Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

. chuyen dề kĩ năng sống

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mơ
Ngày gửi: 08h:14' 01-11-2018
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Về dự chuyên đề Kĩ năng sống
Lớp 5A
Giáo viên: Nguyễn Thị Mơ
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
I/ SINH HOẠT LỚP :
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
Kiểm tra bài cũ
Khi thuyết trỡnh, việc trả lời câu hỏi của người nghe giúp ớch gỡ cho em và người nghe?
Khi thuyết trỡnh, việc trả lời câu hỏi của người nghe giúp em tương tác, kết nối với người nghe, giúp người nghe hiểu điều em trỡnh bày và bị thuyết phục .
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
Khi thuyết trỡnh, các câu trả lời phải đảm bảo nh?ng yêu cầu nào ?
Khi thuyết trỡnh, các câu trả lời cần ng?n gọn, thông minh, hài hước .
Kiểm tra bài cũ
I/ SINH HOẠT LỚP :
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Bi tập
Bài tập 1 : Từ nh?ng hỡnh ảnh riêng lẻ sau, em hãy kết nối chúng lại để tạo ra hỡnh ảnh có ý nghĩa .
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Bi tập
Bài tập 2 : Bản nhạc chính là sự kết nối của 7 nốt nhạc, nh?ng bức tranh là sự kết nối của 7 màu s?c, nh?ng bài van là sự kết nối của 29 ch? cái . Dúng hay sai ?
Đúng
Sai
X
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Bi tập
Bài tập 3 : Bộ nóo c?a chỳng ta cú bao nhiờu tỉ no ron?
50 tỉ
100 tỉ
150 tỉ
X
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Các nơ ron trong bé não ngưêi giúp chúng ta làm gì?
Thảo luận nhúm 3
Các nơ ron trong bé não ngưêi giúp kÕt nèi giữa các tÕ bào não, giúp chúng ta tưëng tưîng.
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Bài học
Bộ não chúng ta có 100 tỉ nơ ron, nÕu xÕp thành hàng däc sẽ có đé dài 100 km. theo giáo sư Rô-bớt Ôn-xơ-tên Đ¹i học Ốc-xpho cña Anh thì số kÕt nèi giữa các tÕ bào não còn lớn hơn số nguyên tử trong vò trô .
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
Câu chuyện : Người đàn ông bị vùi trong tuyết
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
Câu chuyện : Người đàn ông bị vùi trong tuyết
Một người đàn ông không may gặp một cơn bão tuyết khi đang trên đường về nhà . Khi bị vùi trong tuyết với nhiệt độ rất thấp như vậy, theo lẽ thông thường, con người sẽ không chịu được đến ngày thứ 5. Nhưng sau một tuần, đoàn cứu hộ lôi được người đàn ông ra ngoài và ông vẫn còn sống. Ai cũng ngạc nhiên về điều đó và hỏi điều gỡ khiến cho ông có sức mạnh để vượt qua được cái lạnh ấy trong 7 ngày liền. Ông đã nói : " Khi bị vùi trong tuyết, tôi đã không ngừng tưởng tượng về mái nhà ấm cúng của tôi. Tôi tưởng tượng rất cụ thể như tôi đang được sống trong đó vậy . Chính điều đó đã cứu sống tôi" .
Người đàn ông trong câu chuyện đã làm thế nào để vượt qua cái lạnh trong 7 ngày ?
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
Câu chuyện : Người đàn ông bị vùi trong tuyết
Người đàn ông trong câu chuyện đã làm thế nào để vượt qua cái lạnh trong 7 ngày ?
Vì khi bị vùi trong tuyÕt, «ng ®· kh«ng ngõng t­ëng t­îng vÒ m¸i nhµ Êm cóng cña «ng . ¤ng t­ëng t­îng rÊt cô thÓ nh­ «ng ®ang ®­îc sèng trong ®ã, chÝnh ®iÒu ®ã ®· cøu sèng «ng .
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Trí tưởng tượng của người đàn ông trong câu chuyện có sức mạnh như thế nào ?
Trí tưởng tượng của người đàn ông trong câu chuyện tạo ra nh?ng điều thần kỡ . Giúp ụng có thể vượt qua nh?ng khó khan, thử thách nguy hiểm để thoỏt khỏi cỏi chết .
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
Bi tập
Bài tập 4 : Theo em nh?ng hỡnh ảnh sau có liên quan gỡ với nhau ?
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
Bài tập 4 : Theo em nh?ng hỡnh ảnh sau có liên quan gỡ với nhau ?
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
Bài tập 4 : Theo em nh?ng hỡnh ảnh sau có liên quan gỡ với nhau ?
Nhà hát Opera Sydney
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
Bài tập 4 : Theo em nh?ng hỡnh ảnh sau có liên quan gỡ với nhau ?
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
Bài tập 4 : Theo em nh?ng hỡnh ảnh sau có liên quan gỡ với nhau ?
Đài thiên văn Palomar
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
Bài tập 4 : Theo em nh?ng hỡnh ảnh sau có liên quan gỡ với nhau ?
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Th¶o luËn nhóm 3
Trí tưởng tượng có sức mạnh như thế nào ?
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
Bài học
Trí tưëng tưîng giúp con ngưêi t¹o ra những điÒu thÇn kì. Nó tăng kh¶ năng kÕt nèi và sáng t¹o cña chóng ta .
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Bài học
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
Bài học
Bộ não chúng ta có 100 tỉ nơ ron, nếu xếp thành hàng dọc sẽ có độ dài 100 km. theo giáo sư Rô-bớt Ôn-xơ-tên Đại học Ốc-xpho của Anh thì số kết nối giữa các tế bào não còn lớn hơn số nguyên tử trong vò trô .
Trí t­ëng t­îng gióp con ng­êi t¹o ra những ®iÒu thÇn kì. Nó tăng kh¶ năng kÕt nèi vµ s¸ng t¹o cña chúng ta .
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
SINH HOẠT LỚP – KĨ NĂNG SỐNG
II/ KĨ NĂNG SỐNG :
1/ Sức mạnh của trí tưởng tượng
a/ Khả nang kết nối của bộ não
Bài học
Trí t­ëng t­îng gióp con ng­êi t¹o ra những ®iÒu thÇn kì. Nó tăng kh¶ năng kÕt nèi vµ s¸ng t¹o cña chúng ta .
b/ Phát huy sức mạnh tưởng tượng
Bài học
Bé não chúng ta có 100 tỉ nơ ron, nÕu xÕp thành hàng däc sẽ có độ dài 100 km. theo giáo sư Rô-bớt Ôn-xơ-tên Đ¹i häc Ốc-xpho cña Anh thì sè kÕt nèi giữa các tÕ bào não còn lín hơn sè nguyên tử trong vò trô .
 
Gửi ý kiến