Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2 Clothing

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Tuyết
Ngày gửi: 17h:07' 24-11-2009
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Warmly welcome all the teachers
to our lesson today
Teacher : Dang Thi Mai Huong
Nguyen Hue Secondary school
WARMER
Getting started
Guessing words:
a / Where does she come from ?
J
A
P
A
N

b/Where does he come from?
S
C
O
T
L
A
N
D
c/ Where does she come from ?
I
N
D
I
A

d/Where does he come from?
A
M
E
R
I
C
A
e/Where does she come from ?
A
A
B
I
A
R
f/ Where does she come from ?
V
I
E
T
A
N
M


CONGRATULATION!
Some aodai photos of vietnamese women in the century XX
some aodai photos of vietnamese women in the century xxi
some aodai photos of vietnamese women in the century xxi
Wednesday, September 24th 2008
Lesson 1: Getting started - Listen and read
Unit 2: CLOTHING
I. Getting started
II. Listen and read
Today`s lesson
II/Listen and read :
1. Vocabulary:
A poet:
Tố Hữu
Nhà thơ
A long silk tunic :
Aó lụa dài ,rộng
slit (n) :
Đường xẻ
Loose pants :
Quần thụng
Ethnic minorities:(pl.n )
Dân tộc thiểu số
A pattern :
hoa văn
(to) take inspiration from …:
Lấy cảm hứng từ…
1. Vocabulary:
- A poet : nhà thơ
- A long silk tunic : áo lụa, dài rộng
- A slit : Đường xẻ
- (to) slit : xẻ
- Loose pants : Quần thụng
- Ethnic minorities : dân tộc thiểu số
- A pattern : hoa văn
- (to) take inspiration from …: lấy cảm hứng từ…


Unit 2: CLOTHING
Lesson 1: Getting started - Listen and read
*Checking vocabulary: Matching
A poet
Inspiration
A pattern
A long silk tunic
To slit
Ethnic minority
loose pants:
Hoa văn.
Cảm hứng
Xẻ
Dân tộc thiểu số
Áo lụa dài rộng
Nhà thơ
Quần thụng
Unit 2: CLOTHING
Lesson 1: Getting started - Listen and read
2. Listen and read the text P 23:
1.For a long time the aodai has been the subject of…………………………………
2 .The aodai is described as a …………………….
...............................................
3.The majority of Vietnamese women prefer
……………………………………
4.Some designers have modernized the aodai by printing ……………………………
5.Another alternative is to add ………………….
……………………………………………
poems ,novels and songs.
long silk tunic with
slits up the sides worn over loose pants
to wear modern clothing at work.
lines of poetry on it
symbols such as
suns, stars , crosses and stripes
a. Complete the sentences :
3. Comprehension questions:
Who used to wear the ao dai by tradition?
Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days?
What have fashion designers done to modernize the ao dai?
Do these majority of Vietnamese women prefer to wear ao dai at work these days?
What do the women usually wear on special occassions ?
Lucky
numbers
Mapped dialogue
4. Production: Mapped dialogue :
Lan
Mai
Hello/…look/beautiful/that new dress
Who/designed/?
Yes./but/often/wear/especial occasion.
Good bye. See…
Hi/thanks
My sister./She/added/some patterns/it /…like/wear/ ao dai?
So…I
Bye.
III.REVISION.
Model sentence:
Present perfect tense

She has added some patterns to the aodai.
Sub + have/ has + PP + Obj
IV. Homework


-Do exercise a & b on page 14.
-Find out all the sentences in the text used in the present perfect tense.
-Answer the question:
“What do you think about the ao dai? Do you like it? Why or why not?”
-Prepare new lesson ( Speak)
home
Congratulations !

Lucky number
home
Congratulations !

Lucky number
home
Congratulations !

Lucky number
home
Congratulations !

Lucky number
Question:

Who used to wear the ao dai by tradition ?
home
Answer : Men and women used to wear the ao dai by tradition

Question:

Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days?

home
Answer :
Because it is more convenient
Question:
What have fashion designers done to modernize the ao dai ?
Answer :
They have printed lines of poetry on it or have added symbols such as sun, stars , crosses and stripes to the ao dai.
Question:
Do these majority of Vietnamese women prefer to wear the ao dai at work these days?
Answer :
No ,they don’t.
Question:
What do the women usually wear on special occasions ?
Answer :
The ao dai.
 
Gửi ý kiến