Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 9. Cities of the world. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Pham Thi Loan
Người gửi: Phạm Thị Loan
Ngày gửi: 22h:15' 20-02-2022
Dung lượng: 10.9 MB
Số lượt tải: 417
Số lượt thích: 0 người
Teacher:Pham Thi Loan
Hoang Tien secondary school
Listen and read.
Write the names of the cities in the correct place.
Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them.
Match the cities with their landmarks.
What city is it?
UNIT 9: CITIES OF THE WORLD
Lesson 1: Getting started
I. Vocabulary:
(n): địa danh
- rainy /ˈreɪni/
(adj): có mưa
- crowded /ˈkraʊdɪd/
(adj): đông đúc
 - exciting = interesting
(adj): thú vị, hào hứng
- delicious /dɪˈlɪʃəs/
(adj): ngon (thức ăn)
- landmark /ˈlændmɑːk/
- River Thames
(np): sông Thames ( Anh)
II. Listen and read.
- Times square
: Quảng trường thời đại (Mỹ)
Listen and read.
What nice photos!
Mai
Tom
Mai: Tom, are these photos from your vacations?
Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia.
Mai: What’s it like?
Tom: It’s exciting with a lot of beaches.
Mai: What a beautiful place!
Tom: Yes, its beaches are very clean.
Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn’t it raining? What bad weather!
Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben?
Mai: Yeah ... on the River Thames. It’s a landmark of London.
Tom: It is. And this is Times Square in New York, crowded but interesting.
Mai: You’re lucky to visit many places.
Tom: I am. What about your vacations?
Mai: Here are some photos of mine. This is ...
What nice photos!
Write the names of the cities in the correct place.
1.
2.
3.
Sydney
London
New York
Sydney
London
New York
Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them.
1. Sydney
2. London
3. New York
a. rainy
b. crowded
c. exciting
d. beautiful
e. interesting
?
?
?
What nice photos!
Mai: Tom, are these photos from your vacations? 
Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia. 
Mai: What’s it like?
Tom: It’s exciting with a lot of beaches. 
Mai: What a beautiful place!
Tom: Yes, its beaches are very clean. 
Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn’t it raining? What bad weather!
Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben? 
Mai: Yeah... on the River Thames. It’s a landmark of London. 
Tom: It is. And this is Times Square in New York, crowded but interesting.
Mai: You’re lucky to visit many places. 
Tom: I am. What about your vacations? 
Mai: Here are some photos of mine. This is…
SUGGEST
What nice photos!
Mai: Tom, are these photos from your vacations? 
Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia. 
Mai: What’s it like?
Tom: It’s exciting with a lot of beaches. 
Mai: What a beautiful place!
Tom: Yes, its beaches are very clean. 
Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn’t it raining? What bad weather!
Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben? 
Mai: Yeah... on the River Thames. It’s a landmark of London. 
Tom: It is. And this is Times Square in New York, crowded but interesting.
Mai: You’re lucky to visit many places. 
Tom: I am. What about your vacations? 
Mai: Here are some photos of mine. This is…
SUGGEST
What nice photos!
Mai: Tom, are these photos from your vacations? 
Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia. 
Mai: What’s it like?
Tom: It’s exciting with a lot of beaches. 
Mai: What a beautiful place!
Tom: Yes, its beaches are very clean. 
Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn’t it raining? What bad weather!
Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben? 
Mai: Yeah... on the River Thames. It’s a landmark of London. 
Tom: It is. And this is Times Square in New York, crowded but interesting.
Mai: You’re lucky to visit many places. 
Tom: I am. What about your vacations? 
Mai: Here are some photos of mine. This is…
SUGGEST
Match the cities with their landmarks.
2. London
3. New York
4. Sydney
1. Ha Noi
What city is it?
A: What’s it like?
B: It has beautiful beaches.
C: Is it in Australia?
B: Yes, it is./ No, it isn’t.
A: It’s Sydney.
B: Right./ Wrong.
Example:
UNIT 9: CITIES OF THE WORLD
Lesson 1: Getting started
I. Vocabulary:
III. Home work:
Learn by heart VOC.
Read the dialogue again
Redo exercises
Prepare Unit 9: A closer look 1
II. Listen and read.
 
Gửi ý kiến