Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 32. Chuyển hóa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đạt
Ngày gửi: 16h:29' 05-01-2022
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 540
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Thạnh Đức
Giáo viên: Nguyễn Văn Đạt
Sinh học 8
1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức, kỹ năng:
- HS biết: được sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm 2 quá trình đồng hóa và
dị hóa là hoạt động cơ bản của sự sống.
- HS hiểu: mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hóa vật chất và năng lượng.
- HS thực hiện được: kỹ năng quan sát hình
- HS thực hiện thành thạo: xem thông tin SGK, hoạt động cá nhân
1.2. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích bộ môn.
1.3. Định hướng năng lực được hình thành: Quan sát, giải quyết vấn đề, hợp tác
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Chuyển hóa vật chất và năng lượng.
- Chuyển hóa cơ bản.
- Điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên:
Hình 32.1SGK
3.2. Học sinh:
Xem trước thông tin SGK
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Tuần CM: 18
Tiết PPCT: 35
Ngày soạn: 8 /01/2022
CHỦ ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 35: CHUYỂN HÓA
KIỂM TRA BÀI CŨ
Quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào diễn ra như thế nào?
Ở cấp độ tế bào, các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống; đồng thời các sản phẩm phân hủy được thải vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí C02 được đưa tới phổi để thải ra ngoài.
Trả lời
CHỦ ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 35: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
? Cho biết thế nào là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng?
- Chuyển hóa vật chất và năng lượng là sự biến đổi vật chất và năng lượng trong tế bào.
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
Hình 32.1. Sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào.
? Hãy cho biết sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm những quá trình nào?
CHỦ ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 35: CHUYỂN HÓA
CHỦ ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 35: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
- Chuyển hóa vật chất và năng lượng là sự biến đổi vật chất và năng lượng trong tế bào.
- Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng
trong tế bào gồm hai quá trình đồng hóa
và dị hóa.
Enzim
Gluxít d?c trung
Enzim
Protein d?c trung
Đường đơn
Axít amin
Axít béo và glixerin
Enzim
Lipít d?c trung
QUÁ TRÌNH ĐỒNG HÓA
? Cho biết thế nào là đồng hóa?
CHỦ ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 35: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
- Chuyển hóa vật chất và năng lượng là sự biến đổi vật chất và năng lượng trong tế bào.
- Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng
trong tế bào gồm hai quá trình đồng hóa
và dị hóa.
+ Đồng hóa là quá trình tổng hợp các
chất đơn giản thành các chất phức tạp
đặc trưng và tích lũy năng lượng
Gluxít d?c trung
Oxi hoá
Protein d?c trung
Lipít d?c trung
CO2
Oxi hoá
CO2
Sản phẩm phân hủy
CO2
Sản phẩm phân hủy
Oxi hoá
QUÁ TRÌNH DỊ HÓA
+Q
+Q
+Q
1
Sản phẩm phân hủy
? Cho biết thế nào là dị hóa?
CHỦ ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 35: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
- Chuyển hóa vật chất và năng lượng là sự biến đổi vật chất và năng lượng trong tế bào.
- Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng
trong tế bào gồm hai quá trình đồng hóa
và dị hóa.
+ Đồng hóa là quá trình tổng hợp các
chất đơn giản thành các chất phức tạp
đặc trưng và tích lũy năng lượng
+ Dị hóa là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các sản phẩm đơn giản
và giải phóng năng lượng.
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
? Hãy phân biệt trao đổi chất ở tế bào với sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.
Sơ đồ chuyển hóa:
*TRAO ĐỔI CHẤT Ở TẾ BÀO
CƠ THỂ
TẾ BÀO
NƯỚC VÀ
MUỐI KHOÁNG
ÔXY
TRAO ĐỔI CHẤT
CHẤT HỮU CƠ
CO2 VÀ
CHẤT
BÀI TIẾT
-Trao đổi chất là hiện tượng trao đổi các chất giữa tế bào với môi trường trong (TB nhận từ cơ thể các chất dinh dưỡng, ôxi; Thải cacbonic, chất thải vào cơ thể.
-Chuyển hóa là quá trình biến đổi chất đơn giản thành chất đặc trưng do ôxi hóa các chất phức tạp thành chất đơn giản.
CHỦ ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 35: CHUYỂN HÓA
Axit amin
Glixerin
+ axit beùo
glucozo
nucleotic
CO2 VÀ
CHẤT
BÀI TIẾT
Đồng hóa
Dị hóa
O2
Môi trường trong cơ thể
CO2
Năng lượng cho
hoạt động của
tế bào và cơ thể
CHỦ ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 35: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
- Chuyển hóa vật chất và năng lượng là sự biến đổi vật chất và năng lượng trong tế bào.
- Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng
trong tế bào gồm hai quá trình đồng hóa
và dị hóa.
+ Đồng hóa là quá trình tổng hợp các
chất đơn giản thành các chất phức tạp
đặc trưng và tích lũy năng lượng
+ Dị hóa là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các sản phẩm đơn giản
và giải phóng năng lượng.
II. Chuyển hóa cơ bản:
+ Lúc ngủ cơ thể
có chuyển hóa không?
XIN VUI LÒNG
NHẮM MẮT LẠI !!
?
 Có. Vì hoạt động hô hấp, hoạt động tim, duy trì thân nhiệt vẫn diễn ra.
CHỦ ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 35: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
II. Chuyển hóa cơ bản:
? Cơ thể ở trạng thái “nghỉ ngơi” có tiêu dùng năng lượng không? Tại sao?
Có. Vì sử dụng năng lượng cho hoạt động hô hấp, hoạt động tim, duy trì thân nhiệt.
? Năng lượng sử dụng cho
các hoạt động đó gọi là chuyển hóa cơ bản. Vậy chuyển hóa cơ bản là gì?
- Chuyển hóa cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi (năng lượng duy trì sự sống) được tính bằng KJ /1 giờ/1kg khối lượng cơ thể.
? Chuyển hóa cơ bản có ý nghĩa gì đối với cơ thể?
- Ý nghĩa: là đại lượng dùng để đánh giá tình trạng sức khỏe và trạng thái bệnh lí.
III. Điều hòa sự chuyển hóa vật chất
và năng lượng:
CHỦ ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 35: CHUYỂN HÓA
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
II. Chuyển hóa cơ bản:
III. Điều hòa sự chuyển hóa vật chất
và năng lượng:
? Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng được điều hòa bằng cơ chế nào?
Chuyển hóa vật chất và năng lượng được điều hòa bằng 2 cơ chế :
- Cơ chế thần kinh: Trung khu thần kinh điều khiển sự trao đổi gluxit, lipit, nước, muối khoáng.
- Cơ chế thể dịch:Tiết hoocmôn insulin, glucagon vào máu điều
hòa đường huyết
Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng được điều hòa bằng 2 cơ chế: thần kinh và thể dịch.
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Hai mặt đối lập nhưng thống nhất của trao đổi chất là:
A. Đồng hóa và dị hóa.
B. Cảm ứng và bài tiết.
C. Hố hấp và vận động.
D. Sinh trưởng và phát triển.
Câu 2: Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể được sự điều hòa của hai yếu tố là:
A. Đồng hóa và dị hóa.
B. Thần kinh và nội tiết.
C. Tổng hợp chất và phân giải chất.
D. Giải phóng năng lượng và tích lũy năng lượng.
AI NHANH HƠN
Câu 3: ghép các số 1,2,3,..ở cột A với chữ cái a,b,c,… ở cột B để có câu trả lời đúng.
1.b
2.d
3.a
4.c
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
- Học bài, trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 104.
- Chuẩn bị bài 33: Thân nhiệt SGK/105
1.Người ta đo thân nhiệt như thế nào và để làm gì?
2.Tìm hiểu sự điều hòa thân nhiệt của cơ thể.
3.Tìm hiểu một số phương pháp phòng chống nóng, lạnh.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến