Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 32. Chuyển hóa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đàm Tô Nga
Ngày gửi: 21h:37' 24-12-2021
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 514
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào diễn ra như thế nào?
Trả lời:
Ở cấp độ tế bào, các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống; đồng thời các sản phẩm phân hủy được thải vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí C02 được đưa tới phổi để thải ra ngoài.
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
*Nghiên cứu thông tin 1 SGK: Cho biết thế nào là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng?
Chuyển hóa vật chất và năng lượng là sự biến đổi vật chất và năng lượng trong tế bào.
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
Dựa vào sơ đồ hình 32.1: Sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.
Câu hỏi: Hãy cho biết sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm những quá trình nào?
Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm hai quá trình đồng hóa và dị hóa.
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
Thảo luận nhóm (2 phút): Hãy phân biệt trao đổi chất ở tế bào với sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.
Dựa vào sơ đồ sau:
*TRAO ĐỔI CHẤT Ở TẾ BÀO
CƠ THỂ
TẾ BÀO
NƯỚC VÀ
MUỐI KHOÁNG
ÔXY
TRAO ĐỔI CHẤT
CHẤT HỮU CƠ
CO2 VÀ
CHẤT
BÀI TIẾT
Axit amin
Glixerin
+ axit beùo
glucozo
nucleotic
CO2 VÀ
CHẤT
BÀI TIẾT
Đồng hóa
Dị hóa
O2
Môi trường trong cơ thể
CO2
Năng lượng cho
hoạt động của
tế bào và cơ thể
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng
-Trao đổi chất là hiện tượng trao đổi các chất giữa tế bào với môi trường trong.
-Chuyển hóa là quá trình biến đổi chất có sự tích lũy và giải phóng năng lượng.
Câu hỏi: Năng lượng giải phóng ở tế bào được sử dụng vào những hoạt động nào?
-Năng lượng được sử dụng trong hoạt động co cơ, tổng hợp chất mới, sinh nhiệt…
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
Dựa vào sơ đồ sau và thông tin 2 SGK:
Thảo luận nhóm (3 phút):
1. So sánh đồng hóa và dị hóa.
2. Nêu mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa.
Đồng hóa
Dị hóa
Môi trường trong cơ thể
CO2
Năng lượng cho
hoạt động của
tế bào và cơ thể
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
-Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm hai quá trình đồng hóa và dị hóa.
- Tổng hợp các chất.
- Tích lũy năng lượng.
- Phân giải các chất.
- Giải phóng năng lượng
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
Dựa vào sơ đồ sau và thông tin 2 SGK:
2. Nêu mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa.
Đồng hóa
Dị hóa
O2
CO2
Năng lượng cho
hoạt động của
tế bào và cơ thể
Môi trường trong cơ thể
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
-Mối quan hệ: đồng hóa và dị hóa
+Mâu thuẫn.
+Tieán haønh song song với nhau
+ Thống nhất và gắn bó chặt chẽ nhau.
-Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm hai quá trình đồng hóa và dị hóa.
- Tổng hợp các chất.
- Tích lũy năng lượng.
- Phân giải các chất.
- Giải phóng năng lượng
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
Câu hỏi: Tỉ lệ đồng hóa và dị hóa trong cơ thể ở những độ tuổi, trạng thái khác nhau thay đổi như thế nào?
nhiều
ít
nhiều
ít
nhiều
nhiều
ít
ít
Câu hỏi: Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm hai quá trình đồng hóa và dị hóa.
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
-Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tính, trạng thái cơ thể…
-Mối quan hệ: đồng hóa và dị hóa:
+ Mâu thuẫn.
+Tieán haønh song song với nhau
+ Thống nhất và gắn bó chặc chẽ nhau.
XIN VUI LÒNG
NHẮM MẮT LẠI !!
?
+Lúc ngủ cơ thể
có chuyển hóa không?
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
II. Chuyển hóa cơ bản.
Câu hỏi: Cơ thể ở trạng thái “nghỉ ngơi” có tiêu dùng năng lượng không? Tại sao?
Có. Vì sử dụng năng lượng cho hoạt động hô hấp, hoạt động tim, duy trì thân nhiệt.
Năng lượng sử dụng cho các hoạt động đó gọi là chuyển hóa cơ bản. Vậy chuyển hóa cơ bản là gì?
- Chuyển hóa cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi (năng lượng duy trì sự sống)
được tính bằng KJ /1 giờ/1kg khối lượng cơ thể.
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
II. Chuyển hóa cơ bản.
- Chuyển hóa cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể hoàn toàn ở trạng thái nghỉ ngơi (năng lượng duy trì sự sống) được tính bằng KJ /1 giờ/1kg khối lượng cơ thể.
Câu hỏi: Chuyển hóa cơ bản có ý nghĩa gì đối với cơ thể?
- Ý nghĩa: là đại lượng dùng để đánh giá tình trạng sức khỏe và trạng thái bệnh lí.
TIẾT 33: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
II. Chuyển hóa cơ bản
III. Điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.
Nghiên cứu thông tin SGK phần III.
Câu hỏi: Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng được điều hòa bằng cơ chế nào?
- Cơ chế thần kinh: cô cheá phaûn xaï.
- Cơ chế thể dịch: do các hoocmôn đổ vào máu.
AI NHANH HƠN
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?
Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.
Mọi hoạt động sống đều cần năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa.
Chuyển hóa vật chất và năng lượng chỉ xảy ra ở cơ thể sống.
Cả a và b
AI NHANH HƠN
2*Hãy giải thích vì sao nói thực chất của quá trình Trao đổi
chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ?
Vì :
- Các chất được lấy từ quá trình trao đổi chất được đưa vào trong tế bào để :
+Biến đổi thành chất của tế bào nhờ đồng hóa.
+Giải phóng ra năng lượng cho tế bào và cơ thể hoạt động nhờ dị hóa.
- Các chất thải của Trao đổi chất là sản phẩm dị hóa tạo ra.
Câu 3: ghép các số 1,2,3,..ở cột A với chữ cái a,b,c,… ở cột B để có câu trả lời đúng.
1.b
2.d
3.a
4.c
*Đọc phần Ghi nhớ:
SGK /104
*Đọc phần Em có biết :
SGK /104
DẶN DÒ
-Về nhà học bài, trả lời câu hỏi 4 SGK trang 104.
-Chuẩn bị bài 33: Thân nhiệt.
1.Người ta đo thân nhiệt như thế nào và để làm gì?
2.Tìm hiểu sự điều hòa thân nhiệt của cơ thể.
3.Tìm hiểu một số phương pháp phòng chống nóng, lạnh.
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC EM!
 
Gửi ý kiến