Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. City life. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Tuyết Thanh
Ngày gửi: 22h:38' 27-08-2021
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 1176
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Nhàn)
Welcome to our class
UNIT 2: CITY LIFE
Period 13: Lesson 5: Skills 1
Lesson plan for English 9
Which cities are they?
4
3
1
2
5
Sydney
Paris
Ha Noi
London
New York
6
Tokyo
Which is the best city in the world to live in ?
Work in pairs. What features are important to you in a city?
Put the following in order 1-8 (1 is the most important). ( Ex1/ p 22)
Transport
Education
Climate
Culture
Safety
Cost of living
Entertainment
Convenience
1
2
3
4
5
6
7
8
I.READING
1.Vocabulary
1.Vocabulary
-determine (v):
quyết định / xác định
-conflict (n):
sự xung đột
-index [`indeks] (n):
chỉ số
-factor (n):
yếu tố
-rank (v):
phân loại, liệt vào hạng
-urban sprawl (n):
sự phát triển đô thị/ đô thị hóa
= decide
2. Read the passage quickly and find the information to fill the blanks.
1. The name of the organization doing the survey:
2. The year of the survey:
3. The names of the best city and the worst cities: 
-The Economist Intelligence Unit (EIU)
-2014
- The best city is Melbourne in Australia
- The worst cities are Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya and Douala in Cemeroon.
3. Read the passage again and answer questions.
1. What factors are used by EIU to range the world cities?
Climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities are used by EIU to range the world cities .
2. Where were some famous cities on the list?
They are among the top 20.
3. Why were Dhaka, Tripoli and Douala ranked among the worst cities?
-Because in these country, living conditions were the most difficult or dangerous.
4. Which was the most “liveable” city in Asia?
5. What are some factors that should be added to the index?
-Osaka was the most “liveable” city in Asia.
-They are a city`s green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution.
II.SPEAKING
4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey to rank your own town/city or a town city you know. Give from 10 points (the best to 1 point (the worst) to each factor.
Ask each student in your group the question:
"How many points do you give to factor 1 - safety? "
1. safety
2. transport
3. education
4. climate
5. culture
6. facilities
7. entertainment
8. natural features
9. urban sprawl
10. pollution control
b, Work out the final result of your group. Then present it to the class. Is your group`s result the same or different from that of other groups?
Ex :
Hello everyone! We are in group 6.
We`ve conducted a survey involving 5 participants to rank our city. And here is the result. (Chúng tớ vừa thực hiện một khảo sát gồm 5 người tham gia để xếp loại thành phố của chúng ta. Và sau đây là kết quả cuộc khảo sát.)
Firstly, most of the participants gave high scores to factors number four and eight with the total points of 40 each.
(Đầu tiên, hầu hết những người tham gia đều cho yếu tố số 4 và 8 điểm cao với tổng điểm là 40 điểm với mỗi yếu tố.)
They seemed to be quite satisfied with the climate and natural features of the city.
(Họ nghe vẻ khá hài lòng với khí hậu và các đặc điểm tự nhiên của thành phố.)
Meanwhile, some of the factors such as safety, transport, entertainment and population control did not really win their favour.
(Trong khi đó, một vài yếu tố như độ an toàn, giao thông, giải trí và sự kiểm soát dân số lại không thực sự giành được sự ủng hộ của họ. )
Four in five participants gave points of less than 5 to these factors.
(4 trong số 5 người tham gia cho các yếu tố này điểm số dưới 5.)
This is not surprising since many criminal cases and traffic accidents have occured in the city recently.
(Điều này không ngạc nhiên vì nhiều các vụ phạm tội và tai nạn giao thông đã xảy ra trong thành phố gần đây.)
The city is also more and more populous, and there are few places for recreation.
(Thành phố cũng ngày càng đông dân hơn, và có rất ít nơi để tiêu khiển giải trí.)
Finally, the remaining factors each scored the total points between 30 and 35.
(Cuối cùng, các yếu tố còn lại đạt tổng điểm là khoảng giữa 30-35 điểm cho mỗi yếu tố.)
The participants found them acceptable.
(Những người tham gia thấy các yếu tố này ở mức chấp nhận được.)
To conclude, based on the survey, we think that our city needs to take more effective measures to improve its safety, transport, entertainment and population control.
(Tóm lại, dựa vào bản khảo sát, chúng tớ nghĩ rằng thành phố của chúng ta cần thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn để nâng cao độ an toàn, cải thiện giao thông, giải trí và kiểm soát dân số.)
Learn by heart the new words
-Prepare : Skills 2
HOMEWORK
 
Gửi ý kiến