng
Lời mới: Phan Duy
Tay nắm tay ta cùng xoè hoa.
Tiết 4: Học hát bµi XoÌ hoa
Lời mới: Phan Duy
Dân ca Thái
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Tiết 4: Học hát bài Xòe hoa
HÁT KẾT HỢP HOẠT ĐỘNG
Thứ sỏu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Âm nhạc
Dân ca Thái
Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiờng reo vui rộn ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng
Lời mới: Phan Duy
Tay nắm tay ta cùng xoè hoa.
Tiết 4: Học hát bµi XoÌ hoa
Hát vỗ tay theo phách
Thứ sỏu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Âm nhạc
Dân ca Thái
Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiờng reo vui rộn ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng
Lời mới: Phan Duy
Tay nắm tay ta cùng xoè hoa.
Tiết 4: Học hát bµi XoÌ hoa
Hát vỗ tay theo nhịp
Thứ sỏu ngày 15 tháng 9 năm 2017
Âm nhạc
Dân ca Thái
Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiờng reo vui rộn ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng
Lời mới: Phan Duy
Tay nắm tay ta cùng xoè hoa.
Tiết 4: Học hát bµi XoÌ hoa
Hát vỗ tay theo tiết tấu
Xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo kính chúc thầy cô mạnh khoẻ hạnh phúc !
 
Gửi ý kiến