Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Chuyên đề "Quy luật di truyền" Sinh học lớp 9 - Bài giảng trên truyền hình Nam Định - 2020

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày gửi: 09h:13' 23-03-2020
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người

Giáo viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Trường THCS Trần Đăng Ninh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH

ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 9
CHUYÊN ĐỀ: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
CHUYÊN ĐỀ: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
1.1. Lý thuyết.
Gregor Johann Mendel
1.2. Câu hỏi vận dụng:
Câu 1: Để nghiên cứu di truyền, Mendel đã sử dụng phương pháp
A. lai khác dòng.
B. phân tích các thế hệ lai.
C. lai giống.
D. tự thụ phấn.
(Câu 3 /36 HD ôn luyện thi vào lớp 10 THPT/2019)
1.2. Câu hỏi vận dụng:
Câu 2: Bảng sau đây cho biết một số thông tin về nội dung các quy luật di truyền. Chọn thông tin ở cột B nối với cột A cho phù hợp. (Câu 6 /37 HD ôn luyện thi vào lớp 10 THPT/2019)
QL phân li
QL phân li độc lập
QL di truyền
liên kết
Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền (gen) trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.
Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.
là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.
1.2. Câu hỏi vận dụng:
Câu 2: Bảng sau đây cho biết một số thông tin về nội dung các quy luật di truyền. Chọn thông tin ở cột B nối với cột A cho phù hợp. (Câu 6 /37 HD ôn luyện thi vào lớp 10 THPT/2019)
1.2. Câu hỏi vận dụng:
Câu 2: Bảng sau đây cho biết một số thông tin về nội dung các quy luật di truyền. Chọn thông tin ở cột B nối với cột A cho phù hợp. (Câu 6 /37 HD ôn luyện thi vào lớp 10 THPT/2019)
CHUYÊN ĐỀ: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
1.1. Lý thuyết.
1.2. Câu hỏi vận dụng.
2.1. Xác định các loại giao tử của một cơ thể đã biết kiểu gen:
Một cặp gen.
AA (cặp gen đồng hợp)

Aa (cặp gen dị hợp)

aa (cặp gen đồng hợp)

1 loại giao tử A
2 loại giao tử
1 loại giao tử a
2.1. Xác định các loại giao tử của một cơ thể đã biết kiểu gen:
Một cặp gen.
Nhiều cặp gen.
- VD 1: Xét kiểu gen AaBb
2.1. Xác định các loại giao tử của một cơ thể đã biết kiểu gen:
Một cặp gen.
Nhiều cặp gen.
- VD 2: Xét kiểu gen AaBbDD
 
 
2.1. Xác định các loại giao tử của một cơ thể đã biết kiểu gen.
2.2. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình trong các phép lai.
a. Phép lai một cặp tính trạng.
- VD: Ở một loài thực vật, alen (gen) A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F1 của phép lai sau:
P: ♂ Hoa đỏ x ♀ Hoa đỏ
Aa Aa

Gp (1A : 1a) (1A : 1a)
=> F1 1 AA
: 2 Aa
: 1 aa
b. Phép lai nhiều cặp tính trạng.
- VD: Ở một loài thực vật, alen (gen) A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh. Alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F1 của phép lai sau:
P: ♂AaBb (H. vàng, trơn) x ♀Aabb (H. vàng, nhăn)

(Aa x Aa) => (A : a)(A : a) => 1 AA : 2 Aa : 1 aa => (3 H. vàng : 1 H. xanh)
(Bb x bb) => (B : b) (b) => 1 Bb : 1 bb => (1 H. trơn : 1 H. nhăn)

Tỉ lệ KG F1: (1 AA : 2 Aa : 1 aa)(1 Bb : 1 bb)
=> 1AABb : 1AAbb : 2AaBb : 2Aabb : 1aaBb : 1aabb
Tỉ lệ KH F1: (3 H. vàng : 1 H. xanh)(1 H. trơn : 1 H. nhăn)
=> 3 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn
2.1. Xác định các loại giao tử của một cơ thể đã biết kiểu gen.
2.2. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình.
2.3. Câu hỏi vận dụng.
Câu 1: Cơ thể có kiểu gen Aa cho bao nhiêu loại giao tử khi giảm phân bình thường.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
(Câu 7/39 HD ôn luyện thi vào lớp 10 THPT/2019)
 
2.1. Xác định các loại giao tử của một cơ thể đã biết kiểu gen.
2.2. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình.
2.3. Câu hỏi vận dụng.
Câu 3: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, cơ thể có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen (AaBb) cho bao nhiêu loại giao tử khi giảm phân bình thường.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
(Câu 9/40 HD ôn luyện thi vào lớp 10 THPT/2019)
Câu 4: Phép lai nào dưới đây không xuất hiện kiểu hình có 2 tính trạng lặn?
A. AaBb x Aabb B. AaBb x aaBb
C. AaBb x aaBB D. AaBb x aabb
(Câu 15/41 HD ôn luyện thi vào lớp 10 THPT/2019)
2.1. Xác định các loại giao tử của một cơ thể đã biết kiểu gen.
2.2. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình.
2.3. Câu hỏi vận dụng.
Câu 5: Ở một loài thực vật, alen (gen) A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Hai cặp gen quy định 2 loại tính trạng nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Nếu cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen (AaBb) lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở F1 như thế nào?
A. 3 t. cao, q.đỏ : 3 t. cao, q.vàng : 1 t. thấp, q.đỏ : 1 t. thấp, q.vàng.
B. 3 t. cao, q.đỏ : 1 t. thấp, q.vàng.
C. 1 t. cao, q.đỏ : 1 t. cao, q.vàng : 1 t. thấp, q.đỏ : 1 t. thấp, q.vàng D. 9 t. cao, q.đỏ : 3 t. cao, q.vàng : 3 t. thấp, q.đỏ : 1 t. thấp, q.vàng
(Câu 14/40 HD ôn luyện thi vào lớp 10 THPT/2019)
AaBb x aabb
Aa Bb x aa bb
2 * 2 * 1 * 1
= 4
 
75% H.vàng, trơn : 25% H.xanh, nhăn
50% H.vàng, trơn : 50% H.xanh, nhăn
25% H.vàng, trơn : 75% H.xanh, nhăn
25% H.vàng, nhăn : 50% H.vàng, trơn : 25% H.xanh, trơn
 
 
 
 
 
3 H. vàng, trơn
1 H. xanh, nhăn
 
75% H.vàng, trơn : 25% H.xanh, nhăn
50% H.vàng, trơn : 50% H.xanh, nhăn
25% H.vàng, trơn : 75% H.xanh, nhăn
25% H.vàng, nhăn : 50% H.vàng, trơn : 25% H.xanh, trơn
 
Gửi ý kiến