Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chuyên đề sinh 9 16-17

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thượng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:46' 24-05-2017
Dung lượng: 86.4 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC 9
HƯỚNG DẪN GiẢI MỘT SỐ BÀI TẬP DI TRUYỀN PHẦN NHIỄM SẮC THỂ
A- Hệ thống kiến thức cần nhớ.
1/ Phần nguyên phân
2/ Phần giảm phân
B- Mét sè bµi tËp vËn dông
Bài tập 1 (sgk - trang 30 - sinh học 9)
ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số nhiễm sắc thể trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau:
a) 4 b) 8 c) 16 d) 32
Bài tập 1 (sgk - trang 30 - sinh học 9)
ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số nhiễm sắc thể trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau:
a) 4 b) 8 c) 16 d) 32
Số nhiễm sắc thể ở kỳ sau là 4n nhiễm sắc thể đơn = 16 -> đáp án c là đúng
Bài tập 2:
ở lúa nước 2n = 24. Một tế bào lúa nước đang ở kì cuối sau khi tế bào đã tách thành 2 nhân để chuẩn bị hình thành 2 tế bào mới. Số nhiễm sắc thể trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau đây:
a) 24 b) 12 c) 48 d) 8
Bài tập 2:
ở lúa nước 2n = 24. Một tế bào lúa nước đang ở kì cuối sau khi tế bào đã tách thành 2 nhân để chuẩn bị hình thành 2 tế bào mới. Số nhiễm sắc thể trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau đây:
a) 24 b) 12 c) 48 d) 8
* Đáp án: Số nhiễm sắc thể đang ở kì sau lúc tế bào chưa tách là 4n nhiễm sắc thể đơn = 48. Đáp án c
Bài tập 3: Tế bào của một loài động vật đang phân chia ở kì cuối lúc tế bào chưa tách làm hai của quá trình nguyên phân, số nhiễm sắc thể trong tế bào đó là 92 nhiễm sắc thể đơn hỏi loài đó là loài nào?
a) Tinh tinh (2n = 46)
b) Ruồi giấm (2n = 8)
c) Gà (2n = 78)
Bài tập 3: Tế bào của một loài động vật đang phân chia ở kì cuối lúc tế bào chưa tách làm hai của quá trình nguyên phân, số nhiễm sắc thể trong tế bào đó là 92 nhiễm sắc thể đơn hỏi loài đó là loài nào?
a) Tinh tinh (2n = 46)
b) Ruồi giấm (2n = 8)
c) Gà (2n = 78)
* Số nhiễm sắc thể trong tế bào chưa tách ở kì cuối của quá trình nguyên phân là 4n nhiễm sắc thể đơn = 92 NST đơn
2n = 46 NST đơn -> loài tinh tinh
Đáp án a
Bài tập 4:
Tế bào của loài ngô (2n = 20) đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân.
1. Trạng thái của NST ở dạng nào.
a) 2n NST kép b) 2n NST đơn
c) 4n NST đơn d) n NST kép
Bài tập 4:
Tế bào của loài ngô (2n = 20) đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân.
1. Trạng thái của NST ở dạng nào.
a) 2n NST kép b) 2n NST đơn
c) 4n NST đơn d) n NST kép
Đáp án: Tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân là 2n nhiễm sắc thể kép -> đáp án a.
Bài tập 5. (SGK) - trang 33 - Môn sinh 9
Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn trong các trường hợp sau đây?
a) 2 b) 4 c) 8 d)16
Bài tập 5. (SGK) - trang 33 - Môn sinh 9
Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn trong các trường hợp sau đây?
a) 2 b) 4 c) 8 d)16
Tế bào đang ở kì sau của giảm phân II có 2n nhiễm sắc thể đơn = 8
Đáp án C là đúng
Bài tập 6: ở lúa nước 2n = 24. Hãy khoanh tròn những đáp án đúng sau:
1. Số tâm động ở kì sau của giảm phân I
a) 12 b) 24 c) 48 d) 8
2. Số nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân I.
a) 24 b) 12 c) 8 d) 48
3. Số nhiễm sắc thể ở kì cuối giảm phân II sau khi tế bào đã tách
a) 8 b) 12 c) 24 d) 48
Bài tập 6:ở lúa nước 2n = 24. Hãy khoanh tròn những đáp án đúng sau:
1. Số tâm động ở kì sau của giảm phân I
a) 12 b) 24 c) 48 d) 8
Đáp án b. Kì sau giảm phân I, nhiễm sắc thể kép phân li về 2 cực tế bào nhưng không tách tâm động nên số tâm động lúc này là 2n = 24
2. Số nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân I.
a) 24 b) 12 c) 8 d) 48
Đáp án a. Nhiễm sắc thể lúc này 2n nhiễm sắc thể kép = 24 NST kép
3. Số nhiễm sắc thể ở kì cuối giảm phân II sau khi tế bào đã tách
a) 8 b) 12 c) 24 d) 48
Đáp án b.
Kì cuối giảm phân II, mỗi tế bào con đều tạo ra bộ nhiễm sắc thể đơn bội, trạng thái đơn là n nhiễm sắc thể đơn sau khi tế bào đã tách = 12 nhiễm sắc thể đơn.
* Bµi tËp vËn dông
Bài tập số 1: ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số nhiễm sắc thể trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau:
a) 4 b) 8 c) 16 d) 32
Bài tập số 2: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn trong các trường hợp sau đây?
a) 2 b) 4 c) 8 d)16
Bài tập số 3: ở lúa nước 2n = 24.
1. Số tâm động ở kì sau của giảm phân I
a) 12 b) 24 c) 48 d) 8
2. Số nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân I.
a) 24 b) 12 c) 8 d) 48
3. Số nhiễm sắc thể ở kì cuối giảm phân II sau khi tế bào đã tách
a) 8 b) 12 c) 24 d) 48

 
Gửi ý kiến