Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 2. Clothing

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Tuyết Hồng
Ngày gửi: 19h:41' 08-09-2018
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 436
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
english 9
LE HONG PHONG SECONDARY SCHOOL
Author: Ha Minh Khang
Class: 9a
School year: 2018 - 2019
colthing
Unit 02:
Getting started – Listen and read
Look at the dress these people are wearing
a) She is wearing a Kimono. She comes from______
Japan
b) She is wearing the ao dai. She comes from________
Viet Nam
c) He is wearing a kilt. He comes from________
Scotland
d) She is wearing a sari. She comes from______
India
e) He is wearing cowboy’s clothes. He comes from________
The USA
e) She is wearing a veil. She comes from______
Arabia
1. GETTING STARTED
a) She comes from Japan.
b) She comes from Viet Nam.
c) He comes from Scotland.
d) She comes from India.
e) He comes from The USA.
f) She comes from Arabia.
Look at the picture. What’s she wearing?
She’s wearing the ao dai, a traditional derss of Vietnamese women.
2. LISTEN AND READ
Vocabulary
poet (n):
poem (n):
silk (n):
tunic (n):
slit (v, n):
frequently (adv) = usually:
occasion (n):
inspiration (n):
loose pants (n):
ethnic minority (n):
pattern (n):
unique (adj):
fashionable (adj):
nhà thơ
bài thơ
tơ lụa
áo rộng, chùng
xẻ/ đường xẻ áo
quần ống rộng
hoa văn, mẫu vẽ
thường
dịp
cảm hứng
dân tộc thiểu số
hợp thời trang
độc nhất
Ex: This’s an occasion for learning
Ex: This sight is an inspiration to many poets
Ex: Her dress is very fashionable
For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn by both men and women. The design and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.
Now fashion designers want to change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam`s ethnic minorities. They have visited villages and studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to the ao dai, so Vietnamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional and fashionable.

Some patterns of the ao dai
Some patterns of the ao dai
Complete the sentences. Use the information from the passage.
1. For a long time the ao dai has been the subject of

2. The ao dai is described as a

3. The majority of Vietnamese women prefer

4. Some designers have modernized the ao dai by printing

5. Another alternative is to add
poems, novels and songs
long silk tunic that is slit on the sodes and worn over loose pants
to wear modern clothing at work
lines of poetry on it
sybols such as suns, stars, crosses and stripes
Answer the questions.
1. Who used to wear the ao dai by tradition?

2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days?

3. What have fashion designers done to modernize the ao dai?
→ Both Vietnamese men and women used to wear the ao dai by tradition.
→ Because it is more convenient.
→ They have printed lines of poetry on the ao dai or added symbols such as suns, stars, crosses and stripes to it.
HOMEWORK
Learn the new words.
Prepare the new lesson (Speak & Listen).
GOOOD BYE
No_avatarf

Nụ hônLưỡng lự hay lắm ạ

 
Gửi ý kiến