Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Thực hành: Xác định độ chua của đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Doan Thai Do
Ngày gửi: 19h:52' 14-10-2009
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 259
Số lượt thích: 0 người
1
Nhóm: Sinh-công nghệ trường THPT Vũ Tiên - Vũ Thư - Thái Bình.
Đoàn Thái Đô
2
Ổn định tổ chức lớp
Kiểm tra bài cũ:
1/Em hãy khoanh vào chữ Đ nếu cho câu sau là đúng, chữ S nếu cho là sai:
A. Keo đất có lớp ion khuyếch tán mang điện tích âm là keo dương............ Đ ; S
B. Keo đất có lớp ion khuyếch tán mang điện tích âm là keo âm ................ Đ ; S
C. Keo đất có lớp ion khuyếch tán mang điện tích dương là dương .............. Đ ; S
Đáp án:
1/ A : ; B : ; C :
Đ
S
S
2/Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong bảng điền vào chỗ trống cho câu sau trở thành câu đúng:
Đạt năng suất; chất hữu cơ; chất dinh dưỡng; thu hoạch; cung cấp; hấp phụ;
Độ phì của đất là khả năng của đất ....................... đồng thời và không ngừng nước,........................, không chứa các chất độc hại cho cây...................
Đáp án:
2/Độ phì của đất là khả năng của đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưõng, không chứa các chất độc hại cho cây, đảm bảo cho cây đạt năng suất cao.
3
Nội dung bài mới:
BÀI 8: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT.
I. DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT.
II. CÁCH TIẾN HÀNH.
III. BÁO CÁO - TỔNG KẾT.
4
BÀI 8: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT.
I. DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT.
1.- Mẫu đất khô đã nghiền nhỏ (2 loại): 20g/loại.
2.- Máy đo pH
3.- Đồng hồ bấm giây (đồng hồ đeo tay).
4.- Dung dịch KCl 1N.
5.- Nước cất.
6.- Bình tam giác (bình hình nón) dung tích 100ml: 2 cái.
7.- Ống đong dung tích 50 ml: 2 cái.
8.- Cân kỹ thuật.
9.- Cối sứ + Chày sứ: 1 bộ.
5
BÀI 8: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT.
II. CÁCH TIẾN HÀNH.
I. DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT.
Bước 1: Cân 2 mẫu đất, mỗi mẫu 20 g (đã nghiền nhỏ). Đổ mỗi mẫu vào 1 Bình tam giác (bình hình nón) dung tích 100ml, được:
Bình đất 1 Bình đất 2
6
BÀI 8: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT.
II. CÁCH TIẾN HÀNH.
Bước 1: Cân 2 mẫu đất, mỗi mẫu 20 g (đã nghiền nhỏ). Đổ mỗi mẫu vào 1 Bình tam giác (bình hình nón) dung tích 100ml, được:
Bình đất 1 Bình đất 2
Bước 2: Đong 50 ml Đong 50 ml
dd KCl 1N đổ vào. nước cất đổ vào.
7
BÀI 8: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT.
II. CÁCH TIẾN HÀNH.
Bước 1: Cân 2 mẫu đất, mỗi mẫu 20 g (đã nghiền nhỏ). Đổ mỗi mẫu vào 1 Bình tam giác (bình hình nón) dung tích 100ml, được:
Bình đất 1 Bình đất 2
Bước 2: Đong 50 ml Đong 50 ml
dd KCl 1N đổ vào. nước cất đổ vào.
Bước 3: Lắc đều 15 phút.
8
BÀI 8: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT.
II. CÁCH TIẾN HÀNH.
Bước 1: Cân 2 mẫu đất, mỗi mẫu 20 g (đã nghiền nhỏ). Đổ mỗi mẫu vào 1 Bình tam giác (bình hình nón) dung tích 100ml, được:
Bình đất 1 Bình đất 2
Bước 2: Đong 50 ml Đong 50 ml
dd KCl 1N đổ vào. nước cất đổ vào.
Bước 3: Lắc đều 15 phút.
Bước 4: Đặt bầu điện cực vào giữa Bình dd. Khi số đã ổn định khoảng 30 giây => đọc độ pH.
9
BÀI 8: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT.
III. BÁO CÁO - TỔNG KẾT.


1. Trình bày lại cách tiến hành.
2. Ghi kết quả thực hành theo bảng:
3. Trả lời câu hỏi:
* Câu 1: Độ pH ở bình 1 hay bình 2 là độ chua tiềm tàng? Vì sao?
* Câu 2: Cách xác định độ chua hoạt tính khác với cách xác định độ chua tiềm tàng như thế nào?
10
4. Các nhóm kiểm tra đánh giá chéo kết quả thực hành:
Chỉ tiêu đánh giá

Thực hiện quy trình
Kết quả
Tốt
Đạt
Người đánh giá

Không đạt


 
Gửi ý kiến