Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

chuyên đề toán 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:08' 03-03-2014
Dung lượng: 31.3 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ
HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 6
GIẢI TỐT CÁC BÀI TOÁN TÌM x
DẠNG 1: BÀI TOÁN PHÉP CỘNG
Ví dụ 1: Tìm x biết:
Giải
x + 532 = 1104
x = 1104 – 532
x = 572
DẠNG 2: BÀI TOÁN PHÉP TRỪ
Ví dụ 2 : Tìm x biết:
Giải
a) x – 264 = 1208
x = 1208 + 264
x = 1472
b) 1364 – x = 529
x = 1364 – 529
x = 835
DẠNG 3: BÀI TOÁN PHÉP NHÂN
Ví dụ 3: Tìm x biết:
x . 42 = 1554
Giải
x = 1554 : 42
x = 37
DẠNG 4: BÀI TOÁN PHÉP CHIA
Ví dụ 4 : Tìm x biết: a)
Giải
a) x : 6 = 1626
x = 1626 . 6
x = 9756
b) 36540 : x = 180
x = 36540 : 180
x = 203
DẠNG 5: CÁC BÀI TOÁN TÌM x TRONG CÁC PHÉP TOÁN
CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA.
Bài 30 SGK Toán 6 Tập I- Trang 17
a) ( x – 34 ) . 15 = 0
b) 18 . ( x – 16 ) = 18
NX: Tích của hai thừa số bằng 0 khi một trong hai thừa số phải bằng 0.
Giải
a) ( x – 34 ) . 15 = 0
x – 34 = 0
x = 0 + 34
x = 34

b) 18 . ( x – 16 ) = 18
DẠNG 5: CÁC BÀI TOÁN TÌM x TRONG CÁC PHÉP TOÁN
CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA.
[xem ( x – 16 ) là thừa số chưa biết ]
x – 16 = 18 : 18
x – 16 = 1
x = 1 + 16
x = 17
( xem x là số bị trừ )
DẠNG 6: CÁC BÀI TOÁN TÌM x TRONG PHÉP TOÁN LŨY THỪA
Trường hợp 1 : x là cơ số.
Trường hợp 2 : x là số mũ
*Ví dụ 5: Tìm x biết
Chú ý:
Trường hợp 1 : x nằm ở cơ số thì ta phải cân bằng số mũ rồi tìm x
Trường hợp 2 : x nằm ở số mũ thì ta phải cân bằng cơ số rồi tìm x
*Ví dụ 6 : Tìm x biết
DẠNG 7: TÌM x TRONG BÀI TOÁN PHỐI HỢP CÁC PHÉP TOÁN CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA, NÂNG LÊN LŨY THỪA.
* Ví dụ 7: Tìm số tự nhiên x biết
a) 96 – 3 .( x + 1 ) = 42
b) 6x – 33 = 32 . 33
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓